3.09.01. Uzdevums par tematu ORGANISKIE SAVIENOJUMI (ieskaitot karbonskābes) (01.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kādai elektrolītu grupai pieder karbolskābe; ja ir stiprs elektrolīts - raksti 1, ja vidēji stiprs – raksti 2, ja karbolskābe ir vājš elektrolīts – raksti 3!
2.
Uzraksti, kāda krāsa ir fenolam; ja balta – raksti 1, ja brūna – raksti 2, ja fenols ir bezkrāsains – raksti 3!
3.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas oksidējot propanolu-1, ja oksidētājs nav pārākumā!
4.
Uzraksti, kāds nosaukums ir otrai vielai, kura bez pentāna veidojas, norisinoties nonāna molekulas krekingam!
5.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etīnam reaģējot ar ūdeni!
6.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas skābeņskābei reaģējot ar amonjaku daudzuma attiecība 1:2!
7.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propēnam reaģējot ar bromūdeni!
8.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas nātrija formiātam reaģējot ar sērskābi!
9.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas butēnam-1 reaģējot ar bromūdeni!
10.
Uzraksti, ko novēro, karsējot sudraba nitrāta (“sudraba oksīda”) amojakāla šķīduma un skudrskābes šķīduma maisījumu; ja uz mēģenes sieniņam izgulsnējas spīdīga metāla kārta - raksti 1, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas oranžsarkanas nogulsnes – raksti 4!
11.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas toluolam reaģējot ar bromu katalizatora klātbūtnē, ja vielas izreaģē daudzuma attiecībā 1:1!
12.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metānam reaģējot ar bromu daudzuma attiecībā 1:1!
13.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etiķskābei reaģējot ar magniju!
14.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai, kas rodas etilēnam pievienojot bromu!
15.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas skudrskābei reaģējot ar metanolu!
16.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas ciklopropānam reaģējot ar ūdeņradi!
17.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas butēnam-2 reaģējot ar bromūdeni!
18.
Uzraksti, kurai vielai ir lielāks blīvums (n.a.); ja ciklopropānam – raksti 1, ja cikloheksānam – raksti 2!
19.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas sviestskābei reaģējot ar nātriju!
20.
Uzraksti, kuras vielas viens mols ieņem vismazāku tilpumu (n.a.); ja metāna – raksti 1, ja metanola – raksti 2, ja metanāla – raksti 3!
21.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas butadiēnam-1,3 reaģējot ar ūdeņradi daudzuma attiecībā 1:2!
22.
Uzraksti, kā toluols šķīst ūdenī; ja labi šķīst – raksti 1, ja viela ūdenī praktiski nešķīst, raksti 0!
23.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etīnam reaģējot ar sudraba oksīda amonjakālo šķīdumu!
24.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas cikloheksēnam reaģējot ar bromūdeni!
25.
Uzraksti, kāds nosaukums ir otrai vielai, kura bez pentāna veidojas, norisinoties oktāna molekulas krekingam!
26.
Uzraksti, kura viela (n.a.) atrodas cietā agregātstāvoklī; ja propāntriols-1,2,3 – raksti 1, ja hidroksibenzols – raksti 2, ja stirols (vinilbenzols) – raksti 3, ja benzols – raksti 4!
27.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas cikloheksānam reaģējot ar ūdeņradi!
28.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etiķskābei reaģējot ar propanolu-1!
29.
Uzraksti, cik elektronu ir metanāla molekulā!
30.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas svina(II) acetātam reaģējot ar sērskābi!
31.
Uzraksti, kāds ķīmiskās reakcijas veids ir raksturīgs cikloheksāna homologu rindas ogļūdeņražiem; ja pievienošanas – raksti 1, ja aizvietošanas – raksti 2!
32.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot 1,6-dibromheksāna un cinka pulvera maisījumu!
33.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas toluolam reaģējot ar slāpekļskābi, ja vielas izreaģē daudzuma attiecībā 1:3!
34.
Uzraksti, ko novēro, karsējot sudraba nitrāta (“sudraba oksīda”) amojakāla šķīduma un aldehīda šķīduma maisījumu; ja uz mēģenes sieniņam izgulsnējas spīdīga metāla kārta - raksti 1, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas oranžsarkanas nogulsnes – raksti 4!
35.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas fenolam reaģējot ar kālija hidroksīdu!