1.03.05. Uzdevums par tematu OKSĪDI (2.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oksīdam, no kura sastāv kalnu kristāls!
2.
Uzraksti, kuru oksīdu izmanto pārtikas rūpniecībā kā iepakojuma gāzi un kā propelentu; ja sēra(IV) oksīdu – raksti 1, ja slāpekļa(IV) oksīdu – raksti 2, ja hlora(IV) oksīdu – raksti 3, ja slāpekļa(I) oksīdu – raksti 4!
3.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kurai sastāvā ir ķīmiskais elements dzelzs, un kura veidojas jauktajam dzelzs oksīdam reaģējot ar ūdeņradi!
4.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēra savienojumam, kas veidojas sēra(IV) oksīdam reaģējot ar nātrija hidroksīdu daudzuma attiecībā 1:2!
5.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas veidojas kālija oksīdam reaģējot ar sēra(VI) oksīdu!
6.
Uzraksti, kurā oksīdā pastāv jonu ķīmiskā saite; ja kālija oksīdā – raksti 1, ja silīcija oksīdā – raksti 2, ja sēra(IV) oksīdā – raksti 3, ja ūdeņraža oksīdā – raksti 4!
7.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas veidojas bārija oksīdam reaģējot ar sēra(IV) oksīdu!
8.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas veidojas bārija oksīdam reaģējot ar svina(IV) oksīdu!
9.
Uzraksti, kuram oksīdam ir atomu kristāliskais režģis; ja silīcija oksīdam – raksti 1, ja ūdeņraža oksīdam – raksti 2, ja oglekļa(IV) oksīdam – raksti 3, ja sēra(IV) oksīdam – raksti 4!
10.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas, ja sēra(VI) oksīds reaģē ar ūdeni!
11.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas veidojas kalcija oksīdam reaģējot ar fosfora(V) oksīdu!
12.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekļa savienojumam, kas veidojas oglekļa(IV) oksīdam reaģējot ar nātrija hidroksīdu daudzuma attiecībā 1:2!
13.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēra savienojumam, kas veidojas sēra(IV) oksīdam reaģējot ar stroncija hidroksīda suspensiju, ja oksīda un bāzes daudzuma attiecībā ir 1:1!
14.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosfora savienojumam, kas veidojas fosfora(V) oksīdam reaģējot ar bārija hidroksīda suspensiju, ja oksīda un sārma daudzuma attiecība ir 1:2!
15.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekļa savienojumam, kas veidojas oglekļa(IV) oksīdam reaģējot ar rubīdija hidroksīdu daudzuma attiecībā 1:1!
16.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēra savienojumam, kas veidojas sēra(IV) oksīdam reaģējot ar bārija hidroksīda suspensiju!
17.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas, ja hlora(V) oksīds reaģē ar ūdeni (n.a.)!
18.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vara savienojumam, kas veidojas vara(II) oksīdam reaģējot ar sērskābi daudzuma attiecībā 1:1!
19.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kālija savienojumam, kas veidojas, ja kālija superoksīds reaģē ar ūdeni!
20.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas veidojas bārija oksīdam reaģējot ar dzelzs(III) oksīdu!
21.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kurai sastāvā ir ķīmiskais elements svins, un kura veidojas svina(IV) oksīdam reaģējot ar ūdeņradi!
22.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir cinka savienojumam, kas veidojas cinka oksīdam reaģējot ar sālsskābi!
23.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosfora savienojumam, kas veidojas fosfora(V) oksīdam reaģējot ar bārija hidroksīda suspensiju, ja oksīda un sārma daudzuma attiecība ir 1:3!
24.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vara savienojumam, kas veidojas vara(II) oksīdam reaģējot ar slāpekļskābi!
25.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas, ja fosfora(V) oksīds reaģē ar ūdeni (n.a.)!
26.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir broma savienojumam, kas veidojas broma(VII) oksīdam reaģējot ar nātrija hidroksīdu!
27.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas veidojas kālija oksīdam reaģējot ar dzelzs(III) oksīdu!
28.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir litija savienojumam, kas veidojas litija oksīdam reaģējot ar slāpekļskābi!
29.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir cinka savienojumam, kas veidojas cinka oksīdam reaģējot ar slāpekļskābi!
30.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir dzelzs savienojumam, kas veidojas dzelzs(II) oksīdam reaģējot ar sērskābi daudzuma attiecībā 1:2!
31.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kalcija savienojumam, kas veidojas kalcija oksīdam reaģējot ar slāpekļskābi!
32.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas veidojas bārija oksīdam reaģējot ar silīcija oksīdu!
33.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas, ja hlora(I) oksīds reaģē ar ūdeni (n.a.)!
34.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir hroma savienojumam, kas veidojas hroma(III) oksīdam reaģējot ar bromūdeņražskābi!
35.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kālija savienojumam, kas veidojas kālija oksīdam reaģējot ar sērskābi daudzuma attiecībā 1:1!