1.01.17. Koeficienti ķīmisko reakciju vienādojumos (2.)

12. klase

Ievieto koeficientus!

1.
____CH4 → ____H2 + ____C2H2
2.
____Cl2 + ____KI → ____KCl + ____I2
3.
____HBO2 → ____H2B4O7 + ____H2O
4.
____Mg3(PO4)2 + ____H3PO4 → ____Mg(H2PO4)2
5.
____Cl2 + ____CuCl → ____CuCl2
6.
____(ZnOH)2CO3 → ____H2O + ____ZnO + ____CO2
7.
____O2 + ____C6H6 → ____H2O + ____CO2
8.
____Cr(CO)6 → ____CO + ____Cr
9.
____Al + ____C → ____Al4C3
10.
____PbO2 + ____CO → ____CO2 + ____Pb
11.
____H3PO4 + ____Ba3(PO4)2 → ____BaHPO4
12.
____NH3 + ____O2 → ____N2 + ____H2O
13.
____H2SO4 + ____TiO2 → ____Ti(SO4)2 + ____H2O
14.
____C2H4(OH)2 + ____O2 → ____CO2 + ____H2O
15.
____Cr(CO)6 + ____O2 → ____CO2 + ____Cr2O3
16.
____C4H10 + ____O2 → ____CO2 + ____H2O
17.
____C3H8 + ____O2 → ____CO2 + ____H2O
18.
____Pb(NO3)2 + ____Na2S → ____PbS + ____NaNO3
19.
____FeCl2 + ____Cl2 → ____FeCl3
20.
____NO + ____O2 → ____NO2