05.02. Metālu reakcijas ar saliktām vielām (3.)

10. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo metālu ķīmiskās īpašības!

1.
____CuCl2 + ____Mg →
2.
____HBr + ____Fe →
3.
____Mg + ____(CH3COO)2Pb →
4.
____Ba + ____H2O →
5.
____H2SO4 + ____Mg →
6.
____HI + ____Fe →
7.
____Zn + ____CH3COOAg →
8.
____Ca + ____H2O →
9.
____Zn + ____CuBr2 →
10.
____Cu + ____Hg(NO3)2 →
11.
____Al + ____CuSO4 →
12.
____Mg + ____Pb(NO3)2 →
13.
____HI + ____Al →
14.
____FeCl3 + ____Fe →
15.
____Al + ____AgNO3 →
16.
____Mg + ____CuBr2 →
17.
____Rb + ____H2O →
18.
____Ra + ____H2O →
19.
____B2O3 + ____Mg →
20.
____Fe + ____CuSO4 →
21.
____H3PO4 + ____Zn →
22.
____H2S + ____Mg →
23.
____Al + ____Pb(NO3)2 →
24.
____H2SO4 + ____Zn →
25.
____HI + ____Zn →