2.01.02. IA-IIIA grupas metāliskie elementi: vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

12. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____(NH4)3PO4 + ____NaOH →
2.
____HNO3 + ____NaHCO3 →
3.
____Ba(OH)2 + ____Fe(NO3)3 →
4.
____Li + ____S →
5.
____NH4I + ____Ba(OH)2 →
6.
____C17H35COOK + ____Mg(HCO3)2 →
7.
(Šķīduma elektrolīze) ____NaBr + ____H2O →
8.
____Na + ____Cl2 →
9.
____HI + ____Ca(HCO3)2 →
10.
____HBr + ____NaHCO3 →
11.
____Na + ____S →
12.
____KOH + ____(CH3COO)2Cu →
13.
____NaOH + ____SO3 →
14.
____Mg + ____Pb(NO3)2 →
15.
____KOH + ____Si + ____H2O →
16.
____HI + ____Ca(OH)2 →
17.
____CaSO4.2H2O →
18.
____Ba(OH)2 + ____K2CO3 →
19.
____NaNO3 →
20.
____CuCl2 + ____K2S →
21.
____H2SO4 + ____Mg(HCO3)2 →
22.
____HI + ____Na2CO3 →
23.
____KI + ____AgNO3 →
24.
____Mg + ____CuSO4 →
25.
____Ba(OH)2 + ____FeCl3 →