2.11.06. Uzdevums par tematu HALOGĒNI (2.)

11. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekli saturošām savienojumam, kas veidojas salejot kopā dzelzs(III) bromīda un nātrija karbonāta šķīdumu!
2.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kur broma oksidēšanas pakāpe ir +1, kas var veidoties bromam reaģējot ar kālija hidroksīda šķīdumu!
3.
Uzraksti, ko novēro salejot kopā vara(II) bromīda un nātrija hidroksīda šķīdumu; ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 4!
4.
Uzraksti, kāds ķīmiskās saites veids pastāv fluora molekulā; ja jonu – raksti 1, ja kovalentā nepolārā – raksti 2, ja kovalentā polārā – raksti 3, ja metāliskā – raksti 4!
5.
Uzraksti, kāda ķīmiska formula ir hloru saturošām savienojumam, kas veidojas sālsskābei reaģējot ar magnija hidroksīdu, ja reaģējošo vielu daudzuma attiecība ir 1:1!
6.
Uzraksti, kāda ir joda oksidēšanas pakāpe savienojumā Fe3I8!
7.
Uzraksti, kāda ķīmiska formula ir jodu saturošām savienojumam, kas veidojas jodūdeņražskābei reaģējot ar bārija hidroksīdu, ja reaģējošo vielu daudzuma attiecība ir 2:1!
8.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir hromu saturošām savienojumam, kas veidojas koncentrētai bromūdeņražskābei reaģējot ar kālija dihromātu!
9.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir hloru saturošai vielai, kas rodas, ja kālija hlorīds reaģē ar koncentrētu sērskābi!
10.
Uzraksti, kāds ķīmiskās saites veids pastāv broma molekulā; ja kovalentā nepolārā – raksti 1, ja kovalentā polārā – raksti 2, ja metāliskā – raksti 3, ja jonu – raksti 4!
11.
Uzraksti, kāda ķīmiska formula ir fluoru saturošām savienojumam, kas veidojas fluorūdeņražskābei reaģējot ar kālija hidroksīdu!
12.
Uzraksti, kāda ķīmiska formula ir fluoru saturošām savienojumam, kas veidojas fluorūdeņražskābei reaģējot ar bārija hidroksīdu, ja reaģējošo vielu daudzuma attiecība ir 1:1!
13.
Uzraksti, kāda ir hlora oksidēšanas pakāpe bārija hlorātā!
14.
Uzraksti, kāda ķīmiska formula ir jodu saturošām savienojumam, kas veidojas jodūdeņražskābei reaģējot ar kālija hidroksīdu!
15.
Uzraksti, kura viela vissliktāk šķīst ūdenī; ja hlorūdeņradis – raksti 1, ja jodūdeņradis – raksti 2, ja hlors – raksti 3, ja jods – raksti 4!
16.
Uzraksti, kurš halogēns (n.a.) ir cieta viela ar tumšpelēku krāsu; ja fluors – raksti 1, ja hlors – raksti 2, ja broms – raksti 3, ja jods – raksti 4!
17.
Uzraksti, cik p elektronu ir joda atoma kodola elektronapvalka!
18.
Uzraksti, ko novēro nātrija bromīda šķīdumam pielejot koncentrētu sērskābi; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja šķīdums krāsojas dzeltens – raksti 2, ja izdalās bezkrāsaina gāze – raksti 3, ja šķīdums krāsojas tumši zils – raksti 4!
19.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fluoru saturošām savienojumam, kas veidojas fluorūdeņražskābei reaģējot ar kālija oksīdu!
20.
Uzraksti, cik elektronu pāriet oksidētājam, ja koncentrētā sālsskābe reaģē ar svina(IV) oksīdu!
21.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izdalās uz katoda, elektrolizējot nātrija bromīda šķīdumu!
22.
Uzraksti, ko novēro salejot kopā magnija jodīda un nātrija hidroksīda šķīdumu; ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 4!
23.
Uzraksti, cik p elektronu ir fluora atoma kodola elektronapvalka!
24.
Uzraksti, cik elektronu pāriet oksidētājam, ja koncentrētā sālsskābe reaģē ar kālija dihromātu!
25.
Uzraksti, cik elektronu trūkst hlora atomā, lai būtu pilnīgi aizpildīts kodola atoma elektronapvalka ārējais enerģijas līmenis (jāraksta skaitli)!
26.
Uzraksti, ar kuru vielu reaģē sudraba hlorīds; ja ar ožamo spirtu – raksti 1, ja ar slāpekļskābi – raksti 2, ja ar ūdeni – raksti 3, ja ar vara(II) oksīdu – raksti 4!
27.
Uzraksti, cik s elektronu ir hlora atoma kodola elektronapvalka!
28.
Uzraksti, cik elektronu pāriet oksidētājam, ja koncentrētā jodūdeņražskābe reaģē ar kālija permanganātu!
29.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fluoru saturošām savienojumam, kas veidojas fluorūdeņražskābei reaģējot ar silīcija oksīdu!
30.
Uzraksti, kāda ir bārija perbromāta ķīmiskā formula!
31.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir mangānu saturošām savienojumam, kas veidojas koncentrētai jodūdeņražskābei reaģējot ar kālija permanganātu!
32.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir ķīmisko elementu jodu saturošai vielai, kas rodas, ja nātrija jodīds reaģē ar koncentrētu sērskābi!
33.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas ja litijs reaģē ar bromu!
34.
Uzraksti, cik elektronu trūkst fluora atomā, lai būtu pilnīgi aizpildīts kodola atoma elektronapvalka ārējais enerģijas līmenis (jāraksta skaitli)!
35.
Uzraksti, kurai vielai ir vismazākais relatīvais blīvums attiecībā pret gaisu; ja hlorūdeņradim – raksti 1, ja bromūdeņradim, raksti 2, ja fluorūdeņradim – raksti 3, ja jodūdeņradim – raksti 4!
36.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fluoru saturošai vielai, kas rodas, ja kalcija fluorīds reaģē ar koncentrētu sērskābi!
37.
Uzraksti, ko novēro salejot kopā vara(II) hlorīda un kālija hidroksīda šķīdumu; ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 4!
38.
Uzraksti, kāds kristālrežģa veids pastāv hloram cietā agregātstāvoklī; ja molekulu – raksti 1, ja atomu – raksti 2, ja jonu – raksti 3, ja metāliskais kristāliskais režģis – raksti 4!
39.
Uzraksti, ar kuru vielu nereaģē dzelzs(II) hlorīds; ja ar hlorūdeni – raksti 1, ja ar sudraba nitrātu – raksti 2, ja ar nātrija hidroksīdu – raksti 3, ja ar kālija nitrātu – raksti 4!
40.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekli saturošām savienojumam, kas veidojas salejot kopā alumīnija jodīda un kālija karbonāta šķīdumu!