1.04.04. Uzdevums par tematu SKĀBES (2.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāda ir oglekli saturošās vielas ķīmiskā formula vielai, kas veidojas kālija hidrogēnkarbonātam reaģējot ar sālsskābi!
2.
Uzraksti, ko novēro, ja nātrija hidroksīda šķīduma un fenolftaleīna maisījumam pielej slāpekļskābi; ja maisījums atkrāsojas – raksti 1, ja maisījums krāsojas aveņsarkans – raksti 2, ja maisījums krāsojas zils – raksti 3, ja maisījums kļūst dzeltens – raksti 4!
3.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas amonjakam reaģējot ar perhlorskābi!
4.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magniju saturošai vielai, kas veidojas skudrskābei pilnīgi izreaģējot ar magnija hidroksīdu!
5.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir alumīniju nesaturošai vielai, kas veidojas alumīnijam reaģējot ar sālsskābi!
6.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzei, kas izdalās kālija hlorīdam reaģējot ar koncentrēto sērskābi!
7.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas oglei reaģējot ar koncentrēto sērskābi!
8.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vara savienojumam, kas veidojas vara(II) oksīdam reaģējot ar fluorūdeņražskābi!
9.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās jodūdeņražskābeiskābei reaģējot ar sudraba nitrāta šķīdumu!
10.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas skudrskābei reaģējot ar etanolu!
11.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas izgulsnējās sālsskābei reaģējot ar kālija palmitātu!
12.
Uzraksti, kāds nosaukums ir nātriju saturošai vielai, kas veidojas nātrija hidroksīdam reaģējot ar fosforskābi, ja vielu daudzuma attiecība ir 2:1!
13.
Uzraksti, kā mainās krāsa, ja indikatora šķīdumam pielej citronskābes šķīdumu; ja metiloranžs krāsojas dzeltens, raksti 1, ja fenolftaleīns krāsojas aveņsarkans, raksti 2, ja lakmuss krāsojas sarkans, raksti 3, ja universālindikators krāsojas zaļš, raksti 4!
14.
Uzraksti, kura skābe pēc sastāva ir maisījums; ja citronskābe – raksti 1, ja sērskābe – raksti 2, ja bromūdeņražskābe – raksti 3, ja fosforskābe – raksti 4!
15.
Uzraksti, kāda ir oglekli saturošās vielas ķīmiskā formula vielai, kas veidojas nātrija karbonātam reaģējot ar sālsskābi!
16.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzveida vielai, kas izdalās sudrabam reaģējot ar koncentrēto sērskābi!
17.
Uzraksti, kāda ir metasilīsijskābes ķīmiskā formula!
18.
Uzraksti, kāda ir hlorapskābes ķīmiskā formula!
19.
Uzraksti, kāds ķīmiskās saites veids pastāv starp sērskābes molekulām; ja ūdeņraža – raksti 1, ja kovalentas nepolārās – raksti 2, ja jonu – raksti 3, ja kovalentas polārās – raksti 4!
20.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas amonjakam reaģējot ar sērūdeņražskābi!
21.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas rūpniecībā kalpo par izejvielu, ražojot sālsskābi; ja NaCl – raksti 1, ja NaClO – raksti 2, ja PCl5 – raksti 3, ja AgCl – raksti 4!
22.
Uzraksti, kāds elektrolīts ir ortofosforskābe; ja pēc pirmās disociācijas pakāpes ir vidēji stiprs elektrolīts – raksti 1, ja pēc otras disociācijas pakāpes ir stiprs – raksti 2, ja pēc trešās disociācijas pakāpes ir vājš elektrolīts – raksti 3, ja šī viela ir neelektrolīts – raksti 4!
23.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kālija savienojumam, kas veidojas kālija oksīdam reaģējot ar sērskābi!
24.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu H3PO4!
25.
Uzraksti, kura skābe n.a. (temperatūrā 0°C) ir šķidra viela; ja fosforskābe – raksti 1, ja slāpekļskābe – raksti 2, ja etiķskābe – raksti 3, ja citronskābe – raksti 4!
26.
Uzraksti, kāds kristālrežģa veids ir slāpekļskābei cietā agregātstāvoklī; ja jonu – raksti 1, ja metāliskais – raksti 2, ja molekulu – raksti 3, ja atomu – raksti 4!
27.
Uzraksti, kāda ir metafosforskābes ķīmiskā formula!
28.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir cinku saturošai vielai, kas veidojas cinkam reaģējot ar bromūdeņražskābi!
29.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etānskābei reaģējot ar hloru, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:3!
30.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu HClO4!
31.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzveida vielai, kas veidojas koncentrētai slāpekļskābei reaģējot ar dzelzi!
32.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kalcija savienojumam, kas veidojas kalcija oksīdam reaģējot ar fluorūdeņražskābi!
33.
Uzraksti, kādas ķīmiskās saites ir ortofosforskābes molekulā; ja kovalentās nepolāras – raksti 1, ja kovalentās polāras – raksti 2, ja jonu ķīmiskās saites – raksti 3, ja ūdeņraža ķīmiskās saites – raksti 4!
34.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir nātriju saturošai vielai, kas veidojas, ja sērskābes šķīdumam pielej nātrija hidroksīda šķīdumu!
35.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir litija savienojumam, kas veidojas litija oksīdam reaģējot ar etiķskābi!