02.06. Uzdevums par tematu OKSĪDI (1.)

9. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir cinka savienojumam, kas veidojas cinka oksīdam reaģējot ar sērskābi!
2.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kurai sastāvā ir ķīmiskais elements sudrabs, un kura veidojas sudraba(I) oksīdam reaģējot ar ūdeņradi!
3.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas veidojas kālija oksīdam reaģējot ar sēra(VI) oksīdu!
4.
Uzraksti, kuram oksīdam ir balta krāsa; ja magnija oksīdam – raksti 1, ja sēra(IV) oksīdam – raksti 2, ja vara(I) oksīdam – raksti 3, ja dzelzs(II) oksīdam – raksti 4!
5.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vara savienojumam, kas veidojas vara(II) oksīdam reaģējot ar sērskābi!
6.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kurai sadaloties veidojas sēra(IV) oksīds un skābeklis!
7.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir ūdeņraža peroksīdam!
8.
Uzraksti, kuram oksīdam ir brūna krāsa; ja slāpekļa(II) oksīdam – raksti 1, ja magnija oksīdam – raksti 2, ja vara(II) oksīdam – raksti 3, ja dzelzs(III) oksīdam – raksti 4!
9.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekļa savienojumam, kas veidojas oglekļa(IV) oksīdam reaģējot ar stroncija hidroksīdu!
10.
Uzraksti, kuram oksīdam ir brūna krāsa; ja slāpekļa(IV) oksīdam – raksti 1, ja hroma(III) oksīdam – raksti 2, ja bārija oksīdam – raksti 3, ja alumīnija oksīdam – raksti 4!
11.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosfora savienojumam, kas veidojas fosfora(V) oksīdam reaģējot ar bārija hidroksīda suspensiju!
12.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēra savienojumam, kas veidojas sēra(IV) oksīdam reaģējot ar stroncija hidroksīda suspensiju!
13.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir bārija savienojumam, kas veidojas, ja bārija oksīds reaģē ar ūdeni!
14.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kalcija savienojumam, kas veidojas kalcija oksīdam reaģējot ar sērskābi!
15.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir hroma savienojumam, kas veidojas hroma(III) oksīdam reaģējot ar sālsskābi!
16.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kalcija savienojumam, kas veidojas, ja kalcija oksīds reaģē ar ūdeni!
17.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kurai sadaloties veidojas kalcija oksīds un ūdens!
18.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kurai sastāvā ir ķīmiskais elements dzelzs, un kura veidojas dzelzs(II) oksīdam reaģējot ar oglekļa(II) oksīdu!
19.
Uzraksti, kāds oksīds (n.a.) atrodas gāzveida agregātstāvoklī; ja slāpekļa(V) oksīds – raksti 1, ja sēra(VI) oksīds – raksti 2, ja ūdeņraža oksīds – raksti 3, ja oglekļa(IV) oksīds – raksti 4!
20.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir hroma savienojumam, kas veidojas hroma(II) oksīdam reaģējot ar sērskābi!
21.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kalcija savienojumam, kas veidojas kalcija oksīdam reaģējot ar sērpaskābi!
22.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēra savienojumam, kas veidojas sēra(VI) oksīdam reaģējot ar stroncija hidroksīda suspensiju!
23.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekļa savienojumam, kas veidojas slāpekļa(V) oksīdam reaģējot ar bārija hidroksīdu!
24.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir litija savienojumam, kas veidojas, ja litija oksīds reaģē ar ūdeni!
25.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kurai sadaloties veidojas svina(II) oksīds un ūdens!
26.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir silīcija savienojumam, kas veidojas silīcija oksīdam reaģējot ar kālija hidroksīdu!
27.
Uzraksti, kuram oksīdam ir balta krāsa; ja slāpekļa(IV) oksīdam – raksti 1, ja cinka oksīdam – raksti 2, ja ūdeņraža oksīdam – raksti 3, ja oglekļa(II) oksīdam – raksti 4!
28.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oksīdam, kas veido sarkano dzelzs rūdu!
29.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kalcija sālim, kuram sadaloties veidojas divas vielas, turklāt viena no tām ir oglekļa(IV) oksīds!
30.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir hroma savienojumam, kas veidojas hroma(II) oksīdam reaģējot ar bromūdeņražskābi!