3.06.02. Uzdevums par tematu CIKLISKIE OGĻŪDEŅRAŽI (1.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot 1,6-dibromheksāna un cinka pulvera maisījumu!
2.
Uzraksti, kuras vielas viens mols ieņem mazāku tilpumu (n.a.); ja ciklopropāna – raksti 1, ja metilcikloheksāna – raksti 2!
3.
Uzraksti, kuras vielas viens mols (n.a.) ieņem vislielāko tilpumu; ja ciklopropāns – raksti 1, ja heksāns – raksti 2, ja toluols – raksti 3!
4.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas ciklobutānam pievienojot bromu!
5.
Uzraksti, cik cikloalkānu ir ar molekulāro formulu C4H8 (jāraksta skaitli)!
6.
Uzraksti, kāds ķīmiskās reakcijas veids ir raksturīgs cikloheksāna homologu rindas ogļūdeņražiem; ja pievienošanas – raksti 1, ja aizvietošanas – raksti 2!
7.
Uzraksti, cik polāras kovalentas saites ir cikloheksāna molekulā (jāraksta skaitli)!
8.
Uzraksti, kuras vielas viens mols (n.a.) ieņem vismazāko tilpumu; ja metāns – raksti 1, ja etilēns – raksti 2, ja benzols – raksti 3!
9.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas benzolam reaģējot ar hlormetānu alumīnija hlorīda klātbūtnē!
10.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot 1,4-dihlorbutāna un magnija maisījumu!
11.
Uzraksti, cik ķīmiskās saites ir ciklopropāna molekulā (jāraksta skaitli)!
12.
Uzraksti, cik nepolāras kovalentas saites ir ciklopropāna molekulā (jāraksta skaitli)!
13.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas toluolam pievienojot ūdeņradi!
14.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas ar kālija permanganāta šķīdumu iedarbojoties uz toluolu skābā vidē!
15.
Uzraksti, ar kādu liesmu toluols deg gaisā; ja ar zilu – raksti 1, ja ar dzeltenu – raksti 2, ja ar kūpošu – raksti 3!
16.
Uzraksti, kurai vielai ir lielāks blīvums (n.a.); ja ciklopropānam – raksti 1, ja cikloheksānam – raksti 2!
17.
Uzraksti, kuras vielas viens mols ieņem lielāku tilpumu (n.a.); ja ciklopropāna – raksti 1, ja cikloheksāna – raksti 2!
18.
Uzraksti, kurai vielai ir stipri izteiktas kancerogēnas (vēzi izraisošās) īpašības; ja ciklopropānam – raksti 1, ja metānam – raksti 2, ja benzpirēnam – raksti 3!
19.
Uzraksti, cik ķīmiskās saites ir ciklobutāna molekulā (jāraksta skaitli)!
20.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas ciklopropānam pievienojot bromu!
21.
Uzraksti, dedzinot kuras vielas vienu molu, tiks patērēts vislielākais gaisa tilpums; ja propāna - raksti 1, ja propēna – raksti 2, ja ciklopropāna – raksti 3!
22.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot 1,3-dihlorpropāna un magnija maisījumu!
23.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas ciklopropānam reaģējot ar ūdeņradi!
24.
Uzraksti, ar kādu liesmu benzols deg gaisā; ja ar zilu – raksti 1, ja ar dzeltenu – raksti 2, ja ar kūpošu – raksti 3!
25.
Uzraksti, kāds ķīmiskās reakcijas veids ir raksturīgs cikloheksēna homologu rindas ogļūdeņražiem; ja pievienošanas – raksti 1, ja aizvietošanas – raksti 2!