1.06.02. Uzdevums BĀZES UN AMFOTĒRIE HIDROKSĪDI I (1.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas hloretānam reaģējot ar nātrija hidroksīda šķīdumu ūdenī!
2.
Uzraksti, kāds nosaukums ir kalciju saturošai vielai, kas veidojas, ja slāpekļskābes šķīdumam pielej kalcija hidroksīda šķīdumu!
3.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kāliju saturošai vielai, kas veidojas, ja slāpekļskābes šķīdumam pielej kālija hidroksīda šķīdumu!
4.
Uzraksti, ko vajadzētu steidzami darīt pirms vēršas pie ārsta, ja sārms trāpījis acīs; ja uzreiz jāneitralizē sārms ar kādu stipru skābi – raksti 1, ja ilgstoši jāskalo acīs ar tekošo ūdeni – raksti 2, ja šī vieta ir jādezinficē ar ūdeņraža pārskābes šķīdumu – raksti 3, ja jāuzliek pārsējs – raksti 4!
5.
Uzraksti, kāds nosaukums ir sēru saturošai vielai, kas veidojas sēra(VI) oksīdam reaģējot ar litija hidroksīdu, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:1!
6.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir litija savienojumam, kas veidojas litija hidrīdam reaģējot ar ūdeni!
7.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir alumīniju saturošai viela, kas veidojas rubīdija hidroksīda šķīdumam reaģējot ar alumīniju!
8.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kāliju saturošai vielai, kas veidojas sēra(IV) oksīdam reaģējot ar kālija hidroksīdu!
9.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas skudrskābei reaģējot ar amonjaku!
10.
Uzraksti, kāda krāsa ir hroma(III) hidroksīdam (atbildē – viens vārds)!
11.
Kādai vielai savienojoties ar ūdeni, veidojas nātrija hidroksīds. Uzraksti, kāds ir šīs vielas nosaukums!
12.
Uzraksti, ko novēro vara(II) sulfāta šķīdumam pielejot ožamo spirtu; ja veidojas melnas nogulsnes- raksti 1, ja šķīdums krāsojas tumši zils – raksti 2, ja veidojas oranžas nogulsnes – raksti 3, ja šķīdums krāsojas zaļš – raksti 4!
13.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kālija savienojumam, kas veidojas kālija hidrīdam reaģējot ar ūdeni!
14.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas sēra(IV) oksīdam reaģējot ar nātrija hidroksīdu!
15.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās nātrija hidroksīda šķīdumam pielejot sudraba nitrāta šķīdumu!
16.
Uzraksti, ko novēro, ja niķeļa(II) sulfāta šķīdumam pielej nātrija hidroksīda šķīdumu; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas gaiši zaļas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas gaiši zilas nogulsnes – raksti 4!
17.
Uzraksti, kāds nosaukums ir kāliju saturošai vielai, kas veidojas kālija hidroksīdam reaģējot ar fosforskābi, ja vielu daudzuma attiecība ir 2:1!
18.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas amonjakam reaģējot ar sērpaskābi!
19.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās kālija hidroksīda šķīdumam pielejot sudraba nitrāta šķīdumu!
20.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosforu saturošai vielai, kas veidojas nātrija fosfīdam reaģējot ar ūdeni!
21.
Uzraksti, kāds nosaukums ir beriliju saturošai vielai, kas veidojas kālija hidroksīda šķīdumam reaģējot ar berilija hidroksīdu!
22.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas fenolam reaģējot ar kālija hidroksīdu!
23.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekli saturošai vielai, kas veidojas bārija hidroksīdam reaģējot ar ogļskābo gāzi!
24.
Uzraksti, kurš metāliskā elementa hidroksīds pieder sārmiem; ja svina(II) hidroksīds – raksti 1, ja vara(II) hidroksīds – raksti 2, ja dzelzs(III) hidroksīds – raksti 3, ja cēzija hidroksīds – raksti 4!
25.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magniju saturošai vielai, kas veidojas fosforskābei pilnīgi izreaģējot ar magnija hidroksīdu!
26.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kodīgam nātrijam!
27.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekli saturošai vielai, kas veidojas alumīnija karbīdam reaģējot ar ūdeni!
28.
Uzraksti, ko novēro, karsējot vara(II) hidroksīda un aldehīda šķīduma maisījumu; ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas melnas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas oranžsarkanās nogulsnes – raksti 3, ja veidojas “sudraba spogulis” – raksti 4!
29.
Uzraksti, kāds nosaukums (pēc IUPAC) ir nātriju saturošai vielai, kas veidojas, ja slāpekļskābes šķīdumam pielej nātrija hidroksīda šķīdumu!
30.
Bārija oksīdu ievietoja ūdenī. Uzraksti, kā mainās krāsa, ja iegūtam šķīdumam pievieno indikatoru; ja metiloranžs atkrāsojas – raksti 1, ja lakmuss kļūst sarkans – raksti 2, ja fenolftaleīns atkrāsojas – raksti 3, ja lakmuss kļūst zils – raksti 4!