05.01. Metālu reakcijas ar nemetāliem (2.)

10. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo metālu ķīmiskās īpašības!

1.
____Ba + ____Br2 →
2.
____Cl2 + ____K →
3.
____Mg + ____I2 →
4.
____K + ____F2 →
5.
____Hg + ____S →
6.
____K + ____I2 →
7.
____Ba + ____F2 →
8.
____Be + ____O2 →
9.
____Mg + ____O2 →
10.
____Pb + ____S →
11.
____Na + ____Br2 →
12.
____Sr + ____O2 →
13.
____Cu + ____F2 →
14.
____Li + ____N2 →
15.
____Sn + ____O2 →
16.
____Ca + ____F2 →
17.
____Sr + ____Cl2 →
18.
____Fe + ____F2 →
19.
____Sr + ____S →
20.
____Al + ____F2 →