3.09.01. Uzdevums par tematu ORGANISKIE SAVIENOJUMI (ieskaitot karbonskābes) (01.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, cik elektronu ir butadiēna-1,3 molekulā (jāraksta skaitli)!
2.
Uzraksti, cik protonu ir etēna molekulā (jāraksta skaitli)!
3.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas butadiēnam-1,3 reaģējot ar ūdeņradi daudzuma attiecībā 1:1!
4.
Uzraksti, kuru vielu sadzīvē un rūpniecībā izmanto kā kurināmo (kurināmā sastāvdaļu); ja metānu - raksti 1., ja etēnu - raksti 2, ja etīnu - raksti 3, bet ja butadiēnu-1,3 - raksti 4!
5.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etanolam reaģējot ar etiķskābi!
6.
Uzraksti, kurai vielai ir viszemākā viršanas temperatūra; ja propilspirtam – raksti 1, ja propilēnglikolam – raksti 2, ja glicerīnam – raksti 3!
7.
Uzraksti, no kādas izejvielas Latvijā ražo etanolu; ja no dabasgāzes – raksti 1, ja no naftas produktiem – raksti 2, ja no graudiem – raksti 3!
8.
Uzraksti, cik polāras kovalentas saites ir ciklopropāna molekulā (jāraksta skaitli)!
9.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas fenolam reaģējot ar bromūdeni!
10.
Uzraksti, kāds hibridizācijas veids ir oglekļa atoma elektronapvalkam benzola molekulā; ja sp3 – raksti 1, ja sp2 – raksti 2, ja sp – raksti 3!
11.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etānam reaģējot ar hloru daudzuma attiecībā 1:1!
12.
Uzraksti, kuras vielas polimerizācijas produktu izmanto kā izejvielu gumijas ražošanā; ja etāna - raksti 1., ja etēna - raksti 2, ja etīna - raksti 3, bet ja butadiēna-1,3, raksti 4!
13.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etilēnglikolam reaģējot ar hlorūdeņradi, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:2!
14.
Uzraksti, kāds hibridizācijas veids ir oglekļa atoma elektronapvalkam metanālā; ja sp3 – raksti 1, ja sp2 – raksti 2, ja sp – raksti 3!
15.
Uzraksti, kāds nosaukums pēc IUPAC ir organiskai vielai, kas veidojas oksidējot formaldehīdu!
16.
Uzraksti, cik polāras kovalentās ķīmiskās saites ir etēna molekulā (jāraksta skaitli)!
17.
Uzraksti, ko novēro vara(II) acetāta šķīdumam pievienojot atšķaidītu nātrija hidroksīda šķīdumu; ja veidojas oranžsarkanas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas melnas nogulsnes – raksti 3, ja šķīdums krāsojas tumši zils – raksti 4!
18.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metanolam reaģējot ar hlorūdeņradi!
19.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propānskābei reaģējot ar metanolu!
20.
Uzraksti, cik protonu ir ciklopropāna molekulā (jāraksta skaitli)!
21.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas palmitīnskābei reaģējot ar metanolu!
22.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot propanola-2 un koncentrētas sērskābes maisījumu temperatūrā > 140 °C!
23.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etēnam reaģējot ar hlorūdeni!
24.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas skudrskābei reaģējot ar cinka hidroksīdu!
25.
Uzraksti, cik cikloalkānu ir ar molekulāro formulu C4H8 (jāraksta skaitli)!
26.
Uzraksti, kā metāns šķīst ūdenī (la labi, raksti 1, ja praktiski nešķīst, raksti 0)!
27.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etānskābei reaģējot ar propanolu-1!
28.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metānam reaģējot ar bromu daudzuma attiecībā 1:1!
29.
Uzraksti, vai etānam ir smarža (ja ir, raksti 1, ja nav, raksti 0)!
30.
Uzraksti, cik protonu ir butadiēna-1,3 molekulā (jāraksta skaitli)!
31.
Uzraksti, kā toluols šķīst cikloheksānā; ja labi šķīst – raksti 1, ja praktiski nešķīst, raksti 0!
32.
Uzraksti, kuras ogļūdeņražu klases pārstāvji nevar būt benzīna sastāvā; ja alkānu – raksti 1, ja alkēnu - raksti 2, ja alkīnu – raksti 3!
33.
Uzraksti, kurai vielai – etēnam vai heptānam – ir lielāks blīvums (n.a.) (ja etēnam, raksti 1, ja heptānam – raksti 2)!
34.
Uzraksti, kāds leņķis ir starp ķīmiskām saitēm cikloheksāna molekulā; ja 120° - raksti 1, ja 109°28’ – raksti 2, ja 180° - raksti 3, ja cits – raksti 4!
35.
Uzraksti, kurš indikators karbonskābes šķīdumā maina krāsu no oranžas uz sarkanu!