3.07.01. Uzdevums par tematu SPIRTI, FENOLI, ALDEHĪDI (1.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot etanola un koncentrētas sērskābes maisījumu temperatūrā > 140 °C!
2.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 2-brompropānam reaģējot ar nātrija hidroksīda šķīdumu ūdenī!
3.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metanolam reaģējot ar hlorūdeņradi!
4.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas hloretānam reaģējot ar nātrija hidroksīda šķīdumu ūdenī!
5.
Uzraksti, kāds nosaukums pēc IUPAC ir formaldehīdam!
6.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propanolam-1 reaģējot ar etiķskābi!
7.
Uzraksti, kāds nosaukums pēc IUPAC ir propionskābes aldehīdam!
8.
Uzraksti, cik ķīmiskās saites ir etanola molekulā (jāraksta skaitli)!
9.
Uzraksti, ko novēro fenola suspensijai pievienojot dzelzs(III) hlorīda šķīdumu; ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 1, ja šķīdums krāsojas tumši violets – raksti 2, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 3!
10.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot propanola-2 un koncentrētas sērskābes maisījumu temperatūrā > 140 °C!
11.
Aprēķini un uzraksti, kāda ir oglekļa oksidēšanas pakāpe metanolā!
12.
Uzraksti, kuru daudzvērtīgo spirtu var nopirkt pārtikas veikalā; ja etilēnglikolu – raksti 1, ja glicerīnu – raksti 2, ja sorbītu – raksti 3!
13.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas glicerīnam reaģējot ar hlorūdeņradi, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:3!
14.
Uzraksti, vai spirti un fenoli var būt savā starpā izomēri; ja var – raksti 1, ja nevar – raksti 2!
15.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etilēnglikolam reaģējot ar hlorūdeņradi, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:2!
16.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas paaugstinātā temperatūrā etanolam reaģējot ar vara(II) oksīdu!
17.
Uzraksti, kāds nosaukums pēc IUPAC ir organiskai vielai, kas veidojas oksidējot formaldehīdu!
18.
Uzraksti, kāds nosaukums pēc IUPAC ir organiskai vielai, kas veidojas oksidējot baldriānskābes aldehīdu!
19.
Uzraksti, ko novēro, karsējot sudraba nitrāta (“sudraba oksīda”) amojakāla šķīduma un aldehīda šķīduma maisījumu; ja uz mēģenes sieniņam izgulsnējas spīdīga metāla kārta - raksti 1, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas oranžsarkanas nogulsnes – raksti 4!
20.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas glicerīnam reaģējot ar nitrējošo maisījumu (koncentrētas slāpekļskābes un koncentrētas sērskābes maisījumu)!
21.
Uzraksti, ar kura reaģenta palīdzību var atšķirt etilēnglikolu no etanola; ja ar bromūdens palīdzību – raksti 1, ja ar kālija permanganāta šķīdumu – raksti 2, ja ar vara(II) hidroksīdu – raksti 3!
22.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 1,2,3-tribrompropānam reaģējot ar nātrija hidroksīda ūdens šķīdumu!
23.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etanolam reaģējot ar nātriju!
24.
Uzraksti, kurai vielai ir visaugstākā viršanas temperatūra; ja pentanolam-1 (amilspirtam) - raksti 1, ja etanolam - raksti 2, ja 2,3-dimetilheksanolam-1 – raksti 3!
25.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 1,2-dibrometānam reaģējot ar nātrija hidroksīda ūdens šķīdumu!