05.02. Metālu reakcijas ar saliktām vielām (1.)

10. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo metālu ķīmiskās īpašības!

1.
____Mg + ____CuSO4 →
2.
____Fe + ____CuBr2 →
3.
____Fe + ____CuSO4 →
4.
____HCl + ____Ca →
5.
____Ca + ____H2O →
6.
____Zn + ____Pb(NO3)2 →
7.
____HI + ____Zn →
8.
____Mg + ____AgNO3 →
9.
____CuCl2 + ____Fe →
10.
____H3PO4 + ____Li →
11.
____Mg + ____CuBr2 →
12.
____HBr + ____Al →
13.
____Al + ____H2O →
14.
____HCl + ____Al →
15.
____Zn + ____Hg(NO3)2 →