2.12.07. Uzdevums par tematu SKĀBEKLIS (2.)

11. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēra savienojumam, kas veidojas skābeklim reaģējot ar svina(II) sulfīdu PbS!
2.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekļa savienojumam, kas veidojas slāpekļa(IV) oksīdam reaģējot ar kālija hidroksīdu skābekļa klātbūtnē!
3.
Uzraksti, cik protonu ir skābekļa molekulā!
4.
Uzraksti, cik ķīmisko elementu ir jebkura oksīda sastāvā!
5.
Uzraksti, kuram oksīdam cietā agregātstāvoklī ir molekulu kristāliskais režģis; ja silīcija oksīdam – raksti 1, ja litija oksīdam - raksti 2, ja silīcija oksīdam – raksti 3, ja slāpekļa(I) oksīdam – raksti 4!
6.
Uzraksti, kāda ir ķīmiskā vienādojuma kreisā puse, ja vienādojuma labā puse izskatās šādi: → 2KCl + 3O2!
7.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gaisu piesārņojošām sēra oksīdam, kas veidojas dedzinot cieto kurināmo!
8.
Aprēķini un uzraksti, kāda ir elementa skābekļa masas daļa kalcija karbonātā (%, atstājot vienu ciparu aiz komata)!
9.
Uzraksti, kāds oksīds (n.a.) atrodas gāzveida agregātstāvoklī; ja slāpekļa(V) oksīds – raksti 1, ja sēra(VI) oksīds – raksti 2, ja ūdeņraža oksīds – raksti 3, ja oglekļa(IV) oksīds – raksti 4!
10.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekļa savienojumam, kas veidojas slāpekļa(IV) oksīdam reaģējot ar kalciju hidroksīdu skābekļa klātbūtnē!
11.
Uzraksti, kurā oksīdā pastāv jonu ķīmiskā saite; ja kālija oksīdā – raksti 1, ja silīcija oksīdā – raksti 2, ja sēra(IV) oksīdā – raksti 3, ja ūdeņraža oksīdā – raksti 4!
12.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu KMnO4!
13.
Uzraksti, kāda ir skābekļa oksidēšanas pakāpe kalcija peroksīdā CaO2!
14.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas skābeklim reaģējot ar fosforu!
15.
Uzraksti, kāda ir skābekļa tilpumdaļa (vesels skaitlis, %) gaisā!
16.
Uzraksti, kāda ir ķīmiskā vienādojuma kreisā puse, ja vienādojuma labā puse izskatās šādi: → 2H2O + O2!
17.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kurai sadaloties veidojas ūdens un skābeklis!
18.
Uzraksti, kuram oksīdam ir melna krāsa; ja vara(II) oksīdam – raksti 1, ja litija oksīdam – raksti 2, ja hroma(III) oksīdam – raksti 3, ja silīcija oksīdam – raksti 4!
19.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas skābeklim reaģējot ar fosforu!
20.
Aprēķini un uzraksti, kāda ir elementa skābekļa masas daļa magnija sulfāta heptahidrātā MgSO4 • 7H2O (%, atstājot vienu ciparu aiz komata)!
21.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas skābeklim reaģējot ar fosforu!
22.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas skābeklim reaģējot ar bāriju!
23.
Uzraksti, kurš oksīds ir indīgs; ja silīcija oksīds – raksti 1, ja slāpekļa(IV) oksīds – raksti 2, ja titāna(IV) oksīds – raksti 3, ja ūdeņraža oksīds – raksti 4!
24.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir neorganiskai vielai, ko kuras sastāv olas čaula!
25.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas skābeklim reaģējot ar kadmiju!
26.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir cinka savienojumam, kas veidojas dedzinot cinka fosfīdu Zn3P2!
27.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sarkanās krāsas savienojumam, kuru karsējot veidojas dzīvsudrabs un skābeklis!
28.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu KClO3!
29.
Uzraksti, kuram oksīdam ir balta krāsa; ja slāpekļa(IV) oksīdam – raksti 1, ja cinka oksīdam – raksti 2, ja ūdeņraža oksīdam – raksti 3, ja oglekļa(II) oksīdam – raksti 4!
30.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kalcija savienojumam, kas veidojas dedzinot kalcija karbīdu CaC2!
31.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oksīdam, no kura galvenokārt sastāv safīrs!
32.
Uzraksti, kuram oksīdam ir brūna krāsa; ja slāpekļa(II) oksīdam – raksti 1, ja magnija oksīdam – raksti 2, ja vara(II) oksīdam – raksti 3, ja dzelzs(III) oksīdam – raksti 4!
33.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, ko kuras sastāv dolomīts!
34.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas skābeklim reaģējot ar sēru!
35.
Uzraksti, kādas vielas šķīdumu elektrolizējot uz anoda izdalās skābeklis; ja vara hlorīda – raksti 1, ja kālija bromīda – raksti 2, ja svina(II) nitrāta – raksti 3, ja nātrija jodīda – raksti 4!