2.12.08. Uzdevums par tematu SĒRS (2.)

11. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāda krāsa ir sērūdeņradim; ja balta – raksti 1, ja dzeltena – raksti 2, ja zaļgandzeltena – raksti 3, ja sērūdeņradis ir bezkrāsains – raksti 4!
2.
Uzraksti, cik elektronu ir sēra atoma kodola elektronapvalka ārējā enerģijas līmenī!
3.
Uzraksti, ko novēro salejot kopā kālija sulfīda un mangāna(II) hlorīda šķīdumu; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas melnas nogulsnes – raksti 4!
4.
Uzraksti, kā sēra(IV) oksīds šķīst ūdenī; ja viela ir praktiski nešķīstoša – raksti 1, ja slikti šķīst – raksti 2, ja labi šķīst – raksti 3!
5.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās alumīnija sulfāta šķīdumam reaģējot ar kālija sulfīda šķīdumu!
6.
Uzraksti, kuru minerālu agrāk izmantoja sarkanā pigmenta iegūšanai; ja pirītu FeS2 – raksti 1; ja cinkmāni ZnS – raksti 2, ja svina spīdi PbS – raksti 3, ja cinobru HgS – raksti 4!
7.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas hroma(III) oksīdam reaģējot ar sērskābes šķīdumu!
8.
Uzraksti, ko novēro salejot kopā kālija sulfīda un cinka hlorīda šķīdumu; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas melnas nogulsnes – raksti 4!
9.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās hroma(III) sulfāta šķīdumam reaģējot ar nātrija sulfīda šķīdumu!
10.
Uzraksti, kādā agregātstāvoklī atrodas sēra(IV) oksīds (n.a.); ja gāze – raksti 1, ja šķidrums – raksti 2, ja cieta viela – raksti 3!
11.
Uzraksti, ko novēro, ja varu ievieto koncentrētajā sērskābē; ja izdalās bezkrāsaina gāze bez smaržas – raksti 1, ja izdalās bezkrāsaina gāze ar asu smaku – raksti 2, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 3, ja izmaiņas nenovēro – raksti 4!
12.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas rodas sēram reaģējot ar kāliju!
13.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formu ir hromu saturošai vielai, kas veidojas nātrija sulfītam reaģējot ar kālija dihromātu skābā vidē!
14.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir tīrradņu sēram!
15.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās hroma(III) sulfāta šķīdumam reaģējot ar kālija karbonāta šķīdumu!
16.
Uzraksti, ko novēro sērskābes šķīdumam reaģējot ar bārija hlorīda šķīdumu; ja izdalās bezkrāsaina gāze ar asu smaku – raksti 1, ja veidojas baltas nogulsnes, kuras šķīst slāpekļskābē – raksti 2, ja veidojas baltas nogulsnes, kuras nešķīst slāpekļskābē – raksti 3, ja izdalās zaļgandzeltena gāze ar raksturīgo smaržu – raksti 4!
17.
Uzraksti, kurā jomā izmanto kālija alumīnija alaunu KAl(SO4)2 • 12H2O; ja papīra ražošanā – raksti 1, ja celtniecībā – raksti 2, ja metalurģijā – raksti 3, ja kulinārijā – raksti 4!
18.
Uzraksti, kā kālija sulfīda šķīdumā krāsojas indikators; ja lakmuss kļūst sarkans – raksti 1, ja fenolftaleīns kļūst aveņsarkans – raksti 2, ja metiloranžs kļūst sarkans – raksti 3, ja lakmuss kļūst violets – raksti 4!
19.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas sēra(IV) oksīdam reaģējot ar kalcija oksīdu!
20.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sālim, kas veidojas, ja dzelzs reaģē ar atšķaidīto sērskābi!
21.
Uzraksti, kā rūpniecībā iegūst sēra(IV) oksīdu; ja sadalot sulfītus – raksti 1, ja uz sulfītiem iedarbojoties ar sērskābi – raksti 2, ja dedzinot tīrradņu sēru – raksti 3; ja uz varu iedarbojoties ar koncentrēto sērskābi – raksti 4!
22.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekli saturošām savienojumam, kas veidojas salejot kopā alumīnija sulfāta un sodas (nātrija karbonāta) šķīdumu!
23.
Uzraksti, kādas ķīmiskās saites ir sēra(VI) oksīda molekulā; ja kovalentās nepolāras – raksti 1, ja kovalentas polāras – raksti 2, ja ūdeņraža – raksti 3, ja metāliskās – raksti 4!
24.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas rodas sēram reaģējot ar koncentrētu sērskābi!
25.
Uzraksti, kāda ir rūgtas sāls ķīmiskā formula!
26.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekli saturošām savienojumam, kas veidojas amonija karbonātam jeb briežragu sālim reaģējot ar sērskābes šķīdumu!
27.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas nātrija hidroksīdam reaģējot ar sērskābi!
28.
Uzraksti, kāds lādiņš ir sēra atoma kodolam!
29.
Uzraksti, cik molu jonu veidojas, pilnīgi disociējot vienam molam alumīnija sulfāta!
30.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekli saturošai vielai, kas izgulsnējās salejot kopā vara(II) sulfāta un nātrija karbonāta (sodas) šķīdumu!