02.06. Uzdevums BĀZES UN AMFOTĒRIE HIDROKSĪDI (2.)

11. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kāliju saturošai vielai, kas veidojas, ja sērskābes šķīdumam pielej kālija hidroksīda šķīdumu!
2.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izdalās uz katoda, elektrolizējot nātrija bromīda šķīdumu!
3.
Uzraksti, kāds nosaukums ir fosforu saturošai vielai, kas veidojas stroncija hidroksīda šķīdumam reaģējot ar fosfora(V) oksīdu, ja vielu daudzuma attiecība ir 2:1!
4.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magniju saturošai vielai, kas veidojas skudrskābei pilnīgi izreaģējot ar magnija hidroksīdu!
5.
Uzraksti, kurš metāliskā elementa hidroksīds pieder sārmiem; ja hroma(II) hidroksīds – raksti 1, ja nātrija hidroksīds – raksti 2, ja dzelzs(III) hidroksīds – raksti 3, ja svina(II) hidroksīds – raksti 4!
6.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magniju saturošai vielai, kas veidojas fosforskābei pilnīgi izreaģējot ar magnija hidroksīdu!
7.
Uzraksti, kāds metāliskā ķīmiskā elementa hidroksīds spēj reaģēt gan ar sārmiem, gan ar skābēm; ja svina(II) hidroksīds – raksti 1, ja mangāna(II) hidroksīds – raksti 2, ja stroncija hidroksīds – raksti 3, ja rubīdija hidroksīds – raksti 4!
8.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izdalās uz katoda, elektrolizējot kālija hlorīda šķīdumu!
9.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosforu saturošai vielai, kas veidojas kālija fosfīdam reaģējot ar ūdeni!
10.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas paliek šķīdumā, pilnīgi elektrolizējot nātrija jodīdu!
11.
Uzraksti, kurš savienojums pieder sārmiem; ja etilspirts – raksti 1, ja hlorūdens – raksti 2, ja dzelzs(II) hidroksīds – raksti 3, ja ožamais spirts – raksti 4!
12.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir nātriju saturošai vielai, kas veidojas, ja skudrskābes šķīdumam pielej nātrija hidroksīda šķīdumu!
13.
Nātrija oksīdu ievietoja ūdenī. Uzraksti, kā mainās krāsa, ja iegūtam šķīdumam pievieno indikatoru; ja metiloranžs kļūst sarkans – raksti 1, ja fenolftaleīns kļūst aveņsarkans – raksti 2, ja lakmuss kļūst sarkans – raksti 3, ja fenolftaleīns atkrāsojas – raksti 4!
14.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir dzelzi saturošai vielai, kas veidojas, ja dzelzs(III) hlorīda šķīdumam pielej nātrija hidroksīda šķīdumu!
15.
Uzraksti, kāds nosaukums ir bāriju saturošai vielai, kas veidojas bārija hidroksīdam reaģējot ar bromūdeņražskābi, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:1!
16.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir silīciju saturošai vielai, kas veidojas cēzija hidroksīda šķīdumam reaģējot ar silīciju!
17.
Uzraksti, kāds nosaukums ir kāliju saturošai vielai, kas veidojas, ja sērskābes šķīdumam pielej kālija hidroksīda šķīdumu!
18.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir cinku saturošai vielai, kas veidojas nātrija hidroksīda šķīdumam reaģējot ar cinka oksīdu!
19.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir litiju saturošai vielai, kas veidojas karsējot mangāna(II) hidroksīdu!
20.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kalcija hidroksīdam!
21.
Uzraksti, cik mol jonu veidojas pilnīgi disociējot 1 mol stroncija hidroksīda (jāraksta cipars!)!
22.
Uzraksti, kāds kristāliskā režģa veids ir nātrija hidroksīdam cietā agregātstāvoklī (atbildē – viens vārds)!
23.
Kādai vielai savienojoties ar ūdeni, veidojas stroncija hidroksīds. Uzraksti, kāds ir šīs vielas nosaukums!
24.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir litiju saturošai vielai, kas veidojas karsējot magnija hidroksīdu!
25.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosforu saturošai vielai, kas veidojas kalcija fosfīdam reaģējot ar ūdeni!
26.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir rubīdija savienojumam, kas veidojas rubīdija hidrīdam reaģējot ar ūdeni!
27.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir litiju saturošai vielai, kas veidojas karsējot cinka hidroksīdu!
28.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir cinku saturošai viela, kas veidojas cēzija hidroksīda šķīdumam reaģējot ar cinku!
29.
Uzraksti, kāds nosaukums (pēc IUPAC) ir nātriju saturošai vielai, kas veidojas, ja slāpekļskābes šķīdumam pielej nātrija hidroksīda šķīdumu!
30.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai, kas veidojas bārija oksīdam reaģējot ar ūdeni!