03.02. Ķīmisko reakciju veidi (1.)

10. klase

Ja pārvērtība pieder savienošanas reakcijām, raksti 1, ja sadalīšanas reakcijām – raksti 2, ja aizvietošanas reakcijām – raksti 3, ja apmaiņas reakcijām – raksti 4, ja pārvērtība nepieder savienošanas, sadalīšanas, aizvietošanas vai apmaiņas reakcijām, raksti 5!

1.
____NH4NO3 → ____N2O + ____2H2O
2.
____Cl2 + ____ZnI2 → ____ZnCl2 + ____I2
3.
____4K2SO3 → ____K2S + ____3K2SO4
4.
____NH4Cl + ____KOH → ____KCl + ____NH3 + ____H2O
5.
____2NH3 + ____H2SO4 → ____(NH4)2SO4
6.
____NH4HCO3 → ____NH3 + ____H2O + ____CO2
7.
____(NH4)2CO3 → ____2NH3 + ____H2O + ____CO2
8.
____Br2 + ____2KI → ____2KBr + ____I2
9.
____Fe(CO)5 → ____Fe + ____5CO
10.
____CaC2 + ____2H2O → ____Ca(OH)2 + ____C2H2
11.
____Cl2 + ____CaBr2 → ____CaCl2 + ____Br2
12.
____HCOOH + ____NaOH → ____H2O + ____HCOONa
13.
____2CH3COOH + ____Ca(OH)2 → ____(CH3COO)2Ca + ____2H2O
14.
____FeSO4 + ____7H2O → ____FeSO4.7H2O
15.
____PbO + ____Mg → ____MgO + ____Pb
16.
____Mg + ____2HBr → ____MgBr2 + ____H2
17.
____Ba + ____2HCOOH → ____(HCOO)2Ba + ____H2
18.
____Al2S3 + ____6H2O → ____2Al(OH)3 + ____3H2S
19.
____C6H12 → ____C6H6 + ____3H2
20.
____Zn + ____S → ____ZnS
21.
____(CuOH)2CO3 → ____2CuO + ____H2O + ____CO2
22.
____H2O + ____SO2 → ____H2SO3
23.
____H2 + ____Br2 → ____2HBr
24.
____K2SiO3 + ____Ba(OH)2 → ____2KOH + ____BaSiO3
25.
____3NaOH + ____Al(OH)3 → ____Na3[Al(OH)6]