2.02.01. IVA un VA grupas metāliskie elementi: vielu ķīmiskās formulas (1.)

12. klase

Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai ar šādu nosaukumu!

1.
Antimona(III) hidroksīds
2.
Pelēkā alva
3.
Svina(II) sulfīds
4.
Kālija plumbīts
5.
Svina etanoāts
6.
Svina(II) nitrāts
7.
Alvas(II) nitrāts
8.
Alvas(IV) sulfīds
9.
Svina(II) silikāts
10.
Nātrija plumbīts
11.
Trauslā alva
12.
Bismuts
13.
Kalcija plumbāts
14.
Alvas(IV) oksīds
15.
Svina(II) bromīds
16.
Nātrija plumbāts
17.
Svina(II) oksīds
18.
Svina etanoāta trihidrāts
19.
Antimons
20.
Svina(II) hidroksīds
21.
Bismuta(III) oksīds
22.
Svina(IV) oksīds
23.
Svina(II) hidroksokarbonāts
24.
Alvas(II) hlorīds
25.
Kalcija plumbīts