11.06. Uzdevums par tematu HALOGĒNI (2.)

11. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir jodu saturošai saliktai vielai, kas rodas koncentrētai jodūdeņražskābei reaģējot ar mangāna(IV) oksīdu!
2.
Uzraksti, kāda ir KX (kur X – halogēna simbols) ķīmiskā formula savienojumam, kuru lauksaimniecībā izmanto kā kālija minerālmēslojumu!
3.
Uzraksti, kāds ķīmiskās saites veids pastāv joda molekulā; ja kovalentā polārā – raksti 1, ja kovalentā nepolārā – raksti 2, ja metāliskā – raksti 3, ja jonu – raksti 4!
4.
Uzraksti, kāds kristālrežģa veids ir nātrija bromīdam; ja molekulu – raksti 1, ja jonu – raksti 2, ja metāliskais – raksti 3, ja atomu – raksti 4!
5.
Uzraksti, kāda ir skābekļa oksidēšanas pakāpe savienojumā O2F2!
6.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir nātrija halogenīdam NaX (kur X – halogēna simbols), kuru pievieno zobu pastām, lai stiprinātu zobu emalju!
7.
Uzraksti, ar kuru vielu nereaģē alumīnija jodīds; ja ar hlorūdeni – raksti 1, ja bārija sulfātu – raksti 2, ja ar sudraba nitrātu – raksti 3, ja ar kālija hidroksīdu – raksti 4!
8.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekli saturošām savienojumam, kas veidojas salejot kopā hroma(III) hlorīda un kālija karbonāta šķīdumu!
9.
Uzraksti, kurā gadījumā joda šķīdumam pievienojot reaģentu A, novēro tumši zila krāsojuma veidošanos; ja reaģents A ir vara(II) bromīds – raksti 1, ja reaģents A ir alumīnija jodīds – raksti 2, ja reaģents A ir cietes klīsteris – raksti 3, ja reaģents A ir hroma(III) sulfāts – raksti 4!
10.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas veidojas fluoram reaģējot ar silīciju!
11.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir mangānu saturošām savienojumam, kas veidojas koncentrētai jodūdeņražskābei reaģējot ar kālija permanganātu!
12.
Uzraksti, cik elektronu trūkst fluora atomā, lai būtu pilnīgi aizpildīts kodola atoma elektronapvalka ārējais enerģijas līmenis (jāraksta skaitli)!
13.
Uzraksti, cik neitronu ir broma-81 atoma kodolā!
14.
Uzraksti, cik p elektronu ir broma atoma kodola elektronapvalka!
15.
Uzraksti, cik elektronu trūkst joda atomā, lai būtu pilnīgi aizpildīts kodola atoma elektronapvalka ārējais enerģijas līmenis (jāraksta skaitli)!
16.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir jodu saturošām savienojumam, kas veidojas jodūdeņražskābei reaģējot ar alumīnija oksīdu!
17.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir ķīmisko elementu jodu saturošai vielai, kas rodas, ja kālija jodīds reaģē ar koncentrētu sērskābi!
18.
Uzraksti, ko novēro magnija bromīda šķīdumam pielejot hlorūdeni; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja šķīdums krāsojas dzeltens – raksti 2, ja izdalās dzeltenzaļa gāze – raksti 3, ja šķīdums krāsojas tumši zils – raksti 4!
19.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir hromu saturošām savienojumam, kas veidojas koncentrētai bromūdeņražskābei reaģējot ar kālija dihromātu!
20.
Uzraksti, kāda viela atrodas mēģenē; ja hlors – raksti 1, ja hlorūdeņradis – raksti 2, ja broms – raksti 3, ja jods – raksti 4!
21.
Uzraksi, kāds ķīmiskas saites veids ir fluorūdeņraža molekulā; ja kovalentā nepolārā – raksti 1, ja kovalentā polārā – raksti 2, ja ūdeņraža – raksti 3, ja jonu – raksti 4!
22.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekli saturošām savienojumam, kas veidojas bromūdeņražskābei reaģējot ar kalcija hidrogēnkarbonātu!
23.
Uzraksti, ko novēro salejot kopā vara(II) bromīda un nātrija hidroksīda šķīdumu; ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 4!
24.
Uzraksti, cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni hlora atoma kodola elektronapvalka (jāraksta skaitli)!
25.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kur broma oksidēšanas pakāpe ir +5, kas var veidoties bromam reaģējot ar kālija hidroksīda šķīdumu!
26.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kur hlora oksidēšanas pakāpe ir +1, kas var veidoties hloram reaģējot ar kālija hidroksīda šķīdumu!
27.
Uzraksti, kurš halogēns (n.a.) ir cieta viela ar tumšpelēku krāsu; ja fluors – raksti 1, ja hlors – raksti 2, ja broms – raksti 3, ja jods – raksti 4!
28.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fluoru saturošām savienojumam, kas veidojas fluorūdeņražskābei reaģējot ar magniju!
29.
Uzraksti, kāda ir hlora oksidēšanas pakāpe kalcija hlorītā!
30.
Uzraksti, cik neitronu ir joda-127 atoma kodolā!
31.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir jodu saturošām savienojumam, kas veidojas jodūdeņražskābei reaģējot ar dzelzs(II) oksīdu!
32.
Uzraksti, kāds ir indikatora nosaukums, ja jodūdeņražskābē šīs indikators maina krāsu no oranžas uz sarkanu!
33.
Uzraksti, cik p elektronu ir joda atoma kodola elektronapvalka!
34.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir nātrija sālim NaXO3 (kur X ir halogēna simbols), kuru pievieno vāramajām sālim profilakses nolūkos.
35.
Uzraksti, kāda ķīmiska formula ir fluoru saturošām savienojumam, kas veidojas fluorūdeņražskābei reaģējot ar bārija hidroksīdu, ja reaģējošo vielu daudzuma attiecība ir 2:1!