2.13.07. Uzdevums par tematu VA GRUPAS ELEMENTI (1.)

11. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, ko novēro karsējot amonija nitrāta šķīduma un kālija hidroksīda šķīduma maisījumu; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja izdalās bezkrāsaina gāze ar raksturīgo smaku – raksti 2, ja maisījums maina krāsu – raksti 3, ja izdalās brūna gāze – raksti 4!
2.
Uzraksti, kurš ķīmiskais elements ir atrodams dabā vienkāršas vielas veidā; ja slāpeklis – raksti 1, ja fosfors – raksti 2, ja arsēns – raksti 3, ja antimons – raksti 4!
3.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosforu saturošai vielai, kas veidojas fosforskābei reaģējot ar bārija fosfātu!
4.
Uzraksti, ko novēro taisot vaļā trauku ar slāpekļa(II) oksīdu; ja saskarsmē ar gaisu gāze krāsojas brūnā krāsā – raksti 1, ja saskarsmē ar gaisu gāze atkrāsojas – raksti 2, ja saskarsmē ar gaisu veidojas baltie „dūmi” – raksti 3, ja saskarsmē ar gaisu gāze krāsojas zaļgandzeltenā krāsā – raksti 4!
5.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas veidojas atšķaidītai slāpekļskābei reaģējot ar ogli!
6.
Uzraksti, cik s elektronu ir fosfora atoma kodola elektronapvalkā!
7.
Uzraksti, kāda krāsa ir slāpekļskābei; ja viela ir bezkrāsaina – raksti 1, ja vielai ir balta krāsa – raksti 2, ja viela ir zaļgandzeltena – raksti 3, ja vielai ir zila krāsa – raksti 4!
8.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula vielai, kas izdalās karsējot gan kālija nitrātu, gan dzīvsudraba nitrātu!
9.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas rodas slāpekļskābei reaģējot ar sudraba oksīdu!
10.
Uzraksti, kurā jomā izmanto slāpekļa(I) oksīdu; ja lauksaimniecībā kā slāpekļa minerālmēslojumu – raksti 1, ja medicīnā anestēzijai – raksti 2, ja metalurģijā kā reducētāju – raksti 3, ja transportā izmanto kā kurināmo – raksti 4!
11.
Uzraksti, no kādas vielas rūpniecībā iegūst slāpekļa(IV) oksīdu; ja no slāpekļskābes – raksti 1, ja no slāpekļa(I) oksīda – raksti 2, ja no nātrija nitrāta jeb no Čīles salpetra – raksti 3, ja no slāpekļa(II) oksīda – raksti 4!
12.
Uzraksti, cik protonu ir bismuta atoma kodolā!
13.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosforu saturošai vielai, kas veidojas fosforu(V) oksīdu šķīdinot karstā ūdenī!
14.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magnija fosfīdam!
15.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas rodas slāpekļskābei reaģējot ar svina(II) hidroksīdu!
16.
Uzraksti, kāds kristālrežģa veids ir baltajam fosforam; ja atomu – raksti 1, ja molekulu – raksti 2, ja jonu – raksti 3, ja metāliskais kristāliskais režģis – raksti 4!
17.
Uzraksti, kāds ir antimona atoma kodola lādiņš!
18.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula vielai, kas izdalās karsējot gan nātrija nitrātu, gan vara(II) nitrātu!
19.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas amonjakam reaģējot ar jodūdeņražskābi!
20.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzveida vielai, kas veidojas slāpekļskābei reaģējot nātrija hidrogēnkarbonātu!
21.
Uzraksti, cik s elektronu ir arsēna atoma kodola elektronapvalkā!
22.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzveida vielai, kas veidojas slāpekļskābei reaģējot amonija hidrogēnkarbonātu!
23.
Uzraksti, kurš fosfora savienojums veido kaulu pamatsastāvdaļu; ja magnija fosfāts – raksti 1, ja kalcija fosfāts – raksti 2, ja alumīnija fosfāts – raksti 3, ja litija fosfāts – raksti 4!
24.
Uzraksti, cik s elektronu ir fosfora atoma kodola elektronapvalka ārējā enerģētiskajā līmenī!
25.
Uzraksti, kura ķīmiskā elementa koncentrācijas palielināšanos ūdenī kalpo par ūdenstilpnes eitrofikācija procesa iemeslu; ja arsēna – raksti 1, ja slāpekļa – raksti 2, ja bismuta – raksti 3, ja antimona – raksti 4!
26.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas amonjakam reaģējot ar fosforskābi, ja vielas reaģē daudzuma attiecībā 1:1!
27.
Uzraksti, cik p elektronu ir slāpekļa atoma kodola elektronapvalkā!
28.
Uzraksti, kādas ķīmiskās saites starp ortofosforskābes molekulām; ja kovalentās nepolāras – raksti 1, ja kovalentās polāras – raksti 2, ja jonu ķīmiskās saites – raksti 3, ja ūdeņraža ķīmiskās saites – raksti 4!
29.
Uzraksti, ko novēro indikatora šķīdumam pielejot fosforskābes šķīdumu; ja metiloranžs kļūst dzeltens – raksti 1, ja lakmuss kļūst zils – raksti 2, ja fenolftaleīns kļūst aveņsarkans – raksti 3, ja lakmuss kļūst sarkans – raksti 4!
30.
Uzraksti, cik p elektronu ir antimona atoma kodola elektronapvalka ārējā enerģētiskajā līmenī!
31.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izdalās uz katoda, ja laiž līdzstrāvu caur sudraba nitrāta šķīdumu!
32.
Uzraksti, cik enerģētiskos līmeņos ir izvietoti elektroni slāpekļa atoma kodola elektronapvalkā!
33.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas fosfora(V) oksīdam reaģējot ar nātrija oksīdu!
34.
Uzraksti, kāda ir fosfora oksidēšanas pakāpe pirofosforskābē H4P2O7!
35.
Uzraksti, kāda ir liganda formula savienojuma [Ag(NH3)2]Cl!