1.06.02. Uzdevums BĀZES UN AMFOTĒRIE HIDROKSĪDI I (2.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Litija oksīdu ievietoja ūdenī. Uzraksti, kā mainās krāsa, ja iegūtam šķīdumam pievieno indikatoru; ja lakmuss kļūst zils, raksti 1, ja metiloranžs kļūst sarkans – raksti 2, ja lakmuss kļūst sarkans – raksti 3, ja fenolftaleīns atkrāsojas – raksti 4!
2.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai, kas veidojas cēzija oksīdam reaģējot ar ūdeni!
3.
Uzraksti, ko novēro, ja sērskābes šķīdumam pielej bārija hidroksīda šķīdumu; ja izmaiņas nenovēro – raksti 1, ja mainās šķīduma krāsa – raksti 2, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 3, ja izdalās gāzveida viela – raksti 4!
4.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 1,2,3-tribrompropānam reaģējot ar nātrija hidroksīda ūdens šķīdumu!
5.
Uzraksti, ko novēro vara(II) acetāta šķīdumam pievienojot atšķaidītu nātrija hidroksīda šķīdumu; ja veidojas oranžsarkanas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas melnas nogulsnes – raksti 3, ja šķīdums krāsojas tumši zils – raksti 4!
6.
Uzraksti, kurš savienojums pieder sārmiem; ja etilspirts – raksti 1, ja hlorūdens – raksti 2, ja dzelzs(II) hidroksīds – raksti 3, ja ožamais spirts – raksti 4!
7.
Uzraksti, ko novēro cinka hlorīda šķīdumam pielejot nātrija hidroksīda šķīdumu; ja sākuma nekas nenotiek, bet, turpinot liet sārma šķīdumu, veidojas nogulsnes – raksti 1, ja sākumā veidojas nogulsnes, bet, turpinot liet sārma šķīdumu, nogulsnes izšķīst – raksti 2, ja nogulsnes neveidojas – raksti 3, ja nogulsnes veidojas, un, turpinot liet sārma šķīdumu, nogulsnes neizzūd – raksti 4!
8.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas brometānam reaģējot ar kālija hidroksīda šķīdumu ūdenī!
9.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir litiju saturošai vielai, kas veidojas karsējot kalcija hidroksīdu!
10.
Uzraksti, kāds nosaukums ir nātriju saturošai vielai, kas veidojas, ja etiķskābes šķīdumam pielej nātrija hidroksīda šķīdumu!
11.
Uzraksti, kuru vielu izmanto akumulatoru un galvanisko elementu elektrolītos; ja kalcija hidroksīdu – raksti 1, ja dzelzs(II) hidroksīdu – raksti 2, ja kālija hidroksīdu – raksti 3, ja svina(II) hidroksīdu – raksti 4!
12.
Uzraksti, ko novēro, karsējot vara(II) hidroksīda un aldehīda šķīduma maisījumu; ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas melnas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas oranžsarkanās nogulsnes – raksti 3, ja veidojas “sudraba spogulis” – raksti 4!
13.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magniju saturošai vielai, kas veidojas magnija fosfīdam reaģējot ar ūdeni!
14.
Uzraksti, kāds nosaukums ir kāliju saturošai vielai, kas veidojas, ja skudrskābes šķīdumam pielej kālija hidroksīda šķīdumu!
15.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kalcija hidroksīdam!
16.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir litiju saturošai vielai, kas veidojas karsējot vara(II) hidroksīdu!
17.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kāliju saturošai vielai, kas veidojas, ja etiķskābes šķīdumam pielej kālija hidroksīda šķīdumu!
18.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir nātriju saturošai vielai, kas veidojas, ja vara(II) sulfāta šķīdumam pielej nātrija hidroksīda šķīdumu!
19.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas nātrija oksīdam reaģējot ar ūdeni!
20.
Uzraksti, kāds ķīmiskās saites veids pastāv amonjaka molekulā; ja kovalentā nepolāra – raksti 1, ja kovalentā polāra – raksti 2, ja jonu – raksti 3, ja ūdeņraža ķīmiskā saite – raksti 4!
21.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir bāriju saturošai vielai, kas veidojas bārija hidroksīdam reaģējot ar bromūdeņražskābi, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:1!
22.
Uzraksti, kuram reakcijas veidam pieder ķīmiskā reakcija starp litija oksīdu un ūdeni; ja savienošanas reakcija – raksti 1, ja sadalīšanas reakcija – raksti 2, ja aizvietošanas reakcija – raksti 3, ja apmaiņas reakcija – raksti 4!
23.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas sēra(VI) oksīdam reaģējot ar kālija hidroksīdu!
24.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir dzelzi saturošai vielai, kas veidojas karsējot nātrija hidroksīda un dzelzs(III) oksīda maisījumu!
25.
Uzraksti, kurš savienojums pieder sārmiem; ja vara(II) hidroksīds – raksti 1, ja dzelzs(III) hidroksīds – raksti 2, ja amonija hidroksīds – raksti 3, ja cinka hidroksīds – raksti 4!
26.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izdalās uz anoda, elektrolizējot kālija hlorīda šķīdumu!
27.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir nātriju saturošai vielai, kas veidojas nātrija nitrīdam reaģējot ar ūdeni!
28.
Uzraksti, kāda ir liganda formula savienojumā [Cu(NH3)4]SO4!
29.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir cinku saturošai vielai, kas veidojas kālija hidroksīda šķīdumam reaģējot ar berilija hidroksīdu!
30.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir bāriju saturošai vielai, kas veidojas, ja sērskābes šķīdumam pielej bārija hidroksīda šķīdumu!
31.
Uzraksti, kuram reakcijas veidam pieder ķīmiskā reakcija starp kāliju un ūdeni; ja savienošanas reakcija – raksti 1, ja sadalīšanas reakcija – raksti 2, ja aizvietošanas reakcija – raksti 3, ja apmaiņas reakcija – raksti 4!
32.
Uzraksti, kāds nosaukums ir nātriju saturošai vielai, kas veidojas nātrija hidroksīdam reaģējot ar sērskābi, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:1!
33.
Uzraksti, kāda formula ir ķīmisko elementu slāpekli saturošai vielai, kas veidojas vara(II) sulfātam reaģējot ar ožamo spirtu!
34.
Uzraksti, ko novēro kālija hidroksīda šķīdumam pielejot hroma(III) hlorīda šķīdumu; ja nogulsnes neveidojas– raksti 1, ja sākumā veidojas nogulsnes, bet, turpinot liet sārma šķīdumu, nogulsnes izšķīst – raksti 2, ja sākuma nekas nenotiek, bet, turpinot liet sārma šķīdumu, veidojas nogulsnes – raksti 3, ja nogulsnes veidojas, un, turpinot liet sārma šķīdumu, nogulsnes neizzūd – raksti 4!
35.
Uzraksti, kurš metāliskā elementa hidroksīds pieder sārmiem; ja vara(II) hidroksīds – raksti 1, ja rādija hidroksīds – raksti 2, ja bismuta(III) hidroksīds – raksti 3, ja dzelzs(II) hidroksīds – raksti 4!