04.04. Sāļu hidrolīze (2.)

10. klase

Ja sāls šķīduma vide ir praktiski neitrāla, raksti 1, ja sāls šķīduma vide ir skāba, raksti 2, ja sāls šķīduma vide ir bāziska, raksti 3, ja sāls šķīdumā neveidojas, jo hidrolizējās pilnīgi, raksti 4, un ja šķīdumu nevar pagatavot, jo sāls ir praktiski nešķīstošs, raksti 5!

1.
K2CrO4
2.
Ba(NO3)2
3.
C17H35COOK
4.
Na2S
5.
CsClO
6.
Na2CrO4
7.
C15H31COOK
8.
NaNO3
9.
Ag2CO3
10.
RbPO3
11.
Ca(NO3)2
12.
Al2(SO4)3
13.
AgCl
14.
CoSO4
15.
CaSiO3
16.
CH3COOK
17.
Ga2(CO3)3
18.
Cs2S
19.
CoBr3
20.
CrBr3
21.
K2HPO4
22.
Cs2SiO3
23.
Ba(HCO3)2
24.
SnCl2
25.
MgCO3
26.
Cr(NO3)3
27.
K2S
28.
ZnBr2
29.
Ca(HCO3)2
30.
Sr(NO3)2