03.02. Ķīmisko reakciju veidi (1.)

10. klase

Ja pārvērtība pieder savienošanas reakcijām, raksti 1, ja sadalīšanas reakcijām – raksti 2, ja aizvietošanas reakcijām – raksti 3, ja apmaiņas reakcijām – raksti 4, ja pārvērtība nepieder savienošanas, sadalīšanas, aizvietošanas vai apmaiņas reakcijām, raksti 5!

1.
____Zn + ____Hg(NO3)2 → ____Zn(NO3)2 + ____Hg
2.
____2NO + ____O2 → ____2NO2
3.
____NH3 + ____HCl → ____NH4Cl
4.
____Ca + ____F2 → ____CaF2
5.
____H2 + ____Cl2 → ____2HCl
6.
____SnO + ____H2 → ____H2O + ____Sn
7.
____Cl2 + ____2KI → ____2KCl + ____I2
8.
____H2 + ____Br2 → ____2HBr
9.
____Fe + ____Cu(NO3)2 → ____Fe(NO3)2 + ____Cu
10.
____2KClO3 → ____2KCl + ____3O2
11.
____3MnO2 + ____4Al → ____3Mn + ____2Al2O3
12.
____6Fe2O3 → ____4Fe3O4 + ____O2
13.
____(NH4)2C2O4 → ____2NH3 + ____H2O + ____CO + ____CO2
14.
____2NaOH + ____ZnO + ____H2O → ____Na2[Zn(OH)4]
15.
____Ca + ____2C → ____CaC2
16.
____Fe + ____2HCl → ____FeCl2 + ____H2
17.
____Zn + ____2AgNO3 → ____Zn(NO3)2 + ____2Ag
18.
____2Mg + ____O2 → ____2MgO
19.
____H2SO4 + ____2NaOH → ____Na2SO4 + ____2H2O
20.
____BaCO3 → ____BaO + ____CO2
21.
____Zn + ____H2O → ____H2 + ____ZnO
22.
____3Cl2 + ____2CrI3 → ____2CrCl3 + ____3I2
23.
____2CH3COOH + ____Ca(OH)2 → ____(CH3COO)2Ca + ____2H2O
24.
____2AgNO3 → ____2Ag + ____2NO2 + ____O2
25.
____2CH3COOH + ____Ba(OH)2 → ____(CH3COO)2Ba + ____2H2O