1.01.17. Koeficienti ķīmisko reakciju vienādojumos (2.)

12. klase

Ievieto koeficientus!

1.
____PbS + ____O3 → ____PbSO4 + ____O2
2.
____PbO2 → ____O2 + ____Pb3O4
3.
____HNO3 + ____CaCO3 → ____Ca(NO3)2 + ____H2O + ____CO2
4.
____Zn + ____H3PO4 → ____H2 + ____Zn3(PO4)2
5.
____Cr(OH)3 + ____HNO3 → ____H2O + ____Cr(NO3)3
6.
____C2H4(OH)2 + ____O2 → ____CO2 + ____H2O
7.
____Fe + ____H3PO4 → ____H2 + ____Fe3(PO4)2
8.
____C2H2 + ____O2 → ____CO2 + ____H2O
9.
____C2H2 + ____HCl → ____C2H4Cl2
10.
____KNO3 → ____O2 + ____KNO2
11.
____Fe2O3 + ____CO → ____Fe + ____CO2
12.
____SO3 → ____SO2 + ____O2
13.
____FeSO4 + ____NaOH → ____Fe(OH)2 + ____Na2SO4
14.
____SiO2 + ____Mg → ____Si + ____MgO
15.
____Li + ____H2 → ____LiH
16.
____Ga + ____H2SO4 → ____Ga2(SO4)3 + ____H2
17.
____O2 + ____C4H10 → ____H2O + ____CO2
18.
____CuSO4 + ____Al → ____Cu + ____Al2(SO4)3
19.
____NaOH + ____P2O5 → ____Na3PO4 + ____H2O
20.
____O2 + ____C3H5(OH)3 → ____H2O + ____CO2