04.03. Elektrolītu disociētspēja (1.)

10. klase

Ja elektrolīts ir stiprs, raksti 1, ja vidēji stiprs – 2, ja vielu uzskata par praktiski nedisociējošu, raksti 3, bet, ja viela ir neelektrolīts, raksti 4! Ja, piemēram, viela pēc 1. disociācijas pakāpes ir stiprs elektrolīts, pēc 2. disociācijas pakāpes – vidēji stiprs, bet pēc 3. disociācijas pakāpes – vājš elektrolīts, raksti 123.

1.
Pb(OH)2
2.
MgSiO3
3.
Fe(NO3)3
4.
HClO2
5.
Cu
6.
C2H5OH
7.
HCl
8.
Mn(OH)2
9.
Ca3(PO4)2
10.
BaCl2
11.
Ba(OH)2
12.
K2MnO4
13.
LiOH
14.
HNO3
15.
Ag2S
16.
Fe(OH)3
17.
AlPO4
18.
HBrO
19.
NaHCO3
20.
CO
21.
Fe2O3
22.
PbSO4
23.
(CH3COO)2Mn
24.
KMnO4
25.
NaCl
26.
FeO
27.
PCl5
28.
(CH3COO)2Ca
29.
NH4Cl
30.
Fe
31.
PCl3
32.
P
33.
CaO
34.
H2
35.
Ba(NO3)2