05.03. Metālu vispārīgās ķīmiskās īpašības (2.)

10. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo metālu ķīmiskās īpašības!

1.
____Zn + ____CuBr2 →
2.
____Mg + ____Cu(NO3)2 →
3.
____Mn + ____S →
4.
____Mg + ____AgNO3 →
5.
____Pb + ____O2 →
6.
____Rb + ____H2O →
7.
____Cl2 + ____Cu →
8.
____Cr + ____Cl2 →
9.
____Sr + ____O2 →
10.
____Cl2 + ____Ca →
11.
____Ba + ____S →
12.
____Zn + ____Br2 →
13.
____Al + ____AgNO3 →
14.
____Sr + ____H2O →
15.
____Li + ____O2 →
16.
____Zn + ____Sn(NO3)2 →
17.
____Cu + ____O2 →
18.
____Li + ____I2 →
19.
____Na + ____F2 →
20.
____K + ____S →