11.04. Hlors. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo hlora un tā savienojumu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
(Šķīduma elektrolīze) ____BaCl2 + ____H2O →
2.
____HBr + ____Cl2 →
3.
____SnCl2 + ____Mg →
4.
____SnCl2 + ____Al →
5.
____HCl + ____Zn →
6.
____HCl + ____K2CO3 →
7.
____Cl2 + ____Ba →
8.
____HCl + ____Pb(NO3)2 →
9.
____Cl2 + ____Na2S + ____H2O →
10.
____CO + ____Cl2 →
11.
____AlCl3 + ____K2CO3 + ____H2O →
12.
____Cl2 + ____Ca →
13.
____H2SO4 + ____NaCl →
14.
____Cl2 + ____Na →
15.
____KOH + ____NiCl2 →
16.
____CuCl2 + ____K2CO3 + ____H2O →
17.
____HCl + ____MgO →
18.
____Cl2 + ____Na2S →
19.
____FeCl3 + ____Na3PO4 →
20.
____HCl + ____Fe(OH)2 →