2.11.04. Hlors. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo hlora un tā savienojumu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____HCl + ____Ag2SO4 →
2.
____H2SO4 + ____KCl →
3.
(Kausējuma elektrolīze) ____KCl →
4.
____HBr + ____Cl2 →
5.
____HI + ____Cl2 →
6.
____AlCl3 + ____AgNO3 →
7.
____Fe(OH)2Cl + ____HCl →
8.
____AgCl + ____NH3 →
9.
____KOH + ____MgCl2 →
10.
____KCl + ____AgNO3 →
11.
(Kausējuma elektrolīze) ____NaCl →
12.
____FeCl3 + ____Na3PO4 →
13.
____AlCl3 + ____KOH →
14.
____NaClO →
15.
____MgCl2 + ____AgNO3 →
16.
____HCl + ____MgO →
17.
____H2 + ____Cl2 →
18.
____ZnCl2 + ____KOH →
19.
____Cl2 + ____Li →
20.
____HCl + ____Fe2O3 →