2.11.05. Uzdevums par tematu HLORS (2.)

11. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, cik elektronus satur hlorūdeņraža molekula!
2.
Uzraksti, kāda ir ķīmiskā formula hlorīdam, kas krāso liesmu dzeltenā krāsā!
3.
Uzraksti, kura viela var reaģēt ar kālija hlorīdu; ja nātrija sulfāts – raksti 1, ja cinka hidroksīds – raksti 2, ja sudraba nitrāts – raksti 3, svins – raksti 4!
4.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir hlorīdam, kas sadalās gaismas ietekmē!
5.
Uzraksti, kuras vielas viens mols ieņem vislielāko tilpumu; ja hlorūdeņradis – raksti 1, ja nātrija hlorīds – raksti 2, ja oglekļa(IV) hlorīds – raksti 3, ja Bertolē sāls – raksti 4!
6.
Uzraksti, ko novēro dzelzs(III) hlorīda šķīdumam pielejot nātrija hidroksīda šķīdumu; ja veidojas zaļas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 4!
7.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai kas rodas hloram reaģējot ar ūdeņradi!
8.
Uzraksti, kāda ir ķīmiskā formula hlorīdam, kas krāso liesmu zaļgandzeltenā krāsā!
9.
Uzraksti, kāda garša ir šķīdumam, kas veidojas pilnīgi neitralizējot sālsskābi ar nātrija hidroksīda šķīdumu; ja garša ir skāba – raksti 1, ja garša ir ziepjaina – raksti 2, ja garša ir sāļa – raksti 3, ja garša ir rūgta – raksti 4, ja garša ir salda – raksti 5!
10.
Uzraksti, kāds lādiņš ir hlora atoma kodolam!
11.
Uzraksti, kāds ķīmiskās saites veids ir nātrija hlorīdā; ja jonu – raksti 1, ja kovalentā nepolārā – raksti 2, ja kovalentā polārā – raksti 3, ja ūdeņraža – raksti 4!
12.
Uzraksti, kāds lādiņš ir hlorīdjona kodolam!
13.
Uzraksti, cik neitronu ir hlora-37 kodolā!
14.
Uzraksti ķīmisko formulu vienkāršai vielai, kas veidojas, ja dzelzs reaģē ar sālsskābi!
15.
Uzraksti, cik elektronu pāriet oksidētājam, ja koncentrēta sālsskābe reaģē ar kālija dihromātu (jāraksta skaitli)!
16.
Uzraksti, kāda vide ir bārija hidroksohlorīda šķīdumam; ja vide ir neitrāla – raksti 1, ja vide ir skāba – raksti 2, ja vide ir bāziska – raksti 3, ja šīm šķīdumam vide nepastāv – raksti 4!
17.
Aprēķini, kāds ir hlora blīvums pret gaisu; rezultātu uzraksti, atstājot divus ciparus aiz komata!
18.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai kas rodas hloram reaģējot ar fosforu!
19.
Uzraksti, kāda vide ir nātrija hlorīda šķīdumam; ja vide ir neitrāla – raksti 1, ja vide ir skāba – raksti 2, ja vide ir bāziska – raksti 3, ja šīm šķīdumam vide nepastāv – raksti 4!
20.
Uzraksti, ko novēro, karsējot svina(II) hlorīda suspensiju ūdenī; ja nogulsnes izšķīst – raksti 1, ja suspensija maina krāsu – raksti 2, ja izdalās gāze ar asu smaku – raksti 3, ja izmaiņas nenotiek – raksti 4!
21.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai kas rodas hloram reaģējot ar varu!
22.
Uzraksti, kāda krāsa ir sudraba hlorīdam; ja melna – raksti 1, ja balta – raksti 2, ja dzeltena – raksti 3, ja brūna – raksti 4!
23.
Uzraksti, pēc kādas pazīmes var atšķirt koncentrēto sālsskābi no sērskābes; ja pēc krāsas – raksi 1, ja pēc tā, ka viena no skābēm “kūp” gaišā (veido miglu) – raksti 2, ja pēc agregātstāvokļa – raksti 3, ja pēc spējas vadīt elektrisko strāvu – raksti 4!
24.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir hroma savienojumam, kas rodas koncentrēta sālsskābei reaģējot ar kālija dihromātu!
25.
Uzraksti, kura skābe ir visstiprākā kā elektrolīts; ja hlorpaskābe – raksti 1, ja hlorpaskābe – raksti 2, ja hlorskābe – raksti 3, ja perhlorskābe – raksti 4!
26.
Uzraksti, kāds kristālrežģa veids ir hloram cietā agregātstāvoklī; ja atomu – raksti 1, ja molekulu – raksti 2, ja jonu – raksti 3, ja metāliskais – raksti 4!
27.
Uzraksti, kā mainās šķīduma A pH skaitliskā vērtība, ja sālsskābei (šķīdums A) piepilina nātrija hidroksīda šķīdumu; ja palielinās – raksti 1, ja samazinās – raksti 2, ja nemainās – raksti 3!
28.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir skābekli saturošām hlora savienojumam kar rodas hloru laižot caur karstu nātrija hidroksīda šķīdumu!
29.
Uzraksti, kāda ir ķīmiskā formula hlorīdam, kas krāso liesmu ķieģeļsarkanā krāsā!
30.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir skābekli saturošām hlora savienojumam kas rodas hloram reaģējot ar ūdeni!
31.
Uzraksti, kā mainās šķīduma A pH skaitliskā vērtība, ja kālija hidroksīda šķīdumam (šķīdums A) piepilina sālsskābi; ja palielinās – raksti 1, ja samazinās – raksti 2, ja nemainās – raksti 3!
32.
Uzraksti, kā mainās šķīduma krāsa, hlorūdeni pievienojot bromūdeņražskābei; ja šķīdums atkrāsojas – raksti 1, ja kļūst zaļš – raksti 2, ja kļūst dzeltens – raksti 3, ja kļūst tumši zils – raksti 4!
33.
Uzraksti, kurš sāls ir visstiprākais oksidētājs; ja nātrija hipohlorīts – raksti 1, ja nātrija hlorīts – raksti 2, ja nātrija hlorāts – raksti 3, ja nātrija perhlorāts – raksti 4!
34.
Uzraksti, kāds nosaukums ir hlora šķīdumam ūdenī!
35.
Aprēķini, kāds ir hlora blīvums (g/L); rezultātu uzraksti, atstājot divus ciparus aiz komata!