04.05. Sāļu ķīmiskās formulas (2.)

8. klase

Uzraksti vielas ķīmisko formulu!

1.
Nātrija acetāts
2.
Svina(II) fosfāts
3.
Dzelzs(II) bromīds
4.
Dzelzs(II) sulfīds
5.
Mangāna(II) bromīds
6.
Nātrija jodīds
7.
Kalcija ortofosfāts
8.
Vara(II) silikāts
9.
Cēzija sulfāts
10.
Hroma(II) fosfāts
11.
Magnija ortofosfāts
12.
Magnija nitrīts
13.
Magnija sulfīts
14.
Nātrija sulfīts
15.
Bārija sulfīts