3.06.02. Uzdevums par tematu CIKLISKIE OGĻŪDEŅRAŽI (1.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, dedzinot kuras vielas vienu molu, tiks patērēts vislielākais skābekļa tilpums; ja propāna - raksti 1, ja propēna – raksti 2, ja ciklopropāna – raksti 3!
2.
Uzraksti, kurai vielai ir vislielākais blīvums (n.a.); ja propānam - raksti 1, ja acetilēnam – raksti 2, ja benzolam – raksti 3!
3.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot 1,4-dibrombutāna un magnija maisījumu!
4.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot 1,6-dibromheptāna un cinka pulvera maisījumu!
5.
Uzraksti, ar kādu liesmu benzols deg gaisā; ja ar zilu – raksti 1, ja ar dzeltenu – raksti 2, ja ar kūpošu – raksti 3!
6.
Uzraksti, dedzinot kuras vielas vienu molu, tiks patērēts vismazākais gaisa tilpums; ja propāna - raksti 1, ja propīna – raksti 2, ja ciklopropāna – raksti 3!
7.
Uzraksti, kurai vielai ir vismazākais blīvums (n.a.); ja acetilēnam - raksti 1, ja heksānam – raksti 2, ja benzolam – raksti 3!
8.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas benzolam reaģējot ar etēnu alumīnija hlorīda klātbūtnē!
9.
Uzraksti, cik polāras kovalentas saites ir ciklopropāna molekulā (jāraksta skaitli)!
10.
Uzraksti, kāds ķīmiskās reakcijas veids ir raksturīgs cikloheksāna homologu rindas ogļūdeņražiem; ja pievienošanas – raksti 1, ja aizvietošanas – raksti 2!
11.
Uzraksti, kuras vielas viens mols ieņem lielāku tilpumu (n.a.); ja ciklopropāna – raksti 1, ja cikloheksāna – raksti 2!
12.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas ciklobutānam pievienojot hloru!
13.
Uzraksti, cik ķīmiskās saites ir ciklopropāna molekulā (jāraksta skaitli)!
14.
Uzraksti, dedzinot kuras vielas vienu molu, tiks patērēts vislielākais gaisa tilpums; ja propāna - raksti 1, ja propēna – raksti 2, ja ciklopropāna – raksti 3!
15.
Uzraksti, kāds ķīmiskās reakcijas veids ir raksturīgs ciklopropāna homologu rindas ogļūdeņražiem; ja pievienošanas – raksti 1, ja aizvietošanas – raksti 2!
16.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas toluolam reaģējot ar hloru katalizatora klātbūtnē, ja vielas izreaģē daudzuma attiecībā 1:3!
17.
Uzraksti, dedzinot kuras vielas vienu molu, tiks patērēts vislielākais skābekļa tilpums; ja ciklopropāna - raksti 1, ja propīna – raksti 2, ja propāna – raksti 3!
18.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas rodas polimerizējoties stirolam!
19.
Uzraksti, cik polāras kovalentas saites ir ciklobutāna molekulā (jāraksta skaitli)!
20.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas toluolam pievienojot ūdeņradi!
21.
Uzraksti, kā toluols šķīst ūdenī; ja labi šķīst – raksti 1, ja viela ūdenī praktiski nešķīst, raksti 0!
22.
Uzraksti, kuras vielas viens mols ieņem mazāku tilpumu (n.a.); ja ciklopropāna – raksti 1, ja metilcikloheksāna – raksti 2!
23.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas ar gaismu iedarbojoties uz benzola tvaika un hlora maisījumu!
24.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etilbenzolam pievienojot ūdeņradi!
25.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas toluolam reaģējot ar slāpekļskābi, ja vielas izreaģē daudzuma attiecībā 1:1!