03.01. Koeficienti ķīmisko reakciju vienādojumos (1.)

10. klase

Ievieto koeficientus!

1.
____Cl2 + ____FeCl2 → ____FeCl3
2.
____Br2 + ____C2H2 → ____C2H2Br4
3.
____Cr2O3 + ____H2SO4 → ____H2O + ____Cr2(SO4)3
4.
____H2SO4 + ____Fe2O3 → ____H2O + ____Fe2(SO4)3
5.
____H2O + ____Al4C3 → ____CH4 + ____Al(OH)3
6.
____Mg + ____HCOOH → ____(HCOO)2Mg + ____H2
7.
____H2SO4 + ____NaOH → ____Na2SO4 + ____H2O
8.
____HN3 → ____H2 + ____N2
9.
____H2O + ____P2O5 → ____H3PO4
10.
____AsH3 → ____H2 + ____As
11.
____MgCl2 + ____AgNO3 → ____AgCl + ____Mg(NO3)2
12.
____Al + ____C → ____Al4C3
13.
____MnO2 → ____Mn2O3 + ____O2
14.
____C2H2 + ____O2 → ____CO2 + ____H2O
15.
____H2O + ____P4O10 → ____H3PO4