05.02. Metālu reakcijas ar saliktām vielām (1.)

10. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo metālu ķīmiskās īpašības!

1.
____HBr + ____Fe →
2.
____HCl + ____Fe →
3.
____Al + ____H2O →
4.
____H3PO4 + ____Li →
5.
____Mg + ____CuSO4 →
6.
____H3PO4 + ____Na →
7.
____CuCl2 + ____Al →
8.
____HBr + ____Mg →
9.
____Mg + ____Pb(NO3)2 →
10.
____HCl + ____Mg →
11.
____HI + ____Mg →
12.
____Zn + ____Pb(NO3)2 →
13.
____H3PO4 + ____Fe →
14.
____Fe + ____CuBr2 →
15.
____Zn + ____CuSO4 →