2.12.07. Uzdevums par tematu SKĀBEKLIS (2.)

11. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas skābeklim reaģējot ar boru!
2.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kurai sadaloties veidojas kālija nitrīts un skābeklis!
3.
Uzraksti, cik elektronu ir ozona molekulā!
4.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas skābeklim reaģējot ar kadmiju!
5.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas elektriskās strāvas iedarbībā sadalās, veidojot skābekli un ūdeņradi!
6.
Aprēķini un uzraksti, kāda ir elementa skābekļa masas daļa jauktajā dzelzs oksīdā Fe3O4 (%, atstājot vienu ciparu aiz komata)!
7.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekli saturošai vielai, kas piedalās kā izejviela fotosintēzes procesā
8.
Aprēķini un uzraksti, kāda ir elementa skābekļa masas daļa silīcija oksīdā (%, atstājot vienu ciparu aiz komata)!
9.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekļa savienojumam, kas veidojas slāpekļa(IV) oksīdam reaģējot ar skābekli ūdens klātbūtnē!
10.
Uzraksti, kāda ir skābekļa oksidēšanas pakāpe skābekļa fluorīdā OF2!
11.
Aprēķini un uzraksti, kāda ir elementa skābekļa masas glikozē C6H12O6 (%, atstājot vienu ciparu aiz komata)!
12.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas veidojas degot amonjakam NH3!
13.
Uzraksti, kurā oksīdā pastāv jonu ķīmiskā saite; ja ūdeņraža oksīdā – raksti 1, ja hlora(IV) oksīdā – raksti 2, ja rubīdija oksīdā – raksti 3, ja oglekļa(II) oksīdā – raksti 4!
14.
Uzraksti, kāds oksīds (n.a.) atrodas cietā agregātstāvoklī; ja kalcija oksīds – raksti 1, ja ūdeņraža peroksīds – raksti 2, ja oglekļa(IV) oksīds – raksti 3, ja slāpekļa(I) oksīds – raksti 4!
15.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oksīdam, kas izšķīdinātā veidā atrodas dabas ūdeņos, un ir vajadzīgs aļģēm!
16.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir marmoram!
17.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas skābeklim reaģējot ar magniju!
18.
Uzraksti, kāds ir skābekļa atoma kodola lādiņš!
19.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas skābeklim reaģējot ar sēru!
20.
Uzraksti, kuram oksīdam ir brūna krāsa; ja slāpekļa(II) oksīdam – raksti 1, ja magnija oksīdam – raksti 2, ja vara(II) oksīdam – raksti 3, ja dzelzs(III) oksīdam – raksti 4!
21.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gaisu piesārņojošām slāpekļa oksīdam, kas sākotnēji veidojas dedzinot šķidro vai gāzveida kurināmo!
22.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas fotosintēzes procesā!
23.
Uzraksti, kā izrunā ķīmiskā elementa skābekļa simbolu!
24.
Uzraksti, kāda ir ķīmiskā elementa skābekļa molmasa (g/mol)!
25.
Aprēķini un uzraksti, kāds ir skābekļa blīvums (n.a.) (g/mL, atstāj divus ciparus aiz komata)!
26.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas skābeklim reaģējot ar grafītu!
27.
Uzraksti, cik p elektronu ir skābekļa atoma kodola elektronapvalkā!
28.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir dzelzs savienojumam, kas veidojas dzelzs(II) hidroksīdam reaģējot ar skābekli ūdens klātbūtnē!
29.
Uzraksti, kāda ir skābekļa tilpumdaļa (vesels skaitlis, %) gaisā!
30.
Uzraksti, kāda ir skābekļa oksidēšanas pakāpe kalcija peroksīdā CaO2!
31.
Uzraksti, kāda ir kālija manganāta ķīmiskā formula!
32.
Uzraksti, kuram oksīdam ir balta krāsa; ja hroma(III) oksīdam – raksti 1, ja dzelzs(II) oksīdam – raksti 2, ja oglekļa(IV) oksīdam – raksti 3, ja alumīnija oksīdam – raksti 4!
33.
Aprēķini un uzraksti, kāda ir elementa skābekļa masas daļa minerālā mirabilītā, kas sastāv no nātrija sulfāta dekahidrātā Na2SO4 • 10H2O (%, atstājot vienu ciparu aiz komata)!
34.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu KMnO4!
35.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas skābeklim reaģējot ar dimantu!