04.05. Sāļu ķīmiskās formulas (2.)

8. klase

Uzraksti vielas ķīmisko formulu!

1.
Bārija fluorīds
2.
Alvas(II) sulfīds
3.
Alvas(II) nitrāts
4.
Magnija ortofosfāts
5.
Svina(II) acetāts
6.
Hroma(III) sulfāts
7.
Magnija sulfīds
8.
Nātrija silikāts
9.
Magnija metafosfāts
10.
Nātrija fluorīds
11.
Sudraba nitrāts
12.
Sudraba silikāts
13.
Magnija nitrīts
14.
Svina(II) ortofosfāts
15.
Kālija formiāts