06.04. Sāļu veidošanos bāzēm reaģējot ar skābēm (2.)

9. klase

Uzraksti šādas ķīmiskās reakcijas vienādojumu!

1.
____HNO3 + ____Mg(OH)2 →
2.
____HNO3 + ____Ca(OH)2 →
3.
____H2SO3 + ____Ca(OH)2 →
4.
____HI + ____LiOH →
5.
____HPO3 + ____NaOH →
6.
____HF + ____Cr(OH)3 →
7.
____HBr + ____Ba(OH)2 →
8.
____HF + ____Ba(OH)2 →
9.
____HI + ____Cr(OH)2 →
10.
____HF + ____Al(OH)3 →
11.
____H2SiO3 + ____NaOH →
12.
____HI + ____Ca(OH)2 →
13.
____HI + ____KOH →
14.
____HCl + ____Mg(OH)2 →
15.
____HCl + ____Cr(OH)2 →