05.03. Metālu vispārīgās ķīmiskās īpašības (3.)

10. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo metālu ķīmiskās īpašības!

1.
____Cl2 + ____Cu →
2.
____Na + ____S8 →
3.
____CH3COOH + ____Zn →
4.
____CO2 + ____Mg →
5.
____Li + ____N2 →
6.
____Na + ____H2O →
7.
____K + ____S →
8.
____Sr + ____N2 →
9.
____Cd + ____S →
10.
____Ba + ____N2 →
11.
____Be + ____P →
12.
____Na + ____I2 →
13.
____H3PO4 + ____Li →
14.
____H2SO4 + ____Fe →
15.
____Mg + ____(CH3COO)2Pb →
16.
____Fe + ____S →
17.
____Mg + ____CH3COOAg →
18.
____Zn + ____S →
19.
____Mg + ____O2 →
20.
____Cl2 + ____Zn →
21.
____Li + ____I2 →
22.
____Ca + ____C →
23.
____B2O3 + ____Mg →
24.
____HCl + ____Fe →
25.
____HI + ____Al →