05.01. Metālu reakcijas ar nemetāliem (2.)

10. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo metālu ķīmiskās īpašības!

1.
____Cl2 + ____Al →
2.
____Li + ____I2 →
3.
____Zn + ____S →
4.
____Al + ____S →
5.
____Sn + ____2Cl2 →
6.
____Pb + ____O2 →
7.
____Na + ____I2 →
8.
____Cr + ____O2 →
9.
____K + ____F2 →
10.
____Pb + ____Cl2 →
11.
____Fe + ____S →
12.
____Li + ____F2 →
13.
____Cl2 + ____Na →
14.
____Cl2 + ____K →
15.
____Li + ____O2 →
16.
____Cd + ____S →
17.
____Ba + ____S →
18.
____Na + ____S →
19.
____Mg + ____P →
20.
____Ca + ____P →