1.01.16. Koeficienti ķīmisko reakciju vienādojumos (2.)

11. klase

Ievieto koeficientus!

1.
____Cl2 + ____FeCl2 → ____FeCl3
2.
____Li + ____P → ____Li3P
3.
____C2H6 → ____C2H2 + ____H2
4.
____Ga + ____H2SO4 → ____Ga2(SO4)3 + ____H2
5.
____AgBr → ____Br2 + ____Ag
6.
____Fe2O3 + ____CO → ____Fe + ____CO2
7.
____C6H12O6 → ____C + ____H2O
8.
____CrO3 + ____H2O → ____H2Cr2O7
9.
____Cr2(SO4)3 + ____NaOH → ____Cr(OH)3 + ____Na2SO4
10.
____C6H12 → ____C6H6 + ____H2
11.
____H3PO4 + ____Cd → ____Cd3(PO4)2 + ____H2
12.
____HNO3 + ____CuO → ____Cu(NO3)2 + ____H2O
13.
____PbO2 → ____O2 + ____Pb3O4
14.
____H2SO4 + ____Fe2O3 → ____H2O + ____Fe2(SO4)3
15.
____Fe2(SO4)3 → ____Fe2O3 + ____SO3
16.
____O2 + ____In2S3 → ____In2O3 + ____SO2
17.
____CuSO4 + ____Al → ____Cu + ____Al2(SO4)3
18.
____HNO3 + ____Zn(OH)2 → ____H2O + ____Zn(NO3)2
19.
____H3PO4 + ____Ba(OH)2 → ____Ba3(PO4)2 + ____H2O
20.
____K2SiO3 + ____HNO3 → ____KNO3 + ____H2SiO3