3.06.02. Uzdevums par tematu CIKLISKIE OGĻŪDEŅRAŽI (1.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kurai vielai ir stipri izteiktas kancerogēnas (vēzi izraisošās) īpašības; ja ciklopropānam – raksti 1, ja metānam – raksti 2, ja benzpirēnam – raksti 3!
2.
Uzraksti, kāda smarža ir benzolam; ja vielai ir asa smaka – raksti 1, ja vielai ir raksturīga smarža – raksti 2, ja vielai smarža nav – raksti 3!
3.
Uzraksti, kā benzols šķīst ūdenī; ja labi šķīst – raksti 1, ja viela ūdenī praktiski nešķīst, raksti 0!
4.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas toluolam reaģējot ar slāpekļskābi, ja vielas izreaģē daudzuma attiecībā 1:3!
5.
Uzraksti, dedzinot kuras vielas vienu molu, tiks patērēts vislielākais skābekļa tilpums; ja ciklopropāna - raksti 1, ja propīna – raksti 2, ja propāna – raksti 3!
6.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas benzolam reaģējot ar hloru katalizatora klātbūtnē!
7.
Uzraksti, cik ķīmiskās saites ir cikloheksāna molekulā (jāraksta skaitli)!
8.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas cikloheksānam reaģējot ar ūdeņradi!
9.
Uzraksti, cik ķīmiskās saites ir ciklobutāna molekulā (jāraksta skaitli)!
10.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas ciklopropānam pievienojot hloru!
11.
Uzraksti, cik cikloalkānu ir ar molekulāro formulu C4H8 (jāraksta skaitli)!
12.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot 1,3-dibrompropāna un magnija maisījumu!
13.
Uzraksti, kā toluols šķīst ūdenī; ja labi šķīst – raksti 1, ja viela ūdenī praktiski nešķīst, raksti 0!
14.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas rodas polimerizējoties stirolam!
15.
Uzraksti, kā benzols šķīst heksānā; ja labi šķīst – raksti 1, ja praktiski nešķīst, raksti 0!
16.
Uzraksti, ar kādu liesmu benzols deg gaisā; ja ar zilu – raksti 1, ja ar dzeltenu – raksti 2, ja ar kūpošu – raksti 3!
17.
Uzraksti, dedzinot kuras vielas vienu molu, tiks patērēts vismazākais skābekļa tilpums; ja propāna - raksti 1, ja propīna – raksti 2, ja ciklopropāna – raksti 3!
18.
Uzraksti, cik ķīmiskās saites ir ciklopropāna molekulā (jāraksta skaitli)!
19.
Uzraksti, ar kādu liesmu toluols deg gaisā; ja ar zilu – raksti 1, ja ar dzeltenu – raksti 2, ja ar kūpošu – raksti 3!
20.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot 1,3-dihlorpropāna un magnija maisījumu!
21.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas benzolam reaģējot ar hlormetānu alumīnija hlorīda klātbūtnē!
22.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot 1,4-dihlorbutāna un magnija maisījumu!
23.
Uzraksti, kuras vielas viens mols (n.a.) ieņem vismazāko tilpumu; ja metāns – raksti 1, ja etilēns – raksti 2, ja benzols – raksti 3!
24.
Uzraksti, kā toluols šķīst cikloheksānā; ja labi šķīst – raksti 1, ja praktiski nešķīst, raksti 0!
25.
Uzraksti, cik polāras kovalentas saites ir ciklobutāna molekulā (jāraksta skaitli)!