06.04. Sāļu veidošanos bāzēm reaģējot ar skābēm (2.)

9. klase

Uzraksti šādas ķīmiskās reakcijas vienādojumu!

1.
____H3PO4 + ____NaOH →
2.
____HF + ____Ba(OH)2 →
3.
____H2SO3 + ____KOH →
4.
____HI + ____Fe(OH)2 →
5.
____H3PO4 + ____Mg(OH)2 →
6.
____HCl + ____Mg(OH)2 →
7.
____CH3COOH + ____Ba(OH)2 →
8.
____HNO3 + ____Fe(OH)3 →
9.
____HI + ____Zn(OH)2 →
10.
____H2SO3 + ____Ba(OH)2 →
11.
____HBr + ____KOH →
12.
____H3PO4 + ____KOH →
13.
____H3PO4 + ____Cr(OH)3 →
14.
____HI + ____Ca(OH)2 →
15.
____HCl + ____Cr(OH)2 →