03.02. Ķīmisko reakciju veidi (2.)

10. klase

Ja pārvērtība pieder savienošanas reakcijām, raksti 1, ja sadalīšanas reakcijām – raksti 2, ja aizvietošanas reakcijām – raksti 3, ja apmaiņas reakcijām – raksti 4, ja pārvērtība nepieder savienošanas, sadalīšanas, aizvietošanas vai apmaiņas reakcijām, raksti 5!

1.
____Al + ____P → ____AlP
2.
____Mg + ____2CH3COOH → ____(CH3COO)2Mg + ____H2
3.
____C2H2 + ____2H2 → ____C2H6
4.
____Zn + ____2HBr → ____ZnBr2 + ____H2
5.
____MgSO4 + ____7H2O → ____MgSO4.7H2O
6.
____Cl2 + ____BaI2 → ____BaCl2 + ____I2
7.
____Zn + ____(CH3COO)2Cu → ____(CH3COO)2Zn + ____Cu
8.
____FeCO3 + ____2HI → ____H2O + ____CO2 + ____FeI2
9.
____2KOH + ____Zn(OH)2 → ____K2[Zn(OH)4]
10.
____CuSO4 + ____5H2O → ____CuSO4.5H2O
11.
____Fe(NO3)2 + ____2NaOH → ____2NaNO3 + ____Fe(OH)2
12.
____Mg + ____H2SO4 → ____MgSO4 + ____H2
13.
____K2O + ____Cr2O3 → ____2KCrO2
14.
____Mg + ____(CH3COO)2Cu → ____(CH3COO)2Mg + ____Cu
15.
____Sn(OH)2 + ____2HCl → ____2H2O + ____SnCl2
16.
____AgNO3 + ____NaCl → ____AgCl + ____NaNO3
17.
____NH4NO3 → ____N2O + ____2H2O
18.
____3Cl2 + ____2AlBr3 → ____2AlCl3 + ____3Br2
19.
____3HCl + ____Cr(OH)3 → ____CrCl3 + ____3H2O
20.
____3K2O + ____2H3PO4 → ____2K3PO4 + ____3H2O
21.
____3H2O + ____P2O5 → ____2H3PO4
22.
____Cr(OH)2 + ____2HI → ____2H2O + ____CrI2
23.
____ZnCO3 + ____2HI → ____ZnI2 + ____H2O + ____CO2
24.
____Mg(HCO3)2 → ____MgCO3 + ____H2O + ____CO2
25.
____FeSO4 + ____7H2O → ____FeSO4.7H2O
26.
____NH4NO2 → ____N2 + ____2H2O
27.
____H2 + ____CuO → ____Cu + ____H2O
28.
____Na2CO3 + ____CaCl2 → ____CaCO3 + ____2NaCl
29.
____2H2O + ____2Na → ____H2 + ____2NaOH
30.
____H2S + ____2LiOH → ____Li2S + ____2H2O