04.03. Skābju ķīmiskās formulas (1.)

8. klase

Uzraksti šādu vielu ķīmiskās formulas!

1.
Ortofosforskābe
2.
Etiķskābe
3.
Fluorūdeņražskābe
4.
Hlorūdeņražskābe
5.
Sērskābe
6.
Silīcijskābe
7.
Fosforskābe
8.
Slāpekļpaskābe
9.
Sērpaskābe
10.
Borskābe
11.
Slāpekļskābe
12.
Bromūdeņražskābe
13.
Sālsskābe
14.
Sērūdeņražskābe
15.
Ogļskābe