04.03. Elektrolītu disociētspēja (1.)

10. klase

Ja elektrolīts ir stiprs, raksti 1, ja vidēji stiprs – 2, ja vielu uzskata par praktiski nedisociējošu, raksti 3, bet, ja viela ir neelektrolīts, raksti 4! Ja, piemēram, viela pēc 1. disociācijas pakāpes ir stiprs elektrolīts, pēc 2. disociācijas pakāpes – vidēji stiprs, bet pēc 3. disociācijas pakāpes – vājš elektrolīts, raksti 123.

1.
Ca3(PO4)2
2.
AlPO4
3.
HClO4
4.
PCl3
5.
PbCl2
6.
Zn(OH)2
7.
Fe(NO3)2
8.
H2S
9.
K2ZnO2
10.
Fe
11.
MnSO4
12.
H2SO4
13.
PCl5
14.
HCl
15.
P
16.
Ag2S
17.
O2
18.
Pb3(PO4)2
19.
SiH4
20.
HBrO
21.
NaOH
22.
(CH3COO)2Ca
23.
Sr(OH)2
24.
Ag2SO3
25.
ZnS
26.
Fe3(PO4)2
27.
(NH4)2SO4
28.
CH3COOAg
29.
(NH4)2S
30.
CaSiO3
31.
SO3
32.
CaO
33.
(CH3COO)2Ba
34.
FeO
35.
K2MnO4