3.07.01. Uzdevums par tematu SPIRTI, FENOLI, ALDEHĪDI (1.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, vai fenols videi bīstams; ja ir ļoti bīstams - raksti 1, ja ne ļoti bīstams – raksti 2, ja nav bīstams – raksti 3!
2.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas no glikozes rauga fermentu iedarbībā!
3.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propanolam-1 reaģējot ar skudrskābi!
4.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 1-brompropānam reaģējot ar nātrija hidroksīda šķīdumu ūdenī!
5.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas glicerīnam reaģējot ar hlorūdeņradi, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:3!
6.
Uzraksti, kā fenols iedarbojas uz cilvēka organismu; ja ir ļoti indīgs - raksti 1, ja ne ļoti indīgs – raksti 2, ja nav indīgs – raksti 3!
7.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot etanola un koncentrētas sērskābes maisījumu temperatūrā > 140 °C!
8.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metanolam reaģējot ar bromūdeņradi!
9.
Uzraksti, cik elektronu ir metanola molekulā (jāraksta skaitli)!
10.
Aprēķini un uzraksti, kāda ir oglekļa oksidēšanas pakāpe metānskābē!
11.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 1,2-dibrometānam reaģējot ar nātrija hidroksīda ūdens šķīdumu!
12.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas hloretānam reaģējot ar nātrija hidroksīda šķīdumu ūdenī!
13.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas fenolam reaģējot ar slāpekļskābi, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:3!
14.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas glicerīnam reaģējot ar vara(II) hidroksīdu!
15.
Uzraksti, cik protonu ir metanola molekulā (jāraksta skaitli)!
16.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas hloretānam reaģējot ar kālija hidroksīda šķīdumu ūdenī!
17.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etanolam reaģējot ar nātriju!
18.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot etanola un koncentrētas sērskābes maisījumu temperatūrā < 140 °C!
19.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metanolam reaģējot ar etiķskābi!
20.
Uzraksti, kura viela vislabāk šķīst ūdenī; ja oktanols-1 - raksti 1, ja etanols - raksti 2, ja 2,3,4-trimetilheksanols-2 – raksti 3!
21.
Uzraksti, cik ķīmiskās saites ir etanola molekulā (jāraksta skaitli)!
22.
Uzraksti, kāds nosaukums pēc IUPAC ir organiskai vielai, kas veidojas oksidējot kapronskābes aldehīdu!
23.
Uzraksti, cik elektronu ir metanāla molekulā!
24.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 1,2,3-trihlorpropānam reaģējot ar kālija hidroksīda ūdens šķīdumu!
25.
Uzraksti, starp kuras vielas molekulām ir vislielākais ūdeņraža saišu skaits; ja starp etanola molekulām – raksti 1, ja starp etilēnglikola molekulām – raksti 2, ja starp glicerīna molekulām – raksti 3!
26.
Uzraksti, kura viela (n.a.) atrodas cietā agregātstāvoklī; ja propāntriols-1,2,3 – raksti 1, ja hidroksibenzols – raksti 2, ja stirols (vinilbenzols) – raksti 3, ja benzols – raksti 4!
27.
Uzraksti, kurai vielai ir viszemākā viršanas temperatūra; ja propilspirtam – raksti 1, ja propilēnglikolam – raksti 2, ja glicerīnam – raksti 3!
28.
Uzraksti, kādai elektrolītu grupai pieder karbolskābe; ja ir stiprs elektrolīts - raksti 1, ja vidēji stiprs – raksti 2, ja karbolskābe ir vājš elektrolīts – raksti 3!
29.
Uzraksti, kuru spirtu izmanto kā izejvielu sprāgstvielu ražošanā; ja etanolu – raksti 1, ja glicerīnu – raksti 2, ja sorbītu – raksti 3!
30.
Uzraksti, no kuras izejvielas izdala fenolu; ja no dabasgāzes - raksti 1, ja no naftas – raksti 2, ja no akmeņogļu darvas – raksti 3, ja no biomasas – raksti 4!