18.01. Uzdevums par tematu OKSĪDI (2.)

11. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekļa savienojumam, kas veidojas oglekļa(IV) oksīdam reaģējot ar magnija hidroksīdu daudzuma attiecībā 2:1!
2.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kuras sastāvā ir ķīmiskais elements slāpeklis, un kura veidojas, ja sērs reaģē ar slāpekļa(I) oksīdu!
3.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas skābeklim reaģējot ar cinku!
4.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir silīcija savienojumam, kas veidojas silīcija oksīdam reaģējot ar rubīdija hidroksīdu!
5.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosfora savienojumam, kas veidojas fosfora(V) oksīdam reaģējot ar magnija hidroksīda suspensiju, ja oksīda un sārma daudzuma attiecība ir 1:2!
6.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir hlora savienojumam, kas veidojas hlora(V) oksīdam reaģējot ar nātrija hidroksīdu!
7.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekļa savienojumam, kas veidojas oglekļa(IV) oksīdam reaģējot ar rādija hidroksīdu daudzuma attiecībā 1:1!
8.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas karsējot dzelzs(III) sulfātu!
9.
Uzraksti, kuru oksīdu izmanto cukura, celulozes un papīra ražošanā kā balinātāju; ja oglekļa(IV) oksīdu – raksti 1, ja sēra(IV) oksīdu – raksti 2, ja mangāna(IV) oksīdu – raksti 3, ja alvas(IV) oksīdu – raksti 4!
10.
Uzraksti, kurā oksīdā pastāv jonu ķīmiskā saite; ja kālija oksīdā – raksti 1, ja silīcija oksīdā – raksti 2, ja sēra(IV) oksīdā – raksti 3, ja ūdeņraža oksīdā – raksti 4!
11.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas, ja hlora(VII) oksīds reaģē ar ūdeni (n.a.)!
12.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēra savienojumam, kas veidojas sēra(IV) oksīdam reaģējot ar bārija hidroksīda suspensiju!
13.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas fosfora(V) oksīdam reaģējot ar kalcija oksīdu!
14.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir nātrija savienojumam, kas veidojas, ja nātrija oksīds reaģē ar ūdeni!
15.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir hroma savienojumam, kas veidojas hroma(III) oksīdam reaģējot ar sālsskābi!
16.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosfora savienojumam, kas veidojas fosfora(V) oksīdam reaģējot ar rubīdija hidroksīda šķīdumu!
17.
Sēra(IV) oksīds reaģē ar skābekli, veidojot sēra(VI) oksīdu. Process ir eksotermisks. Reakcijas norises apstākļos visas vielas atrodas gāzveida stāvoklī. Uzraksti, kā ir jāmaina apstākļi, lai līdzsvars pārvietotos reakcijas produkta rašanas virzienā! Ja ir jāpaaugstina temperatūra – raksti 1, ja sistēmā jāievada katalizators – raksti 2, ja ir jāsamazina spiediens – raksti 3, ja ir jāsamazina temperatūra, raksti 4!
18.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kālija savienojumam, kas veidojas kālija oksīdam reaģējot ar skudrskābi!
19.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekļa savienojumam, kas veidojas oglekļa(IV) oksīdam reaģējot ar rubīdija hidroksīdu daudzuma attiecībā 1:2!
20.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekļa savienojumam, kas veidojas oglekļa(IV) oksīdam reaģējot ar nātrija hidroksīdu daudzuma attiecībā 1:1!
21.
Aprēķini un uzraksti, kāda ir elementa skābekļa masas daļa dzelzs(III) oksīdā (%, atstājot vienu ciparu aiz komata)!
22.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas veidojas nātrija oksīdam reaģējot ar vara(II) oksīdu!
23.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas veidojas kālija oksīdam reaģējot ar alumīnija oksīdu!
24.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magnija savienojumam, kas veidojas magnija oksīdam reaģējot ar sērpaskābi!
25.
Uzraksti, kuram oksīdam ir balta krāsa; ja magnija oksīdam – raksti 1, ja sēra(IV) oksīdam – raksti 2, ja vara(I) oksīdam – raksti 3, ja dzelzs(II) oksīdam – raksti 4!
26.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosfora savienojumam, kas veidojas fosfora(V) oksīdam reaģējot ar rubīdija hidroksīda šķīdumu, ja oksīda un sārma daudzuma attiecība ir 1:4!
27.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir niķeļa savienojumam, kas veidojas niķeļa(II) oksīdam reaģējot ar sērskābi daudzuma attiecībā 1:1!
28.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir alumīnija savienojumam, kas veidojas alumīnija oksīdam reaģējot ar slāpekļskābi!
29.
Aprēķini un uzraksti, kāda ir elementa skābekļa masas daļa silīcija oksīdā (%, atstājot vienu ciparu aiz komata)!
30.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oksīdam, no kura sastāv jašma!
31.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kurai sadaloties veidojas litija oksīds un ūdens!
32.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir bārija savienojumam, kas veidojas bārija oksīdam reaģējot ar sērūdeņražskābi!
33.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas veidojas litija oksīdam reaģējot ar mangāna(IV) oksīdu!
34.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir nātrija savienojumam, kas veidojas nātrija oksīdam reaģējot ar bromūdeņražskābi!
35.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kalcija savienojumam, kas veidojas kalcija oksīdam reaģējot ar sērskābi!
36.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas veidojas kālija oksīdam reaģējot ar dzelzs(III) oksīdu!
37.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas veidojas kālija oksīdam reaģējot ar cinka oksīdu!
38.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosfora savienojumam, kas veidojas fosfora(V) oksīdam reaģējot ar kālija hidroksīda šķīdumu, ja oksīda un sārma daudzuma attiecība ir 1:6!
39.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir dzelzs savienojumam, kas veidojas dzelzs(II) oksīdam reaģējot ar sērskābi daudzuma attiecībā 1:1!
40.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas veidojas kālija oksīdam reaģējot ar sēra(IV) oksīdu!