2.12.09. Uzdevums par tematu VIA GRUPAS ELEMENTI (2.)

11. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kuru sāļu šķīdumus salejot kopā, veidojas šādas nogulsnes; ja kalcija nitrāta un nātrija karbonāta – raksti 1, ja sudraba nitrāta un magnija hlorīda – raksti 2, ja svina(II) nitrāta un bārija jodīda – raksti 3, ja kālija sulfīda un svina(II) nitrāta – raksti 4!
2.
Uzraksti, kāda smarža ir skābeklim; ja skābeklim smarža nav – raksti 1, ja ir vāja patīkama smarža – raksti 2, ja vāja nepatīkama – raksti 3, ja asa smaka – raksti 4!
3.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekļa savienojumam, kas veidojas slāpekļa(IV) oksīdam reaģējot ar kalciju hidroksīdu skābekļa klātbūtnē!
4.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas skābeklim reaģējot ar sēra(IV) oksīdu!
5.
Uzraksti, kuru vielu izmanto lauksaimniecībā, lai cīnītos ar miltrasu; ja sēru – raksti 1, ja svina(II) sulfīdu – raksti 2, ja nātrija sulfīdu – raksti 3, ja cinka sulfīdu – raksti 4!
6.
Uzraksti, kāds kristāliskā režģa veids ir sēram; ja atomu – raksti 1, ja jonu – raksti 2, ja molekulu – raksti 3, ja metāliskais – raksti 4!
7.
Uzraksti, cik molu jonu veidojas, pilnīgi disociējot vienam molam dzelzs(III) sulfāta!
8.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekļa savienojumam, kas veidojas karborundam SiC reaģējot ar skābekli!
9.
Uzraksti, ko novēro sālsskābei iedarbojoties uz dzelzs(II) sulfīdu; ja izdalās gāze ar raksturīgu smaku – raksti 1, ja veidojas zaļas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas melnas nogulsnes – raksti 3, ja izdalās bezkrāsaina gāze bez smaržas – raksti 4!
10.
Uzraksti, cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni sēra atoma kodola elektronapvalkā!
11.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas dzelzs(II) hidroksīdam reaģējot ar atšķaidīto sērskābes šķīdumu!
12.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas salejot kopā alumīnija hlorīda un kālija sulfīda šķīdumu!
13.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekļa savienojumam, kas veidojas slāpekļa(IV) oksīdam reaģējot ar skābekli ūdens klātbūtnē!
14.
Uzraksti, kāda krāsa ir sērūdeņradim; ja balta – raksti 1, ja dzeltena – raksti 2, ja zaļgandzeltena – raksti 3, ja sērūdeņradis ir bezkrāsains – raksti 4!
15.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas skābeklim reaģējot ar kadmiju!
16.
Uzraksti, cik neitronu ir skābekļa 15O atoma kodolā!
17.
Uzraksti, kāds nosaukums ir kvantitatīvās analīzes metodei, kuru pielieto, lai ar zināmas koncentrācijas sārma šķīduma palīdzību noteiktu, kāda ir sērskābes koncentrācija!
18.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas skābeklim reaģējot ar dimantu!
19.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir organiskai vielai, kas veidojas fotosintēzes procesā!
20.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas rodas sēram reaģējot ar ogli!
21.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās hroma(III) sulfāta šķīdumam reaģējot ar kālija karbonāta šķīdumu!
22.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas skābeklim reaģējot ar slāpekļa(II) oksīdu!
23.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošām savienojumam, kas veidojas ja sērūdeņradis reaģē ar nātrija hidroksīdu!
24.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas skābeklim reaģējot ar fosfora(III) oksīdu!
25.
Uzraksti, kāda ir ķīmiskā vienādojuma kreisā puse, ja vienādojuma labā puse izskatās šādi: → 2KCl + 3O2!
26.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, ko kuras sastāv dolomīts!
27.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas nātrija hidrogēnsulfīdam reaģējot ar nātrija hidroksīdu!
28.
Uzraksti, no kādas izejvielas rūpniecībā iegūst sēra(VI) oksīdu; ja no sēra(IV) oksīda – raksti 1, ja no sērskābes – raksti 2, ja no sērūdeņraža – raksti 3, ja no sulfītiem – raksti 4!
29.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas rodas sēram reaģējot ar kāliju!
30.
Uzraksti, ko novēro paskābinātām kālija permanganāta šķīdumam pielejot kālija sulfīta šķīdumu; ja krāsa mainās no rozā uz zaļo – raksti 1, ja bezkrāsains šķīdums krāsojas oranžā krāsā – raksti 2, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 3, ja kālija permanganāta šķīdums atkrāsojas – raksti 4!
31.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas sēra(IV) oksīdam reaģējot ar ūdeni!
32.
Uzraksti, ko novēro paskābinātām kālija dihromāta šķīdumam pielejot nātrija sulfīta šķīdumu; ja krāsa mainās no oranžas uz zaļo – raksti 1, ja bezkrāsains šķīdums krāsojas dzeltenā krāsā – raksti 2, ja kālija dihromāta šķīdums atkrāsojas – raksti 3, ja veidojas tumši zaļas nogulsnes – raksti 4!
33.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas kālija hidrogēnsulfīdam reaģējot ar kālija hidroksīdu!
34.
Uzraksti, kuru sēra savienojumu izmanto lauksaimniecībā kā minerālmēslojumu; ja nātrija sulfātu – raksti 1, ja alumīnija sulfātu – raksti 2, ja kālija sulfātu – raksti 3, ja bārija sulfātu – raksti 4!
35.
Uzraksti, kāda ir skābekļa oksidēšanas pakāpe skābekļa fluorīdā OF2!