1.04.04. Uzdevums par tematu SKĀBES (2.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kādā agregātstāvoklī atrodas fosforskābe (n.a.); ja gāzveida – raksti 1, ja šķidrā – raksti 2, ja cietā – raksti 3!
2.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas, ja hlora(III) oksīds reaģē ar ūdeni (n.a.)!
3.
Saskaiti un uzraksti, cik elektronu satur viena etiķskābes molekula!
4.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas amonjakam reaģējot ar sālsskābi!
5.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir cinku saturošai vielai, kas veidojas cinkam reaģējot ar bromūdeņražskābi!
6.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzveida vielai, kas veidojas sadaloties ogļskābei!
7.
Uzraksti, kāda ir koeficientu summa reakcijas vienādojumā, kas apraksta pārvērtību, kura norisinās cinka hidroksokarbonātam reaģējot ar sērskābi!
8.
Uzraksti, cik vielas veidojas, ja nātrija karbonāts reaģē ar sālsskābi!
9.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekli saturošai vielai, kas veidojas svina(II) acetātam reaģējot ar sērskābi!
10.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas izgulsnējās sērskābei reaģējot ar nātrija palmitātu!
11.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas amonjakam reaģējot ar hlorpaskābi!
12.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas izgulsnējās sālsskābei reaģējot ar nātrija palmitātu!
13.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās bromūdeņražskābeiskābei reaģējot ar sudraba nitrāta šķīdumu!
14.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas tereftalskābei reaģējot ar nātrija hidroksīdu daudzuma attiecība 1:2!
15.
Uzraksti, kāda krāsa ir gāzveida vielai, kas izdalās koncentrētai slāpekļskābei reaģējot ar sudrabu!
16.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzei, kas izdalās dzeramai sodai reaģējot ar etiķskābi!
17.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir dzelzs savienojumam, kas veidojas dzelzs(III) oksīdam reaģējot ar sērskābi!
18.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sudraba savienojumam, kas veidojas sudraba oksīdam reaģējot ar slāpekļskābi!
19.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas veidojas atšķaidītai slāpekļskābei reaģējot ar ogli!
20.
Uzraksti, ar kādu metālu reaģēja atšķaidīta slāpekļskābe, ja viens no reakcijas produktiem ir amonija nitrāts; ja ar magniju – raksti 1, ja ar varu – raksti 2, ja ar alvu – raksti 3, ja ar svinu – raksti 4!
21.
Uzraksti, cik σ (sigma) saites ir skudrskābes molekulā!
22.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu HNO3!
23.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kalciju saturošai vielai, kas veidojas etiķskābei pilnīgi izreaģējot ar kalcija hidroksīdu!
24.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir hroma savienojumam, kas veidojas hroma(II) oksīdam reaģējot ar jodūdeņražskābi!
25.
Uzraksti, kāda ir koeficientu summa reakcijas vienādojumā, kas apraksta pārvērtību, kura norisinās nātrija karbonātam reaģējot ar sērskābi!
26.
Uzraksti, kurā jomā izmanto sērskābi; ja lauksaimniecībā kā insekticīdu – raksti 1, ja cementa ražošanā kā izejvielu – raksti 2, ja rūpniecībā kā reaģentu, ražojot fosforskābi – raksti 3, pārtikas rūpniecībā un kulinārijā kā miklas irdinātāju – raksti 4!
27.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu H2CO3!
28.
Saskaiti un uzraksti, cik elektronu satur viena skudrskābes molekula!
29.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir skābei, kas veidojas spirtu saturošu šķidrumu etiķskābās rūgšanas procesā!
30.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas citronskābei reaģējot ar kālija hidroksīdu daudzuma attiecībā 1:3!
31.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kadmija savienojumam, kas veidojas kadmija oksīdam reaģējot ar sērskābi!
32.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas izgulsnējās sālsskābei reaģējot ar nātrija stearātu!
33.
Uzraksti, kāda krāsa ir gāzveida vielai, kas izdalās koncentrētai slāpekļskābei reaģējot ar svinu!
34.
Uzraksti, cik vielas veidojas, ja kalcija hidrogēnkarbonāts reaģē ar sālsskābi!
35.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magnija savienojumam, kas veidojas magnija oksīdam reaģējot ar slāpekļskābi!