03.02. Bāzu ķīmiskās īpašības (1.)

9. klase

Uzraksti šādu ķīmisko reakciju vienādojumus!

1.
____Mg(OH)2 + ____CO2 →
2.
____ZnSO4 + ____KOH →
3.
____CH3COOH + ____Ba(OH)2 →
4.
____NaOH + ____P2O5 →
5.
____AlCl3 + ____NaOH →
6.
____H2SO4 + ____KOH →
7.
____Ba(OH)2 + ____CO2 →
8.
____NaOH + ____NiSO4 →
9.
____LiOH + ____SO3 →
10.
____HBr + ____Ca(OH)2 →
11.
____CH3COOH + ____KOH →
12.
____HNO3 + ____Ca(OH)2 →
13.
____HBr + ____KOH →
14.
____KOH + ____CuSO4 →
15.
____ZnCl2 + ____NaOH →