01.06. Oksidēšanas pakāpes noteikšana (1.)

9. klase

Uzraksti, kāda ir ķīmiskā elementa oksidēšanas pakāpe (OP) šādā vielā!

1.
Ūdeņraža OP vielā H2S
2.
Mangāna OP vielā LiMnO4
3.
Litija OP vielā LiF
4.
Rutēnija OP vielā RuO4
5.
Broma OP vielā HBr
6.
Fosfora OP vielā PCl3
7.
Sēra OP vielā Na2SO4
8.
Hroma OP vielā Cr2(SO4)3
9.
Skābekļa OP vielā H2O
10.
Hlora OP vielā PCl3
11.
Mangāna OP vielā Mn2O7
12.
Hroma OP vielā CrCl3
13.
Hroma OP vielā CrS
14.
Alvas OP vielā K2SnO2
15.
Broma OP vielā Br2
16.
Joda OP vielā PbI2
17.
Vara OP vielā Cu
18.
Hlora OP vielā HCl
19.
Skābekļa OP vielā Ba(OH)2
20.
Sudraba OP vielā Ag2S