2.11.04. Hlors. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo hlora un tā savienojumu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____AlCl3 + ____NaOH →
2.
(Šķīduma elektrolīze) ____BaCl2 + ____H2O →
3.
____Cl2 + ____H2S + ____H2O →
4.
____HCl + ____Ca(HCO3)2 →
5.
____CuCl2 + ____Zn →
6.
____NaOH + ____MgCl2 →
7.
____NaClO →
8.
____KOH + ____CuCl2 →
9.
____SO2 + ____Cl2 →
10.
____CO + ____Cl2 →
11.
____Cl2 + ____Zn →
12.
____FeCl2 + ____NaOH →
13.
____HCl + ____Ba(OH)2 →
14.
____Fe(OH)2Cl + ____HCl →
15.
____Cl2 + ____NaBr →
16.
____AgCl + ____NH3 →
17.
____SnCl2 + ____Al →
18.
____HCl + ____(CuOH)2CO3 →
19.
____HCl + ____KHCO3 →
20.
(Šķīduma elektrolīze) ____CuCl2 →