2.01.02. IA-IIIA grupas metāliskie elementi: vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojums, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____ZnO + ____NaOH →
2.
____CO2 + ____H2O + ____MgCO3 →
3.
____(CH3COO)2 Ba + ____K3PO4 →
4.
____HBr + ____Ba(OH)2 →
5.
____Ca(OH)2 + ____SO2 →
6.
____HPO3 + ____LiOH →
7.
____HCl + ____Na2O →
8.
____Al + ____Pb(NO3)2 →
9.
____Mg + ____Cu(NO3)2 →
10.
____H3PO4 + ____Ba(OH)2 →
11.
____Al + ____NaOH + ____H2O →
12.
____H2SO4 + ____Al4C3 →
13.
____(NH4)2SO4 + ____KOH →
14.
____HCl + ____BaCO3 →
15.
____H2SO4 + ____BaCl2 →
16.
____Na + ____P →
17.
____KOH + ____Cu(NO3)2 →
18.
____NaOH + ____Be(OH)2 →
19.
____HCl + ____Al2O3 →
20.
____BeO + ____KOH + ____H2O →
21.
____Na3N + ____H2O →
22.
____AlI3 + ____AgNO3 →
23.
____BaCl2.2H2O →
24.
____Ca(OH)2 →
25.
____Na + ____N2 →
26.
____KOH + ____Fe(NO3)3 →
27.
____FeSO4 + ____BaCl2 →
28.
____Al + ____KOH + ____H2O →
29.
____Fe2(SO4)3 + ____Na2S + ____H2O →
30.
____Sr + ____H2O →