12.07. Uzdevums par tematu SKĀBEKLIS (2.)

11. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekļa savienojumam, kas veidojas degot sērogleklim CS2!
2.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kalnu kristālam!
3.
Uzraksti, kāda ir skābekļa viršanas temperatūra; ja ļoti augsta – raksti 1, ja ne īpaši augsta – raksti 2, ja ļoti zema – raksti 3, ja ne īpaši zema – raksti 4!
4.
Uzraksti, kā skābeklis šķīst ūdenī (n.a.); ja ļoti labi šķīst – raksti 1, ja labi šķīst – raksti 2, ja slikti šķīst – raksti 3, ja absolūti nešķīst – raksti 4!
5.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas skābeklim reaģējot ar fosforu!
6.
Uzraksti, kādas vielas šķīdumu elektrolizējot, uz anoda neizdalās skābeklis; ja kālija hidroksīda – raksti 1, ja vara(II) sulfāta – raksti 2, ja sudraba nitrāta – raksti 3, ja nātrija sulfīda – raksti 4!
7.
Uzraksti, kāda ir minerāla magnetīta ķīmiskā formula!
8.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekļa savienojumam, kas veidojas slāpekļa(IV) oksīdam reaģējot ar nātrija hidroksīdu skābekļa klātbūtnē!
9.
Uzraksti, kāds oksīds (n.a.) atrodas cietā agregātstāvoklī; ja slāpekļa(IV) oksīds – raksti 1, ja oglekļa(II) oksīds – raksti 2, ja sēra(VI) oksīds – raksti 3, ja ūdeņraža oksīds – raksti 4!
10.
Uzraksti, kuram oksīdam ir balta krāsa; ja vara(II) oksīdam – raksti 1, ja dzelzs(II) oksīdam – raksti 2, ja kalcija oksīdam – raksti 3, ja ūdeņraža oksīdam – raksti 4!
11.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gaisu piesārņojošām sēra oksīdam, kas veidojas dedzinot cieto kurināmo!
12.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas skābeklim reaģējot ar boru!
13.
Uzraksti, kāds oksīds (n.a.) atrodas cietā agregātstāvoklī; ja oglekļa(IV) oksīds – raksti 1, ja sēra(IV) oksīds – raksti 2, ja slāpekļa(II) oksīds – raksti 3, ja fosfora(V) oksīds – raksti 4!
14.
Uzraksti, kāds ir ķīmiskā elementa skābekļa simbols!
15.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir dzelzs savienojumam, kas veidojas dzelzs(II) hlorīdam reaģējot ar skābekli ūdens klātbūtnē!
16.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir organiskai vielai, kas veidojas fotosintēzes procesā!
17.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēra savienojumam, kas veidojas degot sērūdeņradim H2S!
18.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekļa savienojumam, kas veidojas degot polietilēnam (-CH2-CH2-)n!
19.
Uzraksti, cik s elektronu ir skābekļa atoma kodola elektronapvalkā!
20.
Uzraksti, kuram oksīdam ir jonu kristāliskais režģis; ja hlora(I) oksīdam – raksti 1, ja bora oksīdam – raksti 2, ja litija oksīdam – raksti 3, ja oglekļa(IV) oksīdam – raksti 4!
21.
Uzraksti, kuram oksīdam ir jonu kristāliskais režģis; ja ūdeņraža oksīdam – raksti 1, ja alumīnija oksīdam – raksti 2, ja slāpekļa(II) oksīdam – raksti 3, ja bārija oksīdam – raksti 4!
22.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas skābeklim reaģējot ar ogli!
23.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas skābeklim reaģējot ar sēra(IV) oksīdu!
24.
Uzraksti, cik elektronu ir skābekļa molekulā!
25.
Uzraksti, kāds oksīds (n.a.) atrodas gāzveida agregātstāvoklī; ja bora oksīds – raksti 1, ja alvas(IV) oksīds – raksti 2, ja slāpekļa(II) oksīds – raksti 3, ja sēra(VI) oksīds – raksti 4!
26.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oksīdam, no kura galvenokārt sastāv safīrs!
27.
Uzraksti, cik protonu ir skābekļa atoma kodolā!
28.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēra savienojumam, kas veidojas skābeklim reaģējot ar svina(II) sulfīdu PbS!
29.
Aprēķini un uzraksti, kāda ir elementa skābekļa masas glikozē C6H12O6 (%, atstājot vienu ciparu aiz komata)!
30.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, ko kuras sastāv dolomīts!
31.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosfora savienojumam, kas veidojas degot fosfīnam PH3!
32.
Uzraksti, cik elektronu ir ozona molekulā!
33.
Uzraksti, cik protonu ir skābekļa molekulā!
34.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekļa savienojumam, kas veidojas degot etiķskābei jeb etānskābei CH3COOH!
35.
Uzraksti, kuram oksīdam ir atomu kristāliskais režģis; ja nātrija oksīdam – raksti 1, ja alumīnija oksīdam – raksti 2, ja slāpekļa(IV) oksīdam – raksti 3, ja sēra(IV) oksīdam – raksti 4!