05.01. Metālu reakcijas ar nemetāliem (3.)

10. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo metālu ķīmiskās īpašības!

1.
____Ba + ____I2 →
2.
____Zn + ____O2 →
3.
____Zn + ____Br2 →
4.
____Mn + ____Cl2 →
5.
____Na + ____O2 →
6.
____Fe + ____O2 →
7.
____Sr + ____Cl2 →
8.
____Zn + ____P →
9.
____Li + ____N2 →
10.
____Ba + ____F2 →
11.
____Zn + ____F2 →
12.
____Cr + ____Cl2 →
13.
____Cl2 + ____Na →
14.
____Sr + ____S →
15.
____Al + ____S →
16.
____Hg + ____O2 →
17.
____Pb + ____S →
18.
____Mg + ____I2 →
19.
____Ga + ____S →
20.
____Ba + ____N2 →
21.
____Li + ____F2 →
22.
____Sn + ____O2 →
23.
____Zn + ____S →
24.
____Rb + ____N2 →
25.
____Ca + ____N2 →