11.05. Uzdevums par tematu HLORS (2.)

11. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāda ir hlora (vielas) molmasa (vesels skaitlis, g/mol)!
2.
Uzraksti ķīmisko formulu vielai, kas izdalās no anoda virsmas, norisinoties nātrija hlorīda šķīduma elektrolīzei!
3.
Uzraksti, cik elektronu ir hlorīdjona kodola elektronapvalkā!
4.
Uzraksti, cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni hlora atoma kodola elektronapvalkā!
5.
Uzraksti ķīmisko formulu vielai, kas izdalās no katoda virsmas, norisinoties kālija hlorīda šķīduma elektrolīzei!
6.
Uzraksti, ko novēro vara(II) hlorīda šķīdumam pielejot nātrija hidroksīda šķīdumu; ja veidojas zaļas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 4!
7.
Uzraksti, kāda smarža ir hloram; ja hlors ir viela bez smaržas – raksti 1, ja hloram ir vājš patīkams aromāts – raksti 2, ja hloram ir asa raksturīga smaka – raksti 3!
8.
Uzraksti ķīmisko formulu vielai, kas izdalās no anoda virsmas, norisinoties kālija hlorīda šķīduma elektrolīzei!
9.
Uzraksti, kāda ir ķīmiskā formula hlorīdam, kas krāso liesmu violetā krāsā!
10.
Uzraksi, kāda ķīmiskā formula ir oglekli saturošām savienojumam, kas veidojas dzelzs(III) hlorīda šķīdumam pielejot nātrija karbonāta (sodas) šķīdumu!
11.
Uzraksti, kuras vielas vienu molu ievietojot vienā litrā ūdens, veidojas šķīdums, kura hlora jonu koncentrācija būs vismazākā; ja nātrija hlorīda – raksti 1, ja sudraba hlorīda – raksti 2, ja amonija hlorīda – raksti 3, ja hlorūdeņraža – raksti 4!
12.
Uzraksti, kāds ķīmiskās saites veids ir nātrija hlorīdā; ja jonu – raksti 1, ja kovalentā nepolārā – raksti 2, ja kovalentā polārā – raksti 3, ja ūdeņraža – raksti 4!
13.
Uzraksti, kāds kristālrežģa veids ir kālija hlorīdam; ja molekulu – raksti 1, ja jonu – raksti 2, ja atomu – raksti 3, ja metāliskais – raksti 4!
14.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir skābekli saturošām hlora savienojumam kar rodas hloram reaģējot ar kālija hidroksīda šķīdumu istabas temperatūrā!
15.
Uzraksti, cik vielas rodas sālsskābei reaģējot ar sodu (jāraksta skaitli)!
16.
Uzraksti, cik elektronu trūkst, lai aizpildītu hlora atoma kodola elektronapvalka ārējo enerģijas līmeni!
17.
Uzraksti, kura viela var reaģēt ar sālsskābi; ja skābeklis – raksti 1, ja dzīvsudrabs – raksti 2, ja dzelzs(II) sulfīds – raksti 3, ja kalcija sulfāts – raksti 4!
18.
Uzraksti, kāds kristālrežģa veids ir hloram cietā agregātstāvoklī; ja atomu – raksti 1, ja molekulu – raksti 2, ja jonu – raksti 3, ja metāliskais – raksti 4!
19.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai kas rodas hloram reaģējot ar oglekļa(II) oksīdu!
20.
Uzraksti ķīmisko formulu vielai, kas izdalās no katoda virsmas, norisinoties nātrija hlorīda šķīduma elektrolīzei!
21.
Uzraksti, kāds lādiņš ir hlora atoma kodolam!
22.
Uzraksti, cik elektronu pāriet oksidētājam, ja koncentrēta sālsskābe reaģē ar kālija permanganātu (jāraksta skaitli)!
23.
Uzraksti, kuras vielas viens mols ieņem vislielāko tilpumu; ja hlorūdeņradis – raksti 1, ja nātrija hlorīds – raksti 2, ja oglekļa(IV) hlorīds – raksti 3, ja Bertolē sāls – raksti 4!
24.
Uzraksi, kāda ķīmiskā formula ir oglekli saturošām savienojumam, kas veidojas alumīnija hlorīda šķīdumam pielejot nātrija karbonāta (sodas) šķīdumu!
25.
Uzraksti, kurā vielā pastāv jonu ķīmiskā saite; ja hlorūdeņradī – raksti 1, ja hlorā – raksti 2, ja kālija hlorīdā – raksti 3, ja fosfora(V) hlorīdā – raksti 4!
26.
Uzraksti, kādā agregātstāvoklī atrodas hlorūdeņradis (n.a.); ja cietā – raksti 1, ja šķidrā – raksti 2, ja gāzveida – raksti 3!
27.
Uzraksti, cik elektronus satur hlorūdeņraža molekula!
28.
Uzraksti, pēc kādas pazīmes var atšķirt koncentrēto sālsskābi no sērskābes; ja pēc krāsas – raksi 1, ja pēc tā, ka viena no skābēm “kūp” gaišā (veido miglu) – raksti 2, ja pēc agregātstāvokļa – raksti 3, ja pēc spējas vadīt elektrisko strāvu – raksti 4!
29.
Uzraksti, ko novēro, karsējot svina(II) hlorīda suspensiju ūdenī; ja nogulsnes izšķīst – raksti 1, ja suspensija maina krāsu – raksti 2, ja izdalās gāze ar asu smaku – raksti 3, ja izmaiņas nenotiek – raksti 4!
30.
Uzraksti, kura viela var reaģēt ar kālija hlorīdu; ja nātrija sulfāts – raksti 1, ja cinka hidroksīds – raksti 2, ja sudraba nitrāts – raksti 3, svins – raksti 4!
31.
Uzraksti, kura viela var reaģēt ar sālsskābi; ja grafīts – raksti 1, ja sudrabs – raksti 2, ja nātrija sulfāts – raksti 3, ja kalcija karbonāts – raksti 4!
32.
Uzraksti, kura viela var reaģēt ar kalcija hlorīdu; ja dzelzs(III) oksīds – raksti 1, ja svina(II) acetāts – raksti 2, ja slāpekļskābe – raksti 3, ja alumīnija fosfāts – raksti 4!
33.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir skābekli saturošām hlora savienojumam kas rodas hloram reaģējot ar ūdeni!
34.
Aprēķini, kāds ir hlora blīvums (g/L); rezultātu uzraksti, atstājot divus ciparus aiz komata!
35.
Uzraksti, kuru skābi lieto medicīnā, lai normalizētu cilvēka kuņģa sulas pH līmeni; ja hlorūdeņražskābi HCl – raksti 1, ja hlorpaskābi HClO – raksti 2, ja hlorpaskābi HClO2 – raksti 3, ja hlorskābi HClO3 – raksti 4, ja perhlorskābi HClO4 – raksti 5!