05.03. Metālu vispārīgās ķīmiskās īpašības (1.)

10. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo metālu ķīmiskās īpašībs!

1.
____Mg + ____I2 →
2.
____Ca + ____N2 →
3.
____Cu + ____Br2 →
4.
____Na + ____I2 →
5.
____Al + ____CuSO4 →
6.
____Li + ____O2 →
7.
____HI + ____Zn →
8.
____Mg + ____Sn(NO3)2 →
9.
____H2SO4 + ____Fe →
10.
____Fe + ____Br2 →
11.
____Al + ____AgNO3 →
12.
____Mg + ____Si →
13.
____Ca + ____O2 →
14.
____Mg + ____S →
15.
____Ra + ____H2O →