05.02. Metālu reakcijas ar saliktām vielām (3.)

10. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo metālu ķīmiskās īpašības!

1.
____HCl + ____Zn →
2.
____CH3COOH + ____Mg →
3.
____H2SO4 + ____Fe →
4.
____Na2O2 + ____Na →
5.
____Mg + ____H2O →
6.
____Li + ____H2O →
7.
____HCl + ____Al →
8.
____Ba + ____H2O →
9.
____HBr + ____Fe →
10.
____Fe2O3 + ____Al →
11.
____H2SO4 + ____Mg →
12.
____Al + ____Cu(NO3)2 →
13.
____CuCl2 + ____Al →
14.
____KO2 + ____K →
15.
____Zn + ____AgNO3 →
16.
____HCl + ____Na →
17.
____Zn + ____CH3COOAg →
18.
____Mg + ____(CH3COO)2Pb →
19.
____Mg + ____AgNO3 →
20.
____Zn + ____Cu(NO3)2 →
21.
____Al + ____CuBr2 →
22.
____Zn + ____Pb(NO3)2 →
23.
____CO2 + ____Mg →
24.
____HI + ____Al →
25.
____MnO2 + ____Al →