2.01.02. IA-IIIA grupas metāliskie elementi: vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojums, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____NH4NO3 + ____KOH →
2.
____HPO3 + ____KOH →
3.
____LiH + ____H2O →
4.
____Ca + ____Br2 →
5.
____BaBr2 + ____AgNO3 →
6.
____HCl + ____KOH →
7.
____AlI3 + ____KOH →
8.
____KI + ____CuCl2 →
9.
____Rb + ____H2O →
10.
____CaO + ____P2O5 →
11.
____CH3COOH + ____KOH →
12.
____HCl + ____Ca(OH)2 →
13.
____Li2CO3 →
14.
____CaO + ____H2O →
15.
____Al + ____O2 →
16.
____Ba(OH)2 + ____K2CO3 →
17.
____H2SO4 + ____Be(OH)2 →
18.
____C17H35COONa + ____MgSO4 →
19.
____C15H31COOK + ____HCl →
20.
____CaI2 + ____Na2C2O4 →
21.
____KMnO4 →
22.
____CH3COOH + ____CaCO3 →
23.
____HI + ____K2CO3 →
24.
____NO2 + ____KOH + ____O2 →
25.
____Na3P + ____H2O →
26.
____K + ____Cl2 →
27.
____RbOH + ____Al(OH)3 →
28.
____Fe2O3 + ____KOH →
29.
____CO2 + ____H2O + ____BaCO3 →
30.
____FeCl3 + ____K3PO4 →