2.12.09. Uzdevums par tematu VIA GRUPAS ELEMENTI (2.)

11. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, cik molu jonu veidojas, šķīdinot ūdenī vienu molu kālija sulfīda!
2.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas rodas sēram reaģējot ar nātriju!
3.
Uzraksti, cik molu jonu veidojas, pilnīgi disociējot vienam molam alumīnija sulfāta!
4.
Sēra(IV) oksīds reaģē ar skābekli, veidojot sēra(VI) oksīdu. Process ir eksotermisks. Reakcijas norises apstākļos visas vielas atrodas gāzveida stāvoklī. Uzraksti, kā ir jāmaina apstākļi, lai līdzsvars pārvietotos izejvielu rašanas virzienā! Ja ir jāpaaugstina spiediens – raksti 1, ja sistēmā jāievada katalizators – raksti 2, ja ir jāpazemina spiediens – raksti 3, ja ir jāpazemina temperatūra – raksti 4!
5.
Uzraksti, ko novēro salejot kopā nātrija sulfīda un cinka sulfāta šķīdumu; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas melnas nogulsnes – raksti 4!
6.
Uzraksti, kāda krāsa ir sēra kristāliem; ja balta – raksti 1, ja dzeltena – raksti 2, ja brūna – raksti 3, ja sarkanbrūna – raksti 4!
7.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas sēra(IV) oksīdam reaģējot ar kalcija oksīdu!
8.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzveida vielai, kas izdalās alumīnijam reaģējot ar atšķaidīto sērskābes šķīdumu!
9.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekli saturošām savienojumam, kas veidojas salejot kopā alumīnija sulfāta un sodas (nātrija karbonāta) šķīdumu!
10.
Uzraksti, kūru vielu izmanto kā koagulantu dzeramā ūdens sagatavošanā; ja CaSO4 • 2H2O – raksti 1, ja CuSO4 • 5H2O – raksti 2, ja MgSO4 • 7H2O – raksti 3, ja Al2(SO4)3 • 18H2O – raksti 4!
11.
Uzraksti, kādos apstākļos skābeklis vislabāk šķīst ūdenī; ja zemā temperatūrā un mazā spiedienā – raksti 1, ja zemā temperatūrā un augstā spiedienā – raksti 2, ja augstā temperatūrā un lielā spiedienā – raksti 3, ja augstā temperatūrā un mazā spiedienā – raksti 4!
12.
Uzraksti, ko novēro, pievienojot ūdenim koncentrēto sērskābi; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja izdalās liels siltuma daudzums – raksti 2, ja izdalās bezkrāsaina gāze – raksti 3, ja siltums tiek uzņemts – raksti 4!
13.
Uzraksti, kuru sāļu šķīdumus salejot kopā, veidojas šādas nogulsnes; ja dzelzs(II) sulfāta un kālija heksacianoferāta(III) – raksti 1, ja svina(II) acetāta un amonija sulfīda – raksti 2, ja nātrija hromāta un magnija sulfāta – raksti 3, ja sudraba nitrāta un stroncija hlorīda – raksti 4!
14.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas skābeklim reaģējot ar sēru!
15.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas sēra(IV) oksīdam reaģējot ar nātrija oksīdu!
16.
Uzraksti, cik s elektronu ir skābekļa atoma kodola elektronapvalkā!
17.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas rodas sēram reaģējot ar magniju!
18.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas skābeklim reaģējot ar fosforu!
19.
Uzraksti, kāda ir glaubersāls ķīmiskā formula!
20.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas sēra(IV) oksīdam reaģējot ar kālija oksīdu!
21.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas dzelzs(II) hidroksīdam reaģējot ar atšķaidīto sērskābes šķīdumu!
22.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēra savienojumam, kas veidojas skābeklim reaģējot ar svina(II) sulfīdu PbS!
23.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās dzelzs(III) sulfāta šķīdumam reaģējot ar nātrija sulfīda šķīdumu!
24.
Uzraksti, ar kuru vielu nereaģē vara(II) sulfāta šķīdums; ja ar bārija nitrāta šķīdumu – raksti 1, ja ar zeltu – raksti 2, ja ar nātrija hidroksīds šķīdumu – raksti 3, ja ar dzelzi – raksti 4!
25.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formu ir mangānu saturošai vielai, kas veidojas nātrija sulfītam reaģējot ar kālija permanganātu skābā vidē!
26.
Uzraksti, kāda ir kālija nitrāta ķīmiskā formula!
27.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kurai sadaloties veidojas kālija nitrīts un skābeklis!
28.
Uzraksti, kuras vielas viens mols (n.a.) ieņem vismazāko tilpumu; ja skābeklis – raksti 1, ja ozons – raksti 2, ja sērs – raksti 3, ja sērūdeņradis – raksti 4!
29.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekļa savienojumam, kas veidojas degot polietilēnam (-CH2-CH2-)n!
30.
Uzraksti, ko novēro salejot kopā kālija sulfīda un alvas(II) hlorīda šķīdumu; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas melnas nogulsnes – raksti 4!
31.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekli saturošai vielai, kas piedalās kā izejviela fotosintēzes procesā
32.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās dzelzs(III) sulfāta šķīdumam reaģējot ar kālija karbonāta šķīdumu!
33.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai, kas palielina ķīmiskās reakcijas ātrumu, bet pati neizlietojas!
34.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas skābeklim reaģējot ar alumīniju!
35.
Uzraksti, ar kuru vielu nereaģē dzelzs(III) sulfāta šķīdums; ja ar kālija heksacianoferāta(II) šķīdumu – raksti 1, ja ar bārija hidroksīda šķīdumu – raksti 2, ja ar silīcijskābi – raksti 3, ja ar svina(II) acetāta šķīdumu – raksti 4!