03.01. Bāzu iegūšana (2.)

9. klase

Uzraksti šādu ķīmisko reakciju vienādojumus!

1.
____ZnSO4 + ____KOH →
2.
____NaOH + ____Cu(NO3)2 →
3.
____Ba(OH)2 + ____Fe(NO3)3 →
4.
____NaOH + ____(CH3COO)2Cu →
5.
____CaO + ____H2O →
6.
____(CH3COO)2Pb + ____KOH →
7.
____NaOH + ____Fe(NO3)3 →
8.
____LiH + ____H2O →
9.
____Al2(SO4)3 + ____KOH →
10.
____KOH + ____Mg(NO3)2 →
11.
____Al2(SO4)3 + ____NaOH →
12.
____KOH + ____Cu(NO3)2 →
13.
____KOH + ____Fe2(SO4)3 →
14.
____Cr2(SO4)3 + ____Ba(OH)2 →
15.
____Ca(OH)2 + ____K2CO3 →