3.07.03. Uzdevums par tematu SPIRTI, FENOLI, ALDEHĪDI, KARBONSKĀBES (1.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etānskābei reaģējot ar etanolu!
2.
Uzraksti, ko novēro, karsējot sudraba nitrāta (“sudraba oksīda”) amojakāla šķīduma un aldehīda šķīduma maisījumu; ja uz mēģenes sieniņam izgulsnējas spīdīga metāla kārta - raksti 1, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas oranžsarkanas nogulsnes – raksti 4!
3.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas skudrskābei reaģējot ar cinka hidroksīdu!
4.
Uzraksti, ar kādu liesmu etanols deg gaisā; ja ar zilu – raksti 1, ja ar dzeltenu – raksti 2, ja ar kūpošu – raksti 3!
5.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metanolam reaģējot ar etiķskābi!
6.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas oksidējot propanolu-2!
7.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metanolam reaģējot ar hlorūdeņradi!
8.
Uzraksti, cik vielas veidojas citronskābei reaģējot ar dzeramo sodu (jāraksta skaitli)!
9.
Uzraksti, kurai vielai ir visaugstākā viršanas temperatūra; ja propanolam-1 – raksti 1, ja propāndiolam-1,2 – raksti 2, ja propāntriolam-1,2,3 – raksti 3!
10.
Uzraksti, kuru daudzvērtīgo spirtu izmanto kosmētikā ka ādu mīkstinošo līdzekli; ja etilēnglikolu – raksti 1, ja glicerīnu – raksti 2, ja sorbītu – raksti 3!
11.
Uzraksti, kāds nosaukums pēc IUPAC ir organiskai vielai, kas veidojas oksidējot sviestskābes aldehīdu!
12.
Uzraksti, kāds nosaukums pēc IUPAC ir formaldehīdam!
13.
Uzraksti, kura skābe ir visstiprākā kā elektrolīts; ja metānskābe – raksti 1, ja etānskābe – raksti 2, ja propānskābe – raksti 3!
14.
Aprēķini un uzraksti, kāda ir oglekļa oksidēšanas pakāpe metanālā!
15.
Uzraksti, kurā gadījumā bromūdens atkrāsojas; ja to pievienojot palmitīnskābei – raksti 1, ja to pievienojot oleīnskābei – raksti 2, ja to pievienojot stearīnskābei – raksti 3!
16.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas citronskābei reaģējot ar dzeramo sodu daudzuma attiecībā 1:3!
17.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas butānskābei reaģējot ar metanolu!
18.
Uzraksti, cik elektronu ir metanola molekulā (jāraksta skaitli)!
19.
Uzraksti, kura viela (n.a.) atrodas cietā agregātstāvoklī; ja propāntriols-1,2,3 – raksti 1, ja hidroksibenzols – raksti 2, ja stirols (vinilbenzols) – raksti 3, ja benzols – raksti 4!
20.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etānskābei reaģējot ar metanolu!
21.
Uzraksti, cik protonu ir skudrskābes molekulā!
22.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas glicerīnam reaģējot ar vara(II) hidroksīdu!
23.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etānskābei reaģējot ar hloru, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:2!
24.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas oksidējot pentanolu-1 (amilspirtu), ja oksidētājs nav pārākumā!
25.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 1,2-dibrometānam reaģējot ar kālija hidroksīda ūdens šķīdumu!
26.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etanolam reaģējot ar nātriju!
27.
Uzraksti, kuras vielas šķīdums ūdenī vada elektrisko strāvu; ja etilēnglikola – raksti 1, ja nātrija fenolāta – raksti 2, ja glicerīna – raksti 3, ja etilacetāta – raksti 4!
28.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas paaugstinātā temperatūrā etanolam reaģējot ar vara(II) oksīdu!
29.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas bārija metanoātam reaģējot ar sērskābi!
30.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propanolam-2 reaģējot ar hlorūdeņradi!
31.
Uzraksti, cik vielas rodas etiķskābei reaģējot ar kalcija karbonātu (jāraksta skaitli)!
32.
Uzraksti, ko novēro fenola šķīdumam pievienojot bromūdeni; ja bromūdens atkrāsojas – raksti 1, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas brūnas nogulsnes, raksti 3!
33.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas reducējot pentanālu!
34.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 1-brompropānam reaģējot ar nātrija hidroksīda šķīdumu ūdenī!
35.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 1,2-dihloretānam reaģējot ar nātrija hidroksīda ūdens šķīdumu!