3.07.01. Uzdevums par tematu SPIRTI, FENOLI, ALDEHĪDI (1.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kuras vielas šķīdumu ūdenī sauc par formalīnu; ja fenola – raksti 1, ja metanola – raksti 2, ja glicerīna – raksti 3, ja metanāla – raksti 4!
2.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas oksidējot etanolu, ja oksidētājs nav pārākumā!
3.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etanolam reaģējot ar nātriju!
4.
Uzraksti, kurai vielai ir visaugstākā viršanas temperatūra; ja propanolam-1 – raksti 1, ja propāndiolam-1,2 – raksti 2, ja propāntriolam-1,2,3 – raksti 3!
5.
Uzraksti, starp kuras vielas molekulām ir vislielākais ūdeņraža saišu skaits; ja starp etanola molekulām – raksti 1, ja starp etilēnglikola molekulām – raksti 2, ja starp glicerīna molekulām – raksti 3!
6.
Aprēķini un uzraksti, kāda ir oglekļa oksidēšanas pakāpe metānskābē!
7.
Uzraksti, ko novēro, karsējot vara(II) hidroksīda un aldehīda šķīduma maisījumu; ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas melnas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas oranžsarkanās nogulsnes – raksti 3, ja veidojas “sudraba spogulis” – raksti 4!
8.
Aprēķini un uzraksti, kāda ir oglekļa oksidēšanas pakāpe metanolā!
9.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metanolam reaģējot ar bromūdeņradi!
10.
Uzraksti, kāds nosaukums pēc IUPAC ir acetaldehīdam!
11.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas hloretānam reaģējot ar nātrija hidroksīda šķīdumu ūdenī!
12.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas glicerīnam reaģējot ar nātriju!
13.
Uzraksti, kāds nosaukums pēc IUPAC ir kapronskābes aldehīdam!
14.
Uzraksti, ko novēro, karsējot sudraba nitrāta (“sudraba oksīda”) amojakāla šķīduma un aldehīda šķīduma maisījumu; ja uz mēģenes sieniņam izgulsnējas spīdīga metāla kārta - raksti 1, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas oranžsarkanas nogulsnes – raksti 4!
15.
Uzraksti, ko novēro fenola šķīdumam pievienojot bromūdeni; ja bromūdens atkrāsojas – raksti 1, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas brūnas nogulsnes, raksti 3!
16.
Uzraksti, kāds nosaukums pēc IUPAC ir organiskai vielai, kas veidojas oksidējot formaldehīdu!
17.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas hloretānam reaģējot ar kālija hidroksīda šķīdumu ūdenī!
18.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas fenolam reaģējot ar slāpekļskābi, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:3!
19.
Uzraksti, ar kura reaģenta palīdzību var atšķirt etilēnglikolu no etanola; ja ar bromūdens palīdzību – raksti 1, ja ar kālija permanganāta šķīdumu – raksti 2, ja ar vara(II) hidroksīdu – raksti 3!
20.
Uzraksti, no kādas izejvielas Latvijā ražo etanolu; ja no dabasgāzes – raksti 1, ja no naftas produktiem – raksti 2, ja no graudiem – raksti 3!
21.
Uzraksti, kurai vielai ir viszemākā viršanas temperatūra; ja propilspirtam – raksti 1, ja propilēnglikolam – raksti 2, ja glicerīnam – raksti 3!
22.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etanolam reaģējot ar hlorūdeņradi!
23.
Uzraksti, starp kuras vielas molekulām pastāv ūdeņraža ķīmiskā saite; ja starp ūdeņraža molekulām - raksti 1, ja starp metāna molekulām – raksti 2, ja starp metanola molekulām – raksti 3, ja starp benzola molekulām – raksti 4!
24.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 1-hlorpropānam reaģējot ar kālija hidroksīda šķīdumu ūdenī!
25.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas fenolam reaģējot ar kālija hidroksīdu!
26.
Uzraksti, kurš no daudzvērtīgajiem spirtiem ir indīgs; ja etāndiols-1,2 – raksti 1, ja propāntriols-1,2,3 – raksti 2, ja heksānheksaols-1,2,3,4,5,6 – raksti 3!
27.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etilēnglikolam reaģējot ar bromūdeņradi, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:2!
28.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas hlormetānam reaģējot ar nātrija hidroksīda šķīdumu ūdenī!
29.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot etanola un koncentrētas sērskābes maisījumu temperatūrā < 140 °C!
30.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propanolam-1 reaģējot ar bromūdeņradi!