04.06. Uzdevums par tematu SKĀBES (2.)

9. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, cik vielas veidojas, ja litija karbonāts reaģē ar slāpekļskābi!
2.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir alumīniju nesaturošai vielai, kas veidojas alumīnijam reaģējot ar bromūdeņražskābi!
3.
Uzraksti, kāda ir koeficientu summa reakcijas vienādojumā, kas apraksta pārvērtību, kura norisinās nātrija karbonātam reaģējot ar sālsskābi!
4.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir hroma savienojumam, kas veidojas hroma(II) oksīdam reaģējot ar sālsskābi!
5.
Uzraksti, cik vielas veidojas, ja kalcija hidrogēnkarbonāts reaģē ar sālsskābi!
6.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vara savienojumam, kas veidojas vara(II) oksīdam reaģējot ar slāpekļskābi!
7.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magniju saturošai vielai, kas veidojas magnijam reaģējot ar jodūdeņražskābi!
8.
Uzraksti, kāds nosaukums ir cinku saturošai vielai, kas veidojas cinkam reaģējot ar jodūdeņražskābi!
9.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir alvas savienojumam, kas veidojas alvas(II) oksīdam reaģējot ar slāpekļskābi!
10.
Saskaiti un uzraksti, cik elektronu satur viena etiķskābes molekula!
11.
Uzraksti, kurai skābei ir asa smaka; ja sērskābei – raksti 1, ja slāpekļskābei – raksti 2, ja fosforskābei – raksti 3, ja borskābei – raksti 4!
12.
Uzraksti, kura skābe n.a. (temperatūrā 0°C) ir šķidra viela; ja etiķskābe – raksti 1, ja borskābe – raksti 2, ja sērskābe – raksti 3, ja fosforskābe – raksti 4!
13.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās jodūdeņražskābeiskābei reaģējot ar sudraba nitrāta šķīdumu!
14.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzei, kas izdalās dzelzs(II) sulfīdam reaģējot ar sālsskābi!
15.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sudraba savienojumam, kas veidojas sudraba oksīdam reaģējot ar etiķskābi!
16.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir bārija savienojumam, kas veidojas bārija oksīdam reaģējot ar bromūdeņražskābi!
17.
Uzraksti, kāda krāsa ir nogulsnēm, kas veidojas sālsskābei reaģējot ar sudraba nitrāta šķīdumu (atbildē – viens vārds)!
18.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir nātrija savienojumam, kas veidojas nātrija oksīdam reaģējot ar skudrskābi!
19.
Aprēķini un uzraksti, kāda molmasa ir arsēnskābei H3AsO4 (g/mol; atbildē – vesels skaitlis)!
20.
Uzraksti, kāds nosaukums ir kāliju saturošai vielai, kas veidojas, ja etiķskābes šķīdumam pielej kālija hidroksīda šķīdumu!
21.
Uzraksti, kura skābe praktiski nešķīst ūdenī; ja slāpekļskābe – raksti 1, ja sērskābe – raksti 2, ja silīcijskābe – raksti 3, ja fosforskābe – raksti 4!
22.
Aprēķini un uzraksti, kāda molmasa ir perbromskabei HBrO4 (g/mol; atbildē – vesels skaitlis)!
23.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir dzelzs savienojumam, kas veidojas dzelzs(III) oksīdam reaģējot ar bromūdeņražskābi!
24.
Uzraksti, kāds nosaukums ir kāliju saturošai vielai, kas veidojas, ja sālsskābei pielej kālija hidroksīda šķīdumu!
25.
Uzraksti, ko novēro, ja kālija hidroksīda šķīduma un fenolftaleīna maisījumam pielej slāpekļskābi; ja maisījums krāsojas aveņsarkans – raksti 1, ja maisījums atkrāsojas – raksti 2, ja maisījums krāsojas zils – raksti 3, ja maisījums kļūst dzeltens – raksti 4!
26.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir litiju saturošai vielai, kas veidojas, ja sērskābes šķīdumam pielej litija hidroksīda šķīdumu!
27.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir nātrija savienojumam, kas veidojas nātrija oksīdam reaģējot ar fluorūdeņražskābi!
28.
Uzraksti, ko novēro, ja sudraba gabaliņu ievieto etiķskābes šķīdumā; ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 1, ja šķīdums krāsojas balts – raksti 2, ja nekādas izmaiņas nenovēro – raksti 3, ja izdalās bezkrāsaina gāze – raksti 4!
29.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas rūpniecībā kalpo par izejvielu, ražojot slāpekļskābi; ja NH4NO3 – raksti 1, ja Na3N – raksti 2, ja N2 – raksti 3, ja N2O – raksti 4!
30.
Saskaiti un uzraksti, cik protonu satur viena borskābes molekula!
31.
Uzraksti, kāds nosaukums ir dzelzi saturošai vielai, kas veidojas dzelzim reaģējot ar jodūdeņražskābi!
32.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kālija savienojumam, kas veidojas kālija oksīdam reaģējot ar etiķskābi!
33.
Uzraksti, kāda ir sērūdeņražskābes ķīmiskā formula!
34.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir cinka savienojumam, kas veidojas cinka oksīdam reaģējot ar etiķskābi!
35.
Uzraksti, kāda krāsa ir nogulsnēm, kas veidojas hlorūdeņražskābei reaģējot ar sudraba nitrāta šķīdumu (atbildē – viens vārds)!
36.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magnija savienojumam, kas veidojas magnija oksīdam reaģējot ar jodūdeņražskābi!
37.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir dzelzs savienojumam, kas veidojas dzelzs(II) oksīdam reaģējot ar etiķskābi!
38.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vara savienojumam, kas veidojas vara(II) oksīdam reaģējot ar fluorūdeņražskābi!
39.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir alumīniju nesaturošai vielai, kas veidojas alumīnijam reaģējot ar sālsskābi!
40.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās jodūdeņražskābeiskābei reaģējot ar svina(II) nitrāta šķīdumu!