2.01.02. IA-IIIA grupas metāliskie elementi: vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

12. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____H2SO4 + ____K2SO4 →
2.
____Mg + ____Hg(NO3)2 →
3.
____FeSO4 + ____K2S →
4.
____Ca + ____H2 →
5.
____K2O + ____Al2O3 →
6.
____Na2O + ____CO2 →
7.
____Li + ____N2 →
8.
____KOH + ____(CH3COO)2Cu →
9.
____NaNO3 →
10.
____H2SO4 + ____Mg(OH)2 →
11.
____Al + ____NaOH + ____H2O →
12.
____KOH + ____Al(OH)3 →
13.
____HBr + ____Mg →
14.
____Fe2(SO4)3 + ____BaCl2 →
15.
____Al2(SO4)3 + ____NaOH →
16.
____Na2O + ____SO3 →
17.
____Al + ____Br2 →
18.
____MgSO4 + ____K3PO4 →
19.
____Al + ____Sn(NO3)2 →
20.
____MgBr2 + ____K2CO3 →
21.
____CuCl2 + ____K2SiO3 →
22.
____NaOH + ____MnCl2 →
23.
____H2SO4 + ____Ca(OH)2 →
24.
____K + ____N2 →
25.
____Mg(HCO3)2 + ____Na3PO4 →