2.01.02. IA-IIIA grupas metāliskie elementi: vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojums, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Al2(SO4)3 + ____BaCl2 →
2.
____NH4Cl + ____KOH →
3.
(Šķīduma elektrolīze) ____KCl + ____H2O →
4.
____Li + ____I2 →
5.
____BaBr2 + ____Pb(NO3)2 →
6.
____FeCl3 + ____K3PO4 →
7.
____Al(NO3)3 + ____KOH →
8.
____Na + ____O2 →
9.
____Mg + ____H2 →
10.
____Mg(OH)2 + ____CO2 →
11.
____NaCl + ____Pb(NO3)2 →
12.
(Šķīduma elektrolīze) ____Na2SO4 + ____H2O →
13.
____BaI2 + ____K3PO4 →
14.
____HCl + ____Al(OH)3 →
15.
____NH4NO3 + ____KOH →
16.
____Al2(SO4)3 + ____Na2CO3 + ____H2O →
17.
____Mg + ____H2O →
18.
____Al + ____O2 →
19.
____LiOH + ____P2O5 →
20.
____CH3COOH + ____Na2CO3 →
21.
____PbO2 + ____KOH →
22.
____H2SO4 + ____Be(OH)2 →
23.
____CaO + ____H2O →
24.
____FeCl2 + ____K2S →
25.
____Cr2O3 + ____KOH + ____H2O →
26.
____Al(NO3)3 + ____Na2S + ____H2O →
27.
____Ca(HCO3)2 →
28.
____C20H33COONa + ____H2SO4 →
29.
____Ca(HCO3)2 + ____K2CO3 →
30.
____CaBr2 + ____Na2CO3 →