04.04. Sāļu hidrolīze (2.)

10. klase

Ja sāls šķīduma vide ir praktiski neitrāla, raksti 1, ja sāls šķīduma vide ir skāba, raksti 2, ja sāls šķīduma vide ir bāziska, raksti 3, ja sāls šķīdumā neveidojas, jo hidrolizējās pilnīgi, raksti 4, un ja šķīdumu nevar pagatavot, jo sāls ir praktiski nešķīstošs, raksti 5!

1.
FeBr2
2.
C15H31COOK
3.
Cs2S
4.
MgCO3
5.
Ca(ClO)2
6.
KHCO3
7.
KI
8.
Sr(ClO3)2
9.
Ba(NO3)2
10.
CoBr2
11.
KClO3
12.
NaNO3
13.
FeS
14.
RbNO3
15.
MnSO4
16.
RbPO3
17.
NaClO3
18.
BaSO4
19.
KMnO4
20.
Fe(NO3)3
21.
Pb(NO3)2
22.
NiCl2
23.
SrCl2
24.
Cd(NO3)2
25.
NiSO4
26.
In2(CO3)3
27.
KCl
28.
Na2CrO4
29.
NH4Br
30.
Ag2S