13.07. Uzdevums par tematu VA GRUPAS ELEMENTI (1.)

11. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas slāpekļa(IV) oksīdam reaģējot ar ūdeni skābekļa klātbūtnē!
2.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir dzelzi saturošai vielai, kas veidojas koncentrētai slāpekļskābei reaģējot ar dzelzi!
3.
Uzraksti, cik s elektronu ir arsēna atoma kodola elektronapvalkā!
4.
Uzraksti, cik enerģētiskos līmeņos ir izvietoti elektroni bismuta atoma kodola elektronapvalkā!
5.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosforu saturošai vielai, kas veidojas fosforskābei reaģējot ar nātrija hidrogēnfosfātu!
6.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas, ja slāpeklis reaģē ar magniju!
7.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas rodas slāpekļskābei reaģējot ar alumīnija hidroksīdu!
8.
Uzraksti, kāds ir amonija karbonāta triviālais (vēsturiskais) nosaukums!
9.
Uzraksti, kāda vide ir nātrija fosfāta šķīdumam; ja vide ir skāba – raksti 1, ja vide ir neitrāla – raksti 2, ja vide ir bāziska – raksti 3, ja šīm šķīdumam vide nepastāv – raksti 4!
10.
Uzraksti, cik elektronu trūkst, lai pilnīgi aizpildītu slāpekļa atoma kodola elektronapvalka ārējo enerģētisko līmeni!
11.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas, ja slāpeklis reaģē ar skābekli!
12.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosforu saturošai vielai, kas veidojas fosforskābei reaģējot ar kālija hidroksīdu, ja vielu daudzuma attiecība reakcijā ir 1:1!
13.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas, ja slāpeklis reaģē ar litiju!
14.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosforu saturošai vielai, kas veidojas fosforskābei reaģējot ar litija hidroksīdu!
15.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas rodas slāpekļskābei reaģējot ar bārija oksīdu!
16.
Uzraksti, cik vielas rotas bārija karbonātam reaģējot ar slāpekļskābes šķīdumu!
17.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas nātrija dihidrogēnfosfātam reaģējot ar nātrija fosfātu!
18.
Uzraksti, kāds koordinācijas skaitlis ir kompleksa veidotājam savienojumā [Ag(NH3)2]Cl!
19.
Uzraksti, cik neitronu ir arsēna-74 atoma kodolā!
20.
Uzraksti, kāda formula ir oglekli saturošai vielai, kas veidojas fosforskābei reaģējot ar dzeramo sodu (nātrija hidrogēnkarbonātu)!
21.
Uzraksti, cik enerģētiskos līmeņos ir izvietoti elektroni antimona atoma kodola elektronapvalkā!
22.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas rodas slāpekļskābei reaģējot ar magnija hidroksīdu daudzumu attiecībā 2:1!
23.
Reakcija starp ūdeņradi un slāpekli ir apgriezeniska un eksotermiska. Uzraksti, kā būtu jāmaina reakcijas norises apstākļi, lai līdzsvars būtu novirzīts izejvielu rašanās virziena; ja ir jāsamazina temperatūra – raksti 1, ja ir jāpalielina spiediens – raksti 2, ja sistēmā ir jāievada katalizators – raksti 3, ja ir jāsamazina spiediens – raksti 4!
24.
Uzraksti, cik elektronu ir slāpekļa atoma kodola elektronapvalka ārējā enerģētiskajā līmenī!
25.
Aprēķini un uzraksti, kāds ir slāpekļa(I) oksīda relatīvais blīvums attiecībā pret gaisu (atbildē atstāj divus ciparus aiz komata)!
26.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas rodas slāpekļskābei reaģējot ar litija hidroksīdu!
27.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir cinka fosfīdam!
28.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas, ja slāpeklis reaģē ar bāriju!
29.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzveida vielai, kas veidojas koncentrētai slāpekļskābei reaģējot ar dzīvsudrabu!
30.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzveida vielai, kas veidojas slāpekļskābei reaģējot kālija hidrogēnkarbonātu!
31.
Uzraksti, ko novēro magnija nitrāta šķīdumam pielejot nātrija hidroksīda šķīdumu; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 4!
32.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosforu saturošai vielai, kas veidojas fosforskābei reaģējot ar magnija fosfātu!
33.
Uzraksti, kāda ir fosfora oksidēšanas pakāpe baltajā fosforā!
34.
Uzraksti, ar kādu metālu reaģēja atšķaidīta slāpekļskābe, ja viens no reakcijas produktiem ir amonija nitrāts; ja ar varu – raksti 1, ja ar nātriju – raksti 2, ja ar sudrabu – raksti 3, ja ar alvu – raksti 4!
35.
Uzraksti, kāds ir fosfora atoma kodola lādiņš!