04.03. Elektrolītu disociētspēja (1.)

10. klase

Ja elektrolīts ir stiprs, raksti 1, ja vidēji stiprs – 2, ja vielu uzskata par praktiski nedisociējošu, raksti 3, bet, ja viela ir neelektrolīts, raksti 4! Ja, piemēram, viela pēc 1. disociācijas pakāpes ir stiprs elektrolīts, pēc 2. disociācijas pakāpes – vidēji stiprs, bet pēc 3. disociācijas pakāpes – vājš elektrolīts, raksti 123.

1.
H2SnO3
2.
Cl2
3.
SiF4
4.
AgCl
5.
CH3COOAg
6.
AgBr
7.
CaSO3
8.
(NH4)2S
9.
HNO3
10.
MgO
11.
Ca(OH)2
12.
HNO2
13.
Mn(OH)2
14.
CO
15.
NaCl
16.
SO3
17.
MnS
18.
Ag
19.
HClO3
20.
ZnS
21.
C3H8
22.
Sr(OH)2
23.
KClO3
24.
Mg2Si
25.
I2
26.
FePO4
27.
NiS
28.
K2ZnO2
29.
CsOH
30.
PbBr2
31.
Ni(NO3)2
32.
NH3∙H2O
33.
S
34.
AgNO3
35.
RbOH