3.07.03. Uzdevums par tematu SPIRTI, FENOLI, ALDEHĪDI, KARBONSKĀBES (1.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas oksidējot butanolu-1, ja oksidētājs nav pārākumā!
2.
Uzraksti, kā mainās pH skaitliskā vērtība, nātrija hidroksīda šķīdumam pievienojot metānskābes šķīdumu; ja pieaug – raksti 1, ja samazinās – raksti 2!
3.
Uzraksti, cik elektronu ir metanāla molekulā!
4.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas reducējot pentanālu!
5.
Uzraksti, kura viela (n.a.) atrodas cietā agregātstāvoklī; ja etiķskābe – raksti 1, ja formaldehīds – raksti 2, ja etilēnglikols – raksti 3, ja oktāns – raksti 4!
6.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metanolam reaģējot ar etiķskābi!
7.
Uzraksti, no kuras izejvielas izdala fenolu; ja no dabasgāzes - raksti 1, ja no naftas – raksti 2, ja no akmeņogļu darvas – raksti 3, ja no biomasas – raksti 4!
8.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etilēnglikola un tereftalskābes polikondensācijas reakcijas rezultātā!
9.
Uzraksti, ko novēro fenola šķīdumam pievienojot bromūdeni; ja bromūdens atkrāsojas – raksti 1, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas brūnas nogulsnes, raksti 3!
10.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas oglekļa(II) oksīdam reaģējot ar ūdeņradi, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:2!
11.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etiķskābei reaģējot ar litija hidroksīdu!
12.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot propanola-1 un koncentrētas sērskābes maisījumu temperatūrā > 140 °C!
13.
Uzraksti, kāds kristālrežģa veids ir raksturīgs karbonskābēm!
14.
Uzraksti, cik elektronu ir skudrskābes molekulā!
15.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas tereftalskābes un etilēnglikola polikondensācijas reakcijas rezultātā!
16.
Uzraksti, kura viela vislabāk šķīst ūdenī; ja oktanols-1 - raksti 1, ja etanols - raksti 2, ja 2,3,4-trimetilheksanols-2 – raksti 3!
17.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot propanola-1 un koncentrētas sērskābes maisījumu temperatūrā < 140 °C!
18.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 1,2-dibrometānam reaģējot ar kālija hidroksīda ūdens šķīdumu!
19.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas hloretānam reaģējot ar kālija hidroksīda šķīdumu ūdenī!
20.
Uzraksti, kuru daudzvērtīgo spirtu var nopirkt pārtikas veikalā; ja etilēnglikolu – raksti 1, ja glicerīnu – raksti 2, ja sorbītu – raksti 3!
21.
Uzraksti, kāds nosaukums pēc IUPAC ir baldriānskābes aldehīdam!
22.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas fenolam reaģējot ar nātrija hidroksīdu!
23.
Uzraksti, kuras vielas viens mols ieņem vismazāku tilpumu (n.a.); ja metāna – raksti 1, ja metanola – raksti 2, ja metanāla – raksti 3!
24.
Uzraksti, kurā gadījumā atkrāsojas paskābināts kālija permanganāta šķīdums; ja to pievienojot palmitīnskābei – raksti 1, ja to pievienojot oleīnskābei – raksti 2, ja to pievienojot stearīnskābei – raksti 3!
25.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etānskābei reaģējot ar metanolu!
26.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metānskābei reaģējot ar metanolu!
27.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot etanola un koncentrētas sērskābes maisījumu temperatūrā < 140 °C!
28.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas skudrskābei reaģējot ar etanolu!
29.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot etanola un koncentrētas sērskābes maisījumu temperatūrā > 140 °C!
30.
Uzraksti, ko novēro fenola suspensijai pievienojot dzelzs(III) hlorīda šķīdumu; ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 1, ja šķīdums krāsojas tumši violets – raksti 2, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 3!
31.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas citronskābei reaģējot ar dzeramo sodu daudzuma attiecībā 1:3!
32.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etiķskābei reaģējot ar kalcija oksīdu!
33.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas bārija metanoātam reaģējot ar sērskābi!
34.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etiķskābei reaģējot ar amonjaku!
35.
Uzraksti, kāds nosaukums ir aldehīdiem un ketoniem raksturīgas funkcionālās grupas!