2.13.05. Uzdevums par tematu SLĀPEKLIS (2.)

11. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāda ir diamīnsudraba hlorīda ķīmiskā formula!
2.
Uzraksti, kāds koordinācijas skaitlis ir kompleksa veidotājam savienojumā [Ag(NH3)2]Cl!
3.
Uzraksti, kāda krāsa ir slāpekļa(II) oksīdam; ja balta – raksti 1, ja zaļgandzeltena – raksti 2, ja brūna – raksti 3, ja viela ir bezkrāsaina – raksti 4!
4.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzveida vielai, kas veidojas koncentrētai slāpekļskābei reaģējot ar dzelzi!
5.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izdalās uz katoda, ja laiž līdzstrāvu caur nātrija nitrāta šķīdumu!
6.
Uzraksti, ko novēro dzelzs(III) nitrāta šķīdumam pielejot nātrija hidroksīda šķīdumu; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 4!
7.
Uzraksti, ko novēro salejot kopā svina(II) nitrāta un nātrija sulfīda šķīdumu; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas melnas nogulsnes – raksti 4!
8.
Uzraksti ,ko novēro indikatora šķīdumam pielejot alumīnija nitrāta šķīdumu; ja fenolftaleīns krāsojas aveņsarkans – raksti 1, ja lakmuss krāsojas sarkans – raksti 2, ja metiloranžs kļūst dzeltens – raksti 3, ja violets lakmuss nemaina krāsu – raksti 4!
9.
Uzraksti, kāda ir iespējamā slāpekļa zemākā oksidēšanas pakāpe savienojumos!
10.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas amonjakam reaģējot ar fluorūdeņražskābi!
11.
Uzraksti, kāda ir iespējamā slāpekļa augstākā oksidēšanas pakāpe savienojumos!
12.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas rodas slāpekļskābei reaģējot ar hroma(III) oksīdu!
13.
Uzraksti, kāda krāsa ir slāpekļa(IV) oksīdam!
14.
Uzraksti, kurš metāls var reaģēt ar svina(II) nitrāta šķīdumu; ja varš – raksti 1, ja alumīnijs – raksti 2, ja sudrabs – raksti 3, ja platīns – raksti 4!
15.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas rodas slāpekļskābei reaģējot ar litija oksīdu!
16.
Uzraksti, kuru vielu lauksaimniecībā izmanto kā minerālmēslojumu; ja rubīdija nitrātu – raksti 1, ja stroncija nitrātu – raksti 2, ja nātrija nitrātu – raksti 3, ja vismuta(III) nitrātu – raksti 4!
17.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula vielai, kas izdalās karsējot gan kālija nitrātu, gan dzīvsudraba nitrātu!
18.
Uzraksti, ko novēro alumīnija nitrāta šķīdumam pielejot klāt kālija karbonāta šķīdumu; ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 1, ja nekādas izmaiņas nenovēro – raksti 2, ja izdalās bezkrāsaina gāze – raksti 3, ja nogulsnes veidojas un pēc tam izšķīst – raksti 4!
19.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas amonjakam reaģējot ar sērpaskābi!
20.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas amonjakam reaģējot ar perhlorskābi!
21.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas, ja slāpeklis reaģē ar rubīdiju!
22.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas, ja slāpeklis reaģē ar ūdeņradi!
23.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas, ja slāpeklis reaģē ar litiju!
24.
Uzraksti, kāds ir slāpekļa atoma kodola lādiņš!
25.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas, ja slāpeklis reaģē ar nātriju!
26.
Uzraksti, kādā agregātstāvoklī atrodas slāpekļa(II) oksīds (n.a.); ja gāzveida – raksti 1, ja šķidrā – raksti 2, ja cietā – raksti 3!
27.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas veidojas karsējot dzelzs(III) nitrātu!
28.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas amonjakam reaģējot ar sērskābi, ja vielas reaģē daudzuma attiecībā 2:1!
29.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas rodas slāpekļskābei reaģējot ar bārija oksīdu!
30.
Uzraksti, cik neitronu ir slāpekļa-13 atoma kodolā!
31.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sudrabu saturošai vielai, kas veidojas sudraba nitrāta šķīdumam pielejot kālija hidroksīda šķīdumu!
32.
Uzraksti, ar kādu metālu reaģēja atšķaidīta slāpekļskābe, ja viens no reakcijas produktiem ir amonija nitrāts; ja ar magniju – raksti 1, ja ar varu – raksti 2, ja ar alvu – raksti 3, ja ar svinu – raksti 4!
33.
Uzraksti, kāda formula ir oglekli saturošai vielai, kas rodas kopā salejot kālija karbonāta un dzelzs(III) nitrāta šķīdumu!
34.
Uzraksti, ko novēro dzelzs(II) nitrāta šķīdumam pielejot nātrija hidroksīda šķīdumu; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 4!
35.
Uzraksti, kāda ir nātrija salpetra jeb Čīles salpetra ķīmiskā formula!
36.
Uzraksti, kurā jomā izmanto slāpekļa(I) oksīdu; ja transporta līdzekļos, lai palielinātu dzinēja jaudu – raksti 1, ja medicīnā kā dezinficējošo līdzekļi – raksti 2, ja lauksaimniecībā kā slāpekļa minerālmēslojumu – raksti 3, ja metalurģijā kā reducētāju – raksti 4!
37.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas, ja slāpeklis reaģē ar skābekli!
38.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas amonjakam reaģējot ar sālsskābi!
39.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas veidojas hroma(III) hidroksonitrātam reaģējot ar slāpekļskābi!
40.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas rodas slāpekļskābei reaģējot ar stroncija hidroksīdu daudzumu attiecībā 1:1!