03.02. Bāzu ķīmiskās īpašības (2.)

9. klase

Uzrakstu šādu ķīmisko reakciju vienādojumus!

1.
____H2SO4 + ____Fe(OH)2 →
2.
____NaOH + ____Cu(NO3)2 →
3.
____H3PO4 + ____KOH →
4.
____LiOH + ____SO2 →
5.
____NaOH + ____SO3 →
6.
____Ba(OH)2 + ____K2CO3 →
7.
____KOH + ____Ni(NO3)2 →
8.
____Mg(OH)2 + ____CO2 →
9.
____H2SO4 + ____Ba(OH)2 →
10.
____H3PO4 + ____Ba(OH)2 →
11.
____HCl + ____NaOH →
12.
____Ba(OH)2 + ____CO2 →
13.
____HCl + ____Cu(OH)2 →
14.
____HBr + ____Ba(OH)2 →
15.
____Al + ____NaOH + ____H2O →