14.02. Ogleklis. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Fe + ____C →
2.
____HI + ____BaCO3 →
3.
____H2SO4 + ____C →
4.
____H2SO4 + ____NaHCO3 →
5.
____C17H35COOK + ____Ca(HCO3)2 →
6.
____(NH4)2CO3 + ____Ba(OH)2 →
7.
____CuO + ____C →
8.
____HCl + ____(CuOH)2CO3 →
9.
____FeBr3 + ____Na2CO3 + ____H2O →
10.
____C15H31COONa + ____Ca(HCO3)2 →
11.
____AlCl3 + ____K2CO3 + ____H2O →
12.
____HI + ____ZnCO3 →
13.
____SnO + ____CO →
14.
____HCl + ____Ca(HCO3)2 →
15.
____HNO3 + ____CaCO3 →
16.
____H2SO4 + ____Mg(HCO3)2 →
17.
____CuSO4 + ____Na2CO3 + ____H2O →
18.
____ZnSO4 + ____Na2CO3 + ____H2O →
19.
____CO2 + ____H2O + ____BaCO3 →
20.
____N2O + ____CO →
21.
____C17H35COONa + ____MgSO4 →
22.
____Fe(NO3)3 + ____K4[Fe(CN)6] →
23.
____Ca(HCO3)2 + ____K2CO3 →
24.
____BaBr2 + ____K2CO3 →
25.
____CaC2 + ____O2 →
26.
____SiO2 + ____K2CO3 →
27.
____CH3COOH + ____Na2CO3 →
28.
____(CH3COO)2 Ba + ____Na3PO4 →
29.
____FeCl3 + ____K4[Fe(CN)6] →
30.
____C17H35COONa + ____Mg(HCO3)2 →
31.
____BaS + ____Na2CO3 →
32.
____C15H31COONa + ____H2SO4 →
33.
____HBr + ____Na2CO3 →
34.
____C3H8 + ____O2 →
35.
____Mg(NO3)2 + ____Na2CO3 →