1.06.02. Uzdevums BĀZES UN AMFOTĒRIE HIDROKSĪDI I (2.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izdalās uz katoda, elektrolizējot bārija hidroksīda šķīdumu!
2.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir rubīdija savienojumam, kas veidojas rubīdijam reaģējot ar ūdeni!
3.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magnija savienojumam, kas veidojas magnijam reaģējot ar ūdeni!
4.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas citronskābei reaģējot ar kālija hidroksīdu daudzuma attiecībā 1:1!
5.
Uzraksti, kāds nosaukums ir cinku saturošai vielai, kas veidojas karsējot kālija hidroksīda un cinka oksīda maisījumu!
6.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kalciju saturošai vielai, kas veidojas skudrskābei pilnīgi izreaģējot ar kalcija hidroksīdu!
7.
Uzraksti, ko novēro nātrija hidroksīda šķīdumam pielejot alumīnija hlorīda šķīdumu; ja sākuma nekas nenotiek, bet, turpinot liet sārma šķīdumu, veidojas nogulsnes – raksti 1, ja sākumā veidojas nogulsnes, bet, turpinot liet sārma šķīdumu, nogulsnes izšķīst – raksti 2, ja nogulsnes neveidojas – raksti 3, ja nogulsnes veidojas, un, turpinot liet sārma šķīdumu, nogulsnes neizzūd – raksti 4!
8.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas nātrija oksīdam reaģējot ar ūdeni!
9.
Uzraksti, ko novēro ožamo spirtu pievienojot indikatora šķīdumam; ja lakmuss kļūst zils – raksti 1, ja metioloranžs kļūst sarkans – raksti 2, ja fenolftaleīns atkrāsojas – raksti 3, ja lakmuss kļūst sarkans – raksti 4!
10.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas amonjakam reaģējot ar sērūdeņražskābi!
11.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magniju saturošai vielai, kas veidojas sērskābei pilnīgi izreaģējot ar magnija hidroksīdu!
12.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir cinku saturošai vielai, kas veidojas nātrija hidroksīda šķīdumam reaģējot ar cinka hidroksīdu!
13.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas sēra(IV) oksīdam reaģējot ar litija hidroksīdu!
14.
Uzraksti, kāds nosaukums ir fosforu saturošai vielai, kas veidojas bārija hidroksīda šķīdumam reaģējot ar fosfora(V) oksīdu, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:1!
15.
Litija oksīdu ievietoja ūdenī. Uzraksti, kā mainās krāsa, ja iegūtam šķīdumam pievieno indikatoru; ja lakmuss kļūst zils, raksti 1, ja metiloranžs kļūst sarkans – raksti 2, ja lakmuss kļūst sarkans – raksti 3, ja fenolftaleīns atkrāsojas – raksti 4!
16.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas kalcija oksīdam reaģējot ar ūdeni!
17.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas veidojas nātrija nitrīdam reaģējot ar ūdeni!
18.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir nātriju saturošai vielai, kas veidojas nātrija hidroksīdam reaģējot ar fosforskābi, ja vielu daudzuma attiecība ir 3:1!
19.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas veidojas magnija nitrīdam reaģējot ar ūdeni!
20.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir dzelzi saturošai vielai, kas veidojas, ja dzelzs(III) hlorīda šķīdumam pielej kālija hidroksīda šķīdumu!
21.
Kādai vielai savienojoties ar ūdeni, veidojas magnija hidroksīds. Uzraksti, kāda ir šīs vielas ķīmiskā formula!
22.
Uzraksti, kurš metāliskā elementa hidroksīds pieder sārmiem; ja alumīnija hidroksīds – raksti 1, ja dzelzs(II) hidroksīds – raksti 2, ja rubīdija hidroksīds – raksti 3, ja kadmija hidroksīds – raksti 4!
23.
Uzraksti, kāds nosaukums (pēc IUPAC) ir vielai, kas veidojas kalcija oksīdam reaģējot ar ūdeni!
24.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas amonjakam reaģējot ar fosforskābi, ja vielas reaģē daudzuma attiecībā 2:1!
25.
Uzraksti, kāda krāsa ir svina(II) hidroksīdam (atbildē – viens vārds)!
26.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosforu saturošai vielai, kas veidojas kālija fosfīdam reaģējot ar ūdeni!
27.
Aprēķini un uzraksti, kāds ir amonjaka blīvums (n.a., g/L; atbildi ieraksti, atstājot divus ciparus aiz komata)!
28.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magniju saturošai vielai, kas veidojas, ja magnija acetāta šķīdumam pielej nātrija hidroksīda šķīdumu!
29.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir mangānu saturošai vielai, kas veidojas karsējot kālija hidroksīda un mangāna(IV) oksīda maisījumu!
30.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magniju saturošai vielai, kas veidojas fosforskābei pilnīgi izreaģējot ar magnija hidroksīdu!
31.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir cinku saturošai viela, kas veidojas kālija hidroksīda šķīdumam reaģējot ar cinku!
32.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kalciju saturošai vielai, kas veidojas jodūdeņražskābei pilnīgi izreaģējot ar kalcija hidroksīdu!
33.
Uzraksti, kurš metāliskā elementa hidroksīds pieder sārmiem; ja hroma(II) hidroksīds – raksti 1, ja nātrija hidroksīds – raksti 2, ja dzelzs(III) hidroksīds – raksti 3, ja svina(II) hidroksīds – raksti 4!
34.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas citronskābei reaģējot ar kālija hidroksīdu daudzuma attiecībā 1:3!
35.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir svinu saturošai vielai, kas veidojas karsējot nātrija hidroksīda un svina(IV) oksīda maisījumu!