13.07. Uzdevums par tematu VA GRUPAS ELEMENTI (2.)

11. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izdalās uz anoda, ja laiž līdzstrāvu caur kālija nitrāta šķīdumu!
2.
Uzraksti, kāda ir fosfora oksidēšanas pakāpe nātrija fosfīdā!
3.
Uzraksti, cik neitronu ir slāpekļa-15 atoma kodolā!
4.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzveida vielai, kas veidojas koncentrētai slāpekļskābei reaģējot ar varu!
5.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosforu saturošai vielai, kas veidojas fosforskābei reaģējot ar kālija hidroksīdu!
6.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas veidojas karsējot sudraba nitrātu!
7.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas rodas slāpekļskābei reaģējot ar bārija hidroksīdu!
8.
Uzraksti, kādā agregātstāvoklī atrodas slāpekļa(IV) oksīds (n.a.); ja cietā – raksti 1, ja šķidrā – raksti 2, ja gāzveida – raksti 3!
9.
Uzraksti, kāds nosaukums ir koncentrētas sālsskābes un slāpekļskābes maisījumu, kurā šķīst zelts!
10.
Uzraksti, kāda ir slāpekļa oksidēšanas pakāpe slāpekļskābē!
11.
Uzraksti, no kādas vielas rūpniecībā iegūst slāpekļa(IV) oksīdu; ja no slāpekļskābes – raksti 1, ja no slāpekļa(I) oksīda – raksti 2, ja no nātrija nitrāta jeb no Čīles salpetra – raksti 3, ja no slāpekļa(II) oksīda – raksti 4!
12.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzveida vielai, kas veidojas atšķaidītai slāpekļskābei reaģējot ar dzīvsudrabu!
13.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas fosforam reaģējot ar bāriju!
14.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas, ja slāpeklis reaģē ar stronciju!
15.
Aprēķini un uzraksti, kāds ir slāpekļa(I) oksīds blīvums (g/L; atbildē atstāj divus ciparus aiz komata)!
16.
Uzraksti, kāda formula ir oglekli saturošai vielai, kas veidojas fosforskābei reaģējot ar dzeramo sodu (nātrija hidrogēnkarbonātu)!
17.
Uzraksti, cik elektronu ir slāpekļa atoma kodola elektronapvalkā!
18.
Uzraksti, kāpēc kālija hidrogēnfosfāta šķīduma vide nav neitrāla; ja par iemeslu ir sāls disociācija – raksti 1, ja par iemeslu ir tas, ka sāls savienojas ar ūdeni – raksti 2, ja par iemeslu ir sāls hidrolīze – raksti 3, ja šķīdumā notiek aizvietošanas reakcijā – raksti 4!
19.
Uzraksti, kāda ir slāpekļa oksidēšanas pakāpe diazēnā N2H2
20.
Uzraksti ,ko novēro indikatora šķīdumam pielejot svina(II) nitrāta šķīdumu; ja metiloranžs kļūst sarkans – raksti 1, ja lakmuss kļūst zils – raksti 2, ja fenolftaleīns krāsojas aveņsarkans – raksti 3, ja violets lakmuss nemaina krāsu – raksti 4!
21.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzveida vielai, kas veidojas slāpekļskābei reaģējot kalcija hidrogēnkarbonātu!
22.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir ķīmisko elementu fosforu saturošai vielai, kas veidojas fosforam reaģējot ar koncentrēto slāpekļskābi!
23.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosforu saturošai vielai, kas veidojas fosforskābei reaģējot ar kalcija hidrogēnfosfātu!
24.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas fosfora(III) oksīdam reaģējot ar skābekli!
25.
Aprēķini un uzraksti, kāds ir slāpekļa relatīvais blīvums attiecībā pret gaisu (rakstot, atstāj divus ciparus aiz komata)!
26.
Uzraksti, ko novēro, kālija fosfāta šķīdumu pielejot indikatora šķīdumam; ja lakmuss kļūst sarkans – raksti 1, ja fenolftaleīns kļūst aveņsarkans– raksti 2, ja metiloranžs kļūst sarkans – raksti 3, ja violets lakmuss nemaina krāsu – raksti 4!
27.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosforu saturošai vielai, kas veidojas fosforskābei reaģējot ar kālija hidroksīdu, ja vielu daudzuma attiecība reakcijā ir 1:1!
28.
Uzraksti, kā būtu jāmaina apstākļi, lai palielinātu amonjaka šķīdību ūdenī; ja būtu jāpaaugstina temperatūra, raksti 1, ja būtu jāpaaugstina spiediens – raksti 2!
29.
Uzraksti, kāda formula ir ķīmisko elementu slāpekli saturošai vielai, kas veidojas ja sērs deg slāpekļa(I) oksīdā!
30.
Uzraksti, cik elektronu ir arsēna atoma kodola elektronapvalka ārējā enerģētiskajā līmenī!
31.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas fosfora(V) oksīdam reaģējot ar berilija oksīdu!
32.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosforu saturošai vielai, kas veidojas fosforskābei reaģējot ar nātrija hidroksīdu!
33.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas rodas slāpekļskābei reaģējot ar nātrija hidroksīdu!
34.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas amonjakam reaģējot ar jodūdeņražskābi!
35.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas veidojas atšķaidītai slāpekļskābei reaģējot ar ogli!