12.09. Uzdevums par tematu PERIODISKĀS TABULAS VIA GRUPAS ELEMENTI (2.)

11. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas hroma(III) oksīdam reaģējot ar sērskābes šķīdumu!
2.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas skābeklim reaģējot ar bāriju!
3.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas dzelzs(III) hidroksīdam reaģējot ar sērskābi!
4.
Uzraksti, kāda ir dzelzs vitriola ķīmiskā formula!
5.
Uzraksti, kādos apstākļos skābeklis vislabāk šķīst ūdenī; ja zemā temperatūrā un mazā spiedienā – raksti 1, ja zemā temperatūrā un augstā spiedienā – raksti 2, ja augstā temperatūrā un lielā spiedienā – raksti 3, ja augstā temperatūrā un mazā spiedienā – raksti 4!
6.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas jodam reaģējot ar nātrija tiosulfātu!
7.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas skābeklim reaģējot ar slāpekļa(II) oksīdu!
8.
Aprēķini un uzraksti, kāda ir elementa skābekļa masas daļa ūdenī (%, atstājot vienu ciparu aiz komata)!
9.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas skābeklim reaģējot ar kalciju!
10.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas salejot kopā dzelzs(III) hlorīda un nātrija sulfīda šķīdumu!
11.
Uzraksti, cik ķīmiskās saites ir sēra(VI) oksīda molekulā!
12.
Uzraksti, kāds ķīmiskās reakcijas veids ir pārvērtībai, kas norisinās, karsējot vara sulfāta pentahidrātu; ja savienošanas – raksti 1, ja sadalīšanas raksti 2, ja aizvietošanas – raksti 3, ja apmaiņas – raksti 4!
13.
Uzraksti, kāda ir sēra iepētāmā augstākā oksidēšanas pakāpe!
14.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu KNO3!
15.
Uzraksti, kāds nosaukums ir kvantitatīvās analīzes metodei, kuru pielieto, lai ar zināmas koncentrācijas sārma šķīduma palīdzību noteiktu, kāda ir sērskābes koncentrācija!
16.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekļa savienojumam, kas veidojas slāpekļa(IV) oksīdam reaģējot ar skābekli ūdens klātbūtnē!
17.
Uzraksti, kāda ir ķīmiskā elementa skābekļa molmasa (g/mol)!
18.
Uzraksti, kāda ir nātrija sulfīda šķīduma vide; ja neitrālā – raksti 1, ja skābā – raksti 2, ja bāziskā – raksti 3, ja nātrija sulfīda šķīdumam vide nepastāv – raksti 4!
19.
Uzraksti, kurā jomā izmanto kālija alumīnija alaunu KAl(SO4)2 • 12H2O; ja cementa ražošanā – raksti 1, ja celtniecībā – raksti 2, ja metalurģijā – raksti 3, ja dezodorantu ražošanā – raksti 4!
20.
Uzraksti, ko novēro paskābinātām kālija permanganāta šķīdumam pielejot kālija sulfīta šķīdumu; ja krāsa mainās no rozā uz zaļo – raksti 1, ja bezkrāsains šķīdums krāsojas oranžā krāsā – raksti 2, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 3, ja kālija permanganāta šķīdums atkrāsojas – raksti 4!
21.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir hroma savienojumam, kas veidojas hroma(II) hidroksīdam reaģējot ar skābekli ūdens klātbūtnē!
22.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kvarcam!
23.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas skābeklim reaģējot ar fosforu!
24.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas litija oksīdam reaģējot ar sērskābes šķīdumu!
25.
Uzraksti, kāda ir sēra iepētāmā zemākā oksidēšanas pakāpe!
26.
Uzraksti, ko novēro paskābinātām kālija dihromāta šķīdumam pielejot nātrija sulfīta šķīdumu; ja krāsa mainās no oranžas uz zaļo – raksti 1, ja bezkrāsains šķīdums krāsojas dzeltenā krāsā – raksti 2, ja kālija dihromāta šķīdums atkrāsojas – raksti 3, ja veidojas tumši zaļas nogulsnes – raksti 4!
27.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās dzelzs(III) sulfāta šķīdumam reaģējot ar nātrija sulfīda šķīdumu!
28.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas skābeklim reaģējot ar kadmiju!
29.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, ko kuras sastāv gipšakmens!
30.
Uzraksti, kādas vielas šķīdumu elektrolizējot uz anoda izdalās skābeklis; ja vara hlorīda – raksti 1, ja kālija bromīda – raksti 2, ja svina(II) nitrāta – raksti 3, ja nātrija jodīda – raksti 4!
31.
Uzraksti, kādā agregātstāvoklī (n.a.) ir sērūdeņradis; ja gāzveida – raksti 1, ja šķidrā – raksti 2, ja cietā – raksti 3!
32.
Uzraksti, ko novēro salejot kopā nātrija sulfīda un sudraba nitrāta šķīdumu; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas melnas nogulsnes – raksti 4!
33.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekli saturošai vielai, kas veidojas oglei reaģējot ar koncentrēto sērskābi!
34.
Aprēķini un uzraksti, kāda ir elementa skābekļa masas daļa kalcija karbonātā (%, atstājot vienu ciparu aiz komata)!
35.
Uzraksti, cik protonu satur sēra atoms!