13.05. Uzdevums par tematu SLĀPEKLIS (2.)

11. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas rodas slāpekļskābei reaģējot ar dzelzs(III) hidroksīdu!
2.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas amonjakam reaģējot ar sērskābi, ja vielas reaģē daudzuma attiecībā 1:1!
3.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas veidojas atšķaidītai slāpekļskābei reaģējot ar sēru!
4.
Aprēķini un uzraksti, kāds ir slāpekļa(I) oksīds blīvums (g/L; atbildē atstāj divus ciparus aiz komata)!
5.
Uzraksti, cik neitronu ir slāpekļa-15 atoma kodolā!
6.
Melnā ("mednieku") šaujamajā pulvera sastāvā ietilpst kālija salpetris, ogle un kāda trešā viela. Uzrakti, kāda ķīmiskā formula ir tai trešais vielai, kura ietilpst šaujamā pulvera sastāvā!
7.
Uzraksti, kurā jomā izmanto slāpekļa(I) oksīdu; ja transporta līdzekļos, lai palielinātu dzinēja jaudu – raksti 1, ja medicīnā kā dezinficējošo līdzekļi – raksti 2, ja lauksaimniecībā kā slāpekļa minerālmēslojumu – raksti 3, ja metalurģijā kā reducētāju – raksti 4!
8.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu [Cu(NH3)4]SO4!
9.
Aprēķini un uzraksti, kāds ir amonjaka blīvums (n.a., g/L; atbildi ieraksti, atstājot divus ciparus aiz komata)!
10.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas amonjakam reaģējot ar bromūdeņražskābi!
11.
Uzraksti, cik π (pī) saites ir slāpekļa molekulā!
12.
Uzraksti, ko novēro kālija karbonāta šķīdumam pielejot slāpekļskābes šķīdumu; ja izdalās bezkrāsaina gāze – raksti 1, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 2, ja izdalās brūna gāze – raksti 3, ja šķīdums maina krāsu – raksti 4!
13.
Uzraksti, kāda formula ir oglekli saturošai vielai, kas rodas kopā salejot dzelzs(III) nitrāta un nātrija karbonāta šķīdumu!
14.
Uzraksti, cik protonu ir slāpekļa(II) oksīda molekulā!
15.
Uzraksti, kā mainās krāsa indikatora šķīdumam pielejot slāpekļskābes šķīdumu; ja fenolftaleīns krāsojas aveņsarkans – raksti 1, ja lakmuss krāsojas sarkans – raksti 2, ja metiloranžs krāsojas dzeltens – raksti 3, ja lakmuss krāsojas zils – raksti 4!
16.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir dzelzi saturošai vielai, kas veidojas koncentrētai slāpekļskābei reaģējot ar dzelzs(II) hidroksīdu!
17.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sudrabu saturošai vielai, kas veidojas sudraba nitrāta šķīdumam pielejot nātrija hidroksīda šķīdumu!
18.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas amonjakam reaģējot ar fosforskābi!
19.
Dzelzs izreaģējis ar slāpekļskābi. Uzraksti, ko novēro, ja iegūtam šķīdumam pielej nātrija rodanīda šķīdumu; ja šķīdums nemaina krāsu – raksti 1, ja šķīdums krāsojas asinssarkans – raksti 2, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 4!
20.
Uzraksti, ko novēro, ja nātrija nitrāta šķīdumā ievieto vara gabaliņu, pievieno koncentrēto sērskābi, un šo maisījumu karsē; ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 1, ja izdalās brūna gāze ar raksturīgo smaku – raksti 2, ja izdalās bezkrāsaina gāze – raksti 3, ja veidojas zaļas nogulsnes – raksti 4!
21.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas rodas slāpekļskābei reaģējot ar alumīnija hidroksīdu!
22.
Uzraksti, ko novēro karsējot amonija nitrāta šķīduma un kālija hidroksīda šķīduma maisījumu; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja izdalās bezkrāsaina gāze ar raksturīgo smaku – raksti 2, ja maisījums maina krāsu – raksti 3, ja izdalās brūna gāze – raksti 4!
23.
Uzraksti, ko novēro vara(II) nitrāta šķīdumam pielejot nātrija hidroksīda šķīdumu; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 4!
24.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas veidojas atšķaidītai slāpekļskābei reaģējot ar ogli!
25.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas veidojas karsējot sudraba nitrātu!
26.
Uzraksti, kāda formula ir ķīmisko elementu slāpekli saturošai vielai, kas veidojas ja fosfors deg slāpekļa(I) oksīdā!
27.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas paliek šķīdumā, kas atrodas elektrolīzerī, pilnīgi elektrolizējot dzīvsudraba(II) nitrātu!
28.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izdalās uz anoda, ja laiž līdzstrāvu caur nātrija nitrāta šķīdumu!
29.
Uzraksti, ko novēro magnija nitrāta šķīdumam pielejot nātrija hidroksīda šķīdumu; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 4!
30.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir dzelzi saturošai vielai, kas veidojas koncentrētai slāpekļskābei reaģējot ar dzelzs(II) oksīdu!
31.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izdalās uz katoda, ja laiž līdzstrāvu caur bārija nitrāta šķīdumu!
32.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izdalās uz katoda, ja laiž līdzstrāvu caur kalcija nitrāta šķīdumu!
33.
Uzraksti, cik enerģētiskos līmeņos ir izvietoti elektroni slāpekļa atoma kodola elektronapvalkā!
34.
Dzelzs izreaģējis ar slāpekļskābi. Uzraksti, ko novēro, ja iegūtam šķīdumam pielej kālija rodanīda šķīdumu; ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 1, ja šķīdums krāsojas asinssarkans – raksti 2, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 3, ja šķīdums nemaina krāsu – raksti 4!
35.
Uzraksti, kāda krāsa ir slāpeklim; ja balta – raksti 1, ja dzeltenzaļa – raksti 2, ja brūna – raksti 3, ja šī viela ir bezkrāsaina – raksti 4!