1.04.04. Uzdevums par tematu SKĀBES (1.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas rodas slāpekļskābei reaģējot ar kalcija hidroksīdu daudzumu attiecībā 2:1!
2.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzei, kas izdalās krītam reaģējot ar sālsskābi!
3.
Uzraksti, cik σ (sigma) saites ir etiķskābes molekulā!
4.
Uzraksti, ko novēro, ja zelta gabaliņu ievieto 16% sērskābes šķīdumā; ja neko nenovēro – raksti 1, ja šķīdums kļūst dzeltens – raksti 2, ja izdalās bezkrāsaina gāze – raksti 3, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 4!
5.
Uzraksti, kurā jomā izmanto sērskābi; ja kanalizācijas cauruļu tīrīšanai – raksti 1, ja rūpniecībā kā izejvielu iegūstot sēra(IV) oksīdu – raksti 2, ja lauksaimniecībā kā minerālmēslojumu – raksti 3, ja kā piedevu lopbarībai – raksti 4!
6.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir dzelzi saturošai vielai, kas veidojas dzelzim reaģējot ar bromūdeņražskābi!
7.
Uzraksti, kāda ir oglekli saturošās vielas ķīmiskā formula vielai, kas veidojas kālija karbonātam reaģējot ar fosforskābi!
8.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas rodas slāpekļskābei reaģējot ar hroma(III) oksīdu!
9.
Uzraksti, kādas ķīmiskas saites ir fosforskābes molekulā; ja jonu – raksti 1, ja kovalentas polārās – raksti 2, ja ūdeņraža – raksti 3, ja kovalentas nepolārās – raksti 4!
10.
Uzraksti, kāda krāsa ir nogulsnēm, kas veidojas hlorūdeņražskābei reaģējot ar sudraba nitrāta šķīdumu (atbildē – viens vārds)!
11.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzei, kas izdalās dzelzs(II) sulfīdam reaģējot ar sērskābes šķīdumu!
12.
Uzraksti, kā mainās krāsa, ja indikatora šķīdumam pielej sērskābes šķīdumu; ja metiloranžs krāsojas sarkans, raksti 1, ja fenolftaleīns krāsojas aveņsarkans, raksti 2, ja lakmuss krāsojas zils, raksti 3, ja universālindikators krāsojas zaļš, raksti 4!
13.
Uzraksti, cik vielas veidojas, ja nātrija karbonāts reaģē ar sālsskābi!
14.
Uzraksti, ko novēro, ja dzīvsudraba pilienu ievieto sālsskābē; ja neko nenovēro – raksti 1, ja izdalās bezkrāsaina gāze – raksti 2, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 3, ja šķīdums maina krāsu – raksti 4!
15.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās sālsskābei reaģējot ar sudraba nitrāta šķīdumu!
16.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzveida vielai, kas veidojas svina(IV) oksīdam reaģējot ar koncentrēto sālsskābi!
17.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas veidojas atšķaidītai slāpekļskābei reaģējot ar sēru!
18.
Uzraksti, cik σ (sigma) saites ir sērskābes molekulā!
19.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magniju nesaturošai vielai, kas veidojas magnijam reaģējot ar sālsskābi!
20.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzei, kas izdalās dzeramai sodai reaģējot ar etiķskābi!
21.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas veidojas koncentrētai slāpekļskābei reaģējot ar ogli!
22.
Uzraksti, cik molu jonu veidojas, pilnīgi disociējot vienam molam slāpekļskābes!
23.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir skābei, kuru sākotnēji izdalīja no skudrām, un kura ir atrodama arī skujkoku skujās un nātrēs!
24.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas amonjakam reaģējot ar ogļskābo gāzi ūdens klātbūtnē!
25.
Uzraksti, kāda formula ir oglekli saturošai vielai, kas veidojas fosforskābei reaģējot ar sodu (nātrija karbonātu)!
26.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosforu saturošai vielai, kas veidojas fosforskābei reaģējot ar nātrija hidroksīdu, ja vielu daudzuma attiecība reakcijā ir 1:1!
27.
Uzraksti, kāds pēc IUPAC nosaukums ir skābei, kas ir atrodama skudrās!
28.
Uzraksti, ko novēro, ja magnija gabaliņu ievieto jodūdeņražskābē; ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 1, ja šķīdums kļūst dzeltens – raksti 2, ja nekādas izmaiņas nenovēro – raksti 3, ja izdalās bezkrāsaina gāze – raksti 4!
29.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metānskābei reaģējot ar etanolu!
30.
Uzraksti, kā mainās krāsa, ja indikatora šķīdumam pielej sālsskābi; ja metiloranžs krāsojas sarkans, raksti 1, ja fenolftaleīns krāsojas aveņsarkans, raksti 2, ja lakmuss krāsojas zils, raksti 3, ja universālindikators krāsojas zaļš, raksti 4!