2.14.02. Ogleklis. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Na2O2 + ____CO2 →
2.
____Mg(HCO3)2 + ____Na2CO3 →
3.
____FeBr3 + ____Na2CO3 + ____H2O →
4.
____Ca(OH)2 + ____K2CO3 →
5.
____FeCl3 + ____NaSCN →
6.
____CH3COOH + ____NaHCO3 →
7.
____C15H31COONa + ____CaSO4 →
8.
____FeCl3 + ____Na2CO3 + ____H2O →
9.
____CaCl2 + ____Na2CO3 →
10.
____C2H5OH + ____O2 →
11.
____HCl + ____Ca(HCO3)2 →
12.
____Al4C3 + ____O2 →
13.
____Ca(NO3)2 + ____Na2CO3 →
14.
____HCl + ____(CuOH)2CO3 →
15.
____HI + ____Na2CO3 →
16.
____SiO2 + ____C →
17.
____MgSO4 + ____K2CO3 →
18.
____SnO + ____C →
19.
____(NH4)2CO3 + ____NaOH →
20.
____C15H31COOK + ____HCl →
21.
____CaO + ____CO2 →
22.
____Al2(SO4)3 + ____Na2CO3 + ____H2O →
23.
____CO2 + ____Mg →
24.
____CaI2 + ____K2CO3 →
25.
____C15H31COONa + ____Mg(HCO3)2 →
26.
____Ca(OH)2 + ____CO2 →
27.
____H2SO4 + ____C →
28.
____CaCO3 →
29.
____SiC + ____O2 →
30.
____Fe3O4 + ____CO →
31.
____CH3COOH + ____NH3 →
32.
____Al(NO3)3 + ____K2CO3 + ____H2O →
33.
____Ba(OH)2 + ____K2CO3 →
34.
____C17H35COOK + ____CH3COOH →
35.
____HBr + ____NaHCO3 →