2.11.06. Uzdevums par tematu HALOGĒNI (2.)

11. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, cik vielas rodas magnija karbonātam reaģējot ar bromūdeņražskābi!
2.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir ķīmisko elementu jodu saturošai vielai, kas rodas, ja kālija jodīds reaģē ar koncentrētu sērskābi!
3.
Uzraksti, kāda ir bārija perbromāta ķīmiskā formula!
4.
Uzraksti, cik elektronu pāriet oksidētājam, ja koncentrētā bromūdeņražskābe reaģē ar kālija dihromātu!
5.
Uzraksti, ko novēro lakmusa papīra strēmelīti ievietojot hlorūdeni; ja indikators krāsojas sarkans – raksti 1, ja indikators krāsojas zils – raksti 2, ja indikators atkrāsojas – raksti 3, ja indikators krāsojas violetā krāsā – raksti 4!
6.
Uzraksti, kāds kristālrežģa veids ir nātrija bromīdam; ja molekulu – raksti 1, ja jonu – raksti 2, ja metāliskais – raksti 3, ja atomu – raksti 4!
7.
Uzraksti, kāda ir joda oksidēšanas pakāpe jodapskābē!
8.
Uzraksti, ko novēro kālija jodīda šķīdumam pielejot bromūdeni un pēc tam – cietes klīsteri; ja šķīdums krāsojas tumši zilā krāsā – raksti 1, ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 2, ja šķīdums krāsojas brūnā krāsā – raksti 3, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 4!
9.
Uzraksti, cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni broma atoma kodola elektronapvalka (jāraksta skaitli)!
10.
Uzraksti, cik elektronu pāriet oksidētājam, ja koncentrētā jodūdeņražskābe reaģē ar kālija permanganātu!
11.
Uzraksti, cik elektronu trūkst fluora atomā, lai būtu pilnīgi aizpildīts kodola atoma elektronapvalka ārējais enerģijas līmenis (jāraksta skaitli)!
12.
Uzraksti, kāds ir kālija hlorāta vēsturiskais nosaukums!
13.
Uzraksti, cik elektronu pāriet oksidētājam, ja koncentrētā sālsskābe reaģē ar kālija dihromātu!
14.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir bromu saturošām savienojumam, kas veidojas bromūdeņražskābei reaģējot ar dzelzi!
15.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir ķīmisko elementu jodu saturošai vielai, kas rodas, ja nātrija jodīds reaģē ar koncentrētu sērskābi!
16.
Uzraksti, kāda ir šķīduma pH skaitliskā vērtība, ja 3 L jodūdeņražskābes satur 0,03 mol jodūdeņraža.
17.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas (bez ūdens) paliek šķīdumā, pilnīgi elektrolizējot kālija hlorīdu!
18.
Uzraksti, kāda ir stroncija bromīta ķīmiskā formula!
19.
Uzraksti, kāda ir broma oksidēšanas pakāpe bromskābē!
20.
Uzraksti, ko novēro kalcija jodīda šķīdumam pielejot hlorūdeni; ja šķīdums krāsojas tumši zilā krāsā – raksti 1, ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 2, ja šķīdums krāsojas brūnā krāsā – raksti 3, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 4!
21.
Uzraksti, cik protonu ir fluora atoma kodolā!
22.
Uzraksti, starp kuru vielu molekulām veidojas ūdeņraža ķīmiskā saite; ja starp HF molekulām – raksti 1, ja starp HCl molekulām – raksti 2, ja starp HBr molekulām – raksti 3, ja starp HI molekulām – raksti 4,
23.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir nātrija sālim NaXO3 (kur X ir halogēna simbols), kuru pievieno vāramajām sālim profilakses nolūkos.
24.
Uzraksti, kāda ķīmiska formula ir jodu saturošām savienojumam, kas veidojas jodūdeņražskābei reaģējot ar bārija hidroksīdu, ja reaģējošo vielu daudzuma attiecība ir 1:1!
25.
Uzraksti, kāda ķīmiska formula ir fluoru saturošām savienojumam, kas veidojas fluorūdeņražskābei reaģējot ar bārija hidroksīdu, ja reaģējošo vielu daudzuma attiecība ir 1:1!
26.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir bromu saturošai saliktai vielai, kas rodas koncentrētai bromūdeņražskābei reaģējot ar mangāna(IV) oksīdu!
27.
Uzraksti, cik elektronu pāriet oksidētājam, ja koncentrētā sālsskābe reaģē ar kālija permanganātu!
28.
Uzraksti, kāda ir hlora oksidēšanas pakāpe stroncija perhlorātā!
29.
Uzraksti, kura viela krāso gāzes degļa liesmu dzeltenzaļā krāsā; ja kalcija fluorīds – raksti 1, ja kālija hlorīds – raksti 2, ja nātrija bromīds – raksti 3, ja bārija jodīds – raksti 4!
30.
Uzraksti, kāda ir brompaskābes ķīmiskā formula!
31.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas (bez ūdens) paliek šķīdumā, pilnīgi elektrolizējot kālija jodīdu!
32.
Uzraksti, kurai vielai ir vislielākais relatīvais blīvums attiecībā pret gaisu; ja hlorūdeņradim – raksti 1, ja bromūdeņradim, raksti 2, ja fluorūdeņradim – raksti 3, ja jodūdeņradim – raksti 4!
33.
Uzraksti, cik elektronu trūkst joda atomā, lai būtu pilnīgi aizpildīts kodola atoma elektronapvalka ārējais enerģijas līmenis (jāraksta skaitli)!
34.
Uzraksti, kurā gadījumā joda šķīdumam pievienojot reaģentu A, novēro tumši zila krāsojuma veidošanos; ja reaģents A ir vara(II) bromīds – raksti 1, ja reaģents A ir alumīnija jodīds – raksti 2, ja reaģents A ir cietes klīsteris – raksti 3, ja reaģents A ir hroma(III) sulfāts – raksti 4!
35.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir jodu saturošai saliktai vielai, kas rodas koncentrētai jodūdeņražskābei reaģējot ar svina(IV) oksīdu!
36.
Uzraksti, kāda ir broma Br2 molmasa (veselos skaitļos, g/mol)!
37.
Uzraksti, kāda ir amonija perhlorāta ķīmiskā formula!
38.
Uzraksti, ar kuru vielu nereaģē dzelzs(III) hlorīds; ja ar dzelzi – raksti 1, ja ar varu – raksti 2, ja ar hlorūdeni – raksti 3, ja ar kālija jodīdu – raksti 4!
39.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas cinkam reaģējot ar jodu!
40.
Uzraksti, cik elektronu ir joda atoma elektronapvalka ārējā enerģijas līmenī (jāraksta skaitli)!