05.02. Metālu reakcijas ar saliktām vielām (2.)

10. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo metālu ķīmiskās īpašības!

1.
____HBr + ____Zn →
2.
____CH3COOH + ____Mg →
3.
____HI + ____Al →
4.
____HCl + ____Fe →
5.
____CuCl2 + ____Al →
6.
____HI + ____Fe →
7.
____Zn + ____(CH3COO)2Cu →
8.
____HI + ____Zn →
9.
____Zn + ____Sn(NO3)2 →
10.
____CO2 + ____Mg →
11.
____Li + ____H2O →
12.
____Fe + ____CuBr2 →
13.
____Mg + ____CuBr2 →
14.
____Mg + ____H2O →
15.
____Fe2O3 + ____Al →
16.
____Mg + ____CuSO4 →
17.
____Al + ____AgNO3 →
18.
____Mg + ____(CH3COO)2Cu →
19.
____Al + ____Hg(NO3)2 →
20.
____Zn + ____Hg(NO3)2 →