3.07.02. Uzdevums par tematu KARBONSKĀBES (1.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metānskābei reaģējot ar amonjaku!
2.
Uzraksti, kāds nosaukums ir aldehīdiem un ketoniem raksturīgas funkcionālās grupas!
3.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etiķskābei reaģējot ar nātrija karbonātu!
4.
Uzraksti, kura skābe ir visstiprākā kā elektrolīts; ja metānskābe – raksti 1, ja etānskābe – raksti 2, ja propānskābe – raksti 3!
5.
Uzraksti, cik protonu ir skudrskābes molekulā!
6.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas sviestskābei reaģējot ar etanolu!
7.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etiķskābei reaģējot ar metanolu!
8.
Uzraksti, kāda ir iegūta šķīduma pH skaitliskā vērtība, ja etiķskābe izreaģēja ar nātrija hidroksīdu turklāt reaģējošo vielu daudzuma attiecība bija 1:1; ja iegūtā šķīduma pH<7 – raksti 1, ja pH=7 - raksti 2, ja pH>7 – raksti 3!
9.
Uzraksti, kāds hibridizācijas veids ir oglekļa atoma elektronapvalkam metānskābē; ja sp3 – raksti 1, ja sp2 – raksti 2, ja sp – raksti 3!
10.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas skudrskābei reaģējot ar etanolu!
11.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propānskābei reaģējot ar etanolu!
12.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas tereftalskābei reaģējot ar nātrija hidroksīdu daudzuma attiecība 1:1!
13.
Uzraksti, kāds pēc IUPAC nosaukums ir skābei, kas ir atrodama skudrās!
14.
Uzraksti, kurā gadījumā bromūdens atkrāsojas; ja to pievienojot palmitīnskābei – raksti 1, ja to pievienojot oleīnskābei – raksti 2, ja to pievienojot stearīnskābei – raksti 3!
15.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas citronskābei reaģējot ar dzeramo sodu daudzuma attiecībā 1:3!
16.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot sviestskābes un koncentrētas sērskābes maisījumu!
17.
Uzraksti, kurš indikators karbonskābes šķīdumā maina krāsu no oranžas uz sarkanu!
18.
Uzraksti, cik kovalentās pī (π) saites ir skudrskābes molekulā!
19.
Uzraksti, cik vielas rodas etiķskābei reaģējot ar sodu (jāraksta skaitli)!
20.
Uzraksti, kura skābe ir stiprāka kā elektrolīts; ja hloretānskābe – raksti 1, ja dihloretānskābe – raksti 2, ja trihloretānskābe – raksti 3!
21.
Uzraksti, ko novēro citronskābes un dzeramās sodas maisījumam pielejot ūdeni; ja maisījums uzliesmo – raksti 1, ja veidojas putas – raksti 2, ja maisījums maina krāsu – raksti 3!
22.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas skudrskābei reaģējot ar amonjaku!
23.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas skābeņskābei reaģējot ar kālija hidroksīdu daudzuma attiecība 1:1!
24.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propionskābei reaģējot ar propanolu-1!
25.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas stearīnskābei reaģējot ar nātrija hidroksīdu!
26.
Uzraksti, cik vielas rodas etiķskābei reaģējot ar dzeramo sodu (jāraksta skaitli)!
27.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etiķskābei reaģējot ar propanolu-1!
28.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etānskābei reaģējot ar hloru, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:3!
29.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas benzoskābei reaģējot ar metanolu!
30.
Uzraksti, kura skābe ir vidēji stiprs elektrolīts; ja etiķskābe – raksti 1, ja skudrskābe – raksti 2, ja trifluoretānskābe – raksti 3!
31.
Uzraksti, kāds ķīmiskā saites veids ir starp spirtu un karbonskābju molekulām, kas nepastāv starp ogļūdeņražu molekulām!
32.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etiķskābei reaģējot ar etanolu!
33.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzei, kas veidojas karsējot skudrskābes un koncentrētas sērskābes maisījumu!
34.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metānskābei reaģējot ar propanolu-1!
35.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metānskābei reaģējot ar metanolu!