12.08. Uzdevums par tematu SĒRS (2.)

11. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās dzelzs(III) sulfāta šķīdumam reaģējot ar nātrija sulfīda šķīdumu!
2.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir dzelzs saturošai vielai, kas veidojas dzelzs(II) hidroksīdam reaģējot ar koncentrēto sērskābes!
3.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai, kas veidojas nātrija sulfātam reaģējot ar sērskābi!
4.
Uzraksti, kāda ir dedzināta ģipša jeb alabastra ķīmiskā formula!
5.
Uzraksti, ko novēro, ja cinka granulu ievieto atšķaidītā sērskābes šķīdumā; ja izdalās bezkrāsaina gāze bez smaržas – raksti 1, ja izdalās bezkrāsaina gāze ar sapuvušo olu smaku – raksti 2, ja izdalās bezkrāsaina gāze ar asu smaku – raksti 3, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 4!
6.
Uzraksti, ko novēro alumīnija sulfāta šķīdumam pievienojot indikatora šķīdumu; ja lakmuss kļūst sarkans – raksti 1, ja metiloranžs kļūst dzeltens – raksti 2, ja lakmuss krāsojas zils – raksti 3, ja fenolftaleīns kļūst aveņsarkans – raksti 4!
7.
Uzraksti, ko novēro sērskābes šķīdumam reaģējot ar bārija nitrāta šķīdumu; ja izdalās bezkrāsaina gāze ar asu smaku – raksti 1, ja veidojas baltas nogulsnes, kuras nešķīst slāpekļskābē – raksti 2, ja veidojas baltas nogulsnes, kuras šķīst ožamajā spirtā – raksti 3, ja izdalās zaļgandzeltena gāze ar raksturīgo smaržu – raksti 4!
8.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas nātrija hidroksīdam reaģējot ar sērskābi!
9.
Uzraksti, kuras vielas viens mols (n.a.) ieņem vislielāko tilpumu; ja rombiskais sērs – raksti 1, ja nātrija sulfīds – raksti 2, ja sērūdeņradis – raksti 3, ja tīrradņu sērs – raksti 4!
10.
Uzraksti, kuru vielu izmanto ādas apstrādē, ka depilējošo līdzekļi; ja sēru – raksti 1, ja svina(II) sulfīdu – raksti 2, ja nātrija sulfīdu – raksti 3, ja cinka sulfīdu – raksti 4!
11.
Uzraksti, no kādas izejvielas ieguva sērskābi ("vitrioleļļu") arābu un persiešu izcelsmes alķīmiķi; ja no magnija sulfāta heptahidrāta MgSO • 7H2O – raksti 1, ja no nātrija sulfīda tetrahidrāta Na2S • 4H2O – raksti 2, ja no dzelzs(II) sulfāta heptahidrāta – raksti 3, ja no nātrija sulfāta dekahidrāta Na2SO4 • 10H2O – raksti 4!
12.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas oglei reaģējot ar koncentrēto sērskābi!
13.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas dzelzs(II) hidroksīdam reaģējot ar atšķaidīto sērskābes šķīdumu!
14.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas rodas sēram reaģējot ar nātrija sulfītu!
15.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir dzelzs saturošai vielai, kas veidojas dzelzs(II) oksīdam reaģējot ar koncentrēto sērskābes!
16.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas kālija hidrogēnsulfīdam reaģējot ar kālija hidroksīdu!
17.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai, kas veidojas nātrija sulfītu karsējot ar sēru!
18.
Uzraksti, ko novēro salejot kopā kālija sulfīda un vara(II) hlorīda šķīdumu; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas melnas nogulsnes – raksti 4!
19.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas hroma(II) oksīdam reaģējot ar sērskābes šķīdumu!
20.
Uzraksti, kuras vielas viens mols (n.a.) ieņem vismazāko tilpumu; ja skābeklis – raksti 1, ja ozons – raksti 2, ja sērs – raksti 3, ja sērūdeņradis – raksti 4!
21.
Uzraksti, kādās ķīmiskās saite ir sērūdeņradī; ja kovalentās nepolāras – raksti 1, ja kovalentās polāras – raksti 2, ja ūdeņraža ķīmiskās saites – raksti 3, ja jonu – raksti 4!
22.
Uzraksti, ko novēro paskābinātām kālija permanganāta šķīdumam pielejot kālija sulfīta šķīdumu; ja krāsa mainās no rozā uz zaļo – raksti 1, ja bezkrāsains šķīdums krāsojas oranžā krāsā – raksti 2, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 3, ja kālija permanganāta šķīdums atkrāsojas – raksti 4!
23.
Uzraksti, cik s elektronu ir sēra atoma kodola elektronapvalkā!
24.
Uzraksti, kāds ķīmiskās reakcijas veids ir, ja alumīnija sulfīds reaģē ar ūdeni; ja savienošanas – raksti 1, ja sadalīšanas raksti 2, ja aizvietošanas – raksti 3, ja apmaiņas – raksti 4!
25.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas salejot kopā dzelzs(III) hlorīda un nātrija sulfīda šķīdumu!
26.
Uzraksti, cik molu jonu veidojas, pilnīgi disociējot vienam molam sērskābes!
27.
Uzraksti, kāda ir nātrija sulfīda šķīduma vide; ja neitrālā – raksti 1, ja skābā – raksti 2, ja bāziskā – raksti 3, ja nātrija sulfīda šķīdumam vide nepastāv – raksti 4!
28.
Uzraksti, kuru vielu izmanto lauksaimniecībā, lai cīnītos ar miltrasu; ja sēru – raksti 1, ja svina(II) sulfīdu – raksti 2, ja nātrija sulfīdu – raksti 3, ja cinka sulfīdu – raksti 4!
29.
Uzraksti, kāds ķīmiskās reakcijas veids ir pārvērtībai, kas norisinās, karsējot vara sulfāta pentahidrātu; ja savienošanas – raksti 1, ja sadalīšanas raksti 2, ja aizvietošanas – raksti 3, ja apmaiņas – raksti 4!
30.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekli saturošai vielai, kas izgulsnējās salejot kopā vara(II) sulfāta un nātrija karbonāta (sodas) šķīdumu!