04.06. Uzdevums par tematu SKĀBES (2.)

9. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir hroma savienojumam, kas veidojas hroma(III) oksīdam reaģējot ar bromūdeņražskābi!
2.
Uzraksti, ko novēro, ja sudraba gabaliņu ievieto etiķskābes šķīdumā; ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 1, ja šķīdums krāsojas balts – raksti 2, ja nekādas izmaiņas nenovēro – raksti 3, ja izdalās bezkrāsaina gāze – raksti 4!
3.
Uzraksti, kāda ir oglekli saturošās vielas ķīmiskā formula vielai, kas veidojas bārija karbonātam reaģējot ar sālsskābi!
4.
Uzraksti, kāds nosaukums ir kāliju saturošai vielai, kas veidojas, ja etiķskābes šķīdumam pielej kālija hidroksīda šķīdumu!
5.
Uzraksti, kāda ir oglekli saturošās vielas ķīmiskā formula vielai, kas veidojas nātrija hidrogēnkarbonātam reaģējot ar sālsskābi!
6.
Uzraksti, ko novēro, ja sudraba gabaliņu ievieto sālsskābē; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja reakcijas pazīmes nenovēro – raksti 2, ja izdalās bezkrāsaina gāze – raksti 3, ja šķīdums maina krāsu – raksti 4!
7.
Uzraksti, kāds nosaukums ir dzelzi saturošai vielai, kas veidojas dzelzim reaģējot ar bromūdeņražskābi!
8.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir alumīnija savienojumam, kas veidojas alumīnija oksīdam reaģējot ar slāpekļskābi!
9.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir dzelzs savienojumam, kas veidojas dzelzs(III) oksīdam reaģējot ar slāpekļskābi!
10.
Uzraksti, ko novēro, ja magnija gabaliņu ievieto 12% sērskābes šķīdumā; ja izdalās bezkrāsaina gāze – raksti 1, ja šķīdums kļūst dzeltens – raksti 2, ja neko nenovēro – raksti 3, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 4!
11.
Uzraksti, kura skābe n.a. (temperatūrā 0°C) ir šķidra viela; ja fosforskābe – raksti 1, ja slāpekļskābe – raksti 2, ja etiķskābe – raksti 3, ja citronskābe – raksti 4!
12.
Uzraksti, kāda ir oglekli saturošās vielas ķīmiskā formula vielai, kas veidojas magnija hidrogēnkarbonātam reaģējot ar sālsskābi!
13.
Aprēķini un uzraksti, kāda molmasa ir alvskābei H2SnO3 (g/mol; atbildē – vesels skaitlis)!
14.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir dzelzs savienojumam, kas veidojas dzelzs(III) oksīdam reaģējot ar fluorūdeņražskābi!
15.
Uzraksti, kurā jomā izmanto sērskābi; ja rūpniecībā kā izejvielu ražojot sēru – raksti 1, ja kā elektrolītu svina akumulatoros – raksti 2, ja kā izejvielu stikla ražošanā – raksti 3, ja pārtikas rūpniecībā kā saldinātāju – raksti 4!
16.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir bāriju saturošai vielai, kas veidojas, ja sērskābes šķīdumam pielej bārija hidroksīda šķīdumu!
17.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kadmija savienojumam, kas veidojas kadmija oksīdam reaģējot ar slāpekļskābi!
18.
Uzraksti, kāds nosaukums ir cinku saturošai vielai, kas veidojas cinkam reaģējot ar bromūdeņražskābi!
19.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magnija savienojumam, kas veidojas magnija oksīdam reaģējot ar fluorūdeņražskābi!
20.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kalcija savienojumam, kas veidojas kalcija oksīdam reaģējot ar slāpekļskābi!
21.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās sērskābes šķīdumam reaģējot ar bārija hlorīda šķīdumu!
22.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas rūpniecībā kalpo par izejvielu, ražojot sērskābi; ja CS2 – raksti 1, ja FeS2 – raksti 2, ja K2SO3 – raksti 3, ja P2S5 – raksti 4!
23.
Aprēķini un uzraksti, kāda molmasa ir dihromskābei H2Cr2O7 (g/mol; atbildē – vesels skaitlis)!
24.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kalcija savienojumam, kas veidojas kalcija oksīdam reaģējot ar sālsskābi!
25.
Uzraksti, cik vielas veidojas, ja kalcija karbonāts reaģē ar sālsskābi!
26.
Uzraksti, ko novēro, ja magnija gabaliņu ievieto sālsskābē; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja izdalās bezkrāsaina gāze – raksti 2, ja nekādas pazīmes nenovēro – raksti 3, ja šķīdums maina krāsu – raksti 4!
27.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzei, kas izdalās dzeramai sodai reaģējot ar citronskābi!
28.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kalciju saturošai vielai, kas veidojas jodūdeņražskābei pilnīgi izreaģējot ar kalcija hidroksīdu!
29.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir nātriju saturošai vielai, kas veidojas, ja sālsskābei pielej nātrija hidroksīda šķīdumu!
30.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magnija savienojumam, kas veidojas magnija oksīdam reaģējot ar etiķskābi!
31.
Uzraksti, ko novēro, ja kālija hidroksīda šķīduma un fenolftaleīna maisījumam pielej slāpekļskābi; ja maisījums krāsojas aveņsarkans – raksti 1, ja maisījums atkrāsojas – raksti 2, ja maisījums krāsojas zils – raksti 3, ja maisījums kļūst dzeltens – raksti 4!
32.
Uzraksti, ko novēro, ja alumīnija gabaliņu ievieto 14% sērskābes šķīdumā; ja izdalās bezkrāsaina gāze – raksti 1, ja šķīdums kļūst dzeltens – raksti 2, ja neko nenovēro – raksti 3, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 4!
33.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magniju saturošai vielai, kas veidojas magnijam reaģējot ar bromūdeņražskābi!
34.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kāliju saturošai vielai, kas veidojas, ja sērskābes šķīdumam pielej kālija hidroksīda šķīdumu!
35.
Uzraksti, ko novēro, ja magnija gabaliņu ievieto bromūdeņražskābē; ja nekādas izmaiņas nenovēro – raksti 1, ja šķīdums maina krāsu – raksti 2, ja izdalās bezkrāsaina gāze – raksti 3, ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 4!