03.02. Bāzu ķīmiskās īpašības (2.)

9. klase

Uzrakstu šādu ķīmisko reakciju vienādojumus!

1.
____HBr + ____Mg(OH)2 →
2.
____HBr + ____Mn(OH)2 →
3.
____HNO3 + ____Ca(OH)2 →
4.
____ZnO + ____KOH + ____H2O →
5.
____CH3COOH + ____Ca(OH)2 →
6.
____HNO3 + ____Cu(OH)2 →
7.
____NaOH + ____AgNO3 →
8.
____Ba(OH)2 + ____FeCl3 →
9.
____KOH + ____(CH3COO)2Cu →
10.
____Mg(OH)2 + ____CO2 →
11.
____Ca(OH)2 + ____SO3 →
12.
____H2S + ____NaOH →
13.
____Mg(OH)2 →
14.
____Ba(OH)2 + ____Na3PO4 →
15.
____HCl + ____NaOH →