3.06.01. Uzdevums par tematu ALIFĀTISKIE (VIRKNES) OGĻŪDEŅRAŽI (1.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, cik ķīmiskās saites ir propāna molekulā (jāraksta skaitli)!
2.
Uzraksti, cik nepolāras kovalentās ķīmiskās saites ir etēna molekulā (jāraksta skaitli)!
3.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas butīnam-2 reaģējot ar hlorūdeni, ja būtīna-2 un hlora daudzuma attiecība ir 1:2!
4.
Uzraksti, cik ķīmiskās saites ir metāna molekulā (jāraksta skaitli)!
5.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 1,2-dibrometānam reaģējot ar magniju!
6.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas butēnam-1 reaģējot ar bromūdeni!
7.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metānam reaģējot ar hloru daudzuma attiecībā 1:4!
8.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kuru ražo, stipri karsējot metānu!
9.
Uzraksti, kāds nosaukums ir alkēnam, kas veidojas dehidrogenējot propānu!
10.
Uzraksti, cik protonu ir metāna molekulā (jāraksta skaitli)!
11.
Uzraksi, kāds nosaukums ir spirtam, kas veidojas etēnam reaģējot ar kālija permanganāta šķīdumu!
12.
Uzraksti, kāds nosaukums ir otrai vielai, kura bez pentēna veidojas, norisinoties dekāna molekulas krekingam!
13.
Uzraksti, kāds nosaukums ir otrai vielai, kura bez heksēna veidojas, norisinoties dekāna molekulas krekingam!
14.
Uzraksti, cik kovalentās sigma (σ) ķīmiskās saites ir etēna molekulā (jāraksta skaitli)!
15.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas butadiēnam-1,3 reaģējot ar ūdeņradi daudzuma attiecībā 1:2!
16.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas dehidrogenējot etēnu!
17.
Uzraksti, kāda ir metāna molekulas telpiskā forma!
18.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propēnam reaģējot ar ūdeņradi!
19.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai, kas veidojas etīnam reaģējot ar ūdeņradi daudzuma attiecībā 1:1!
20.
Uzraksti, kurai vielai – propānam vai oktānam – ir mazāks blīvums (n.a.) (ja propānam, raksti 1, ja oktānam – raksti 2)!
21.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas polimerizējoties 2-metilbutadiēnam-1,3!
22.
Uzraksti, cik ķīmiskas saites ir 2-metilpropāna molekulā!
23.
Uzraksti, kuras vielas polimerizācijas produktu izmanto kā izejvielu plastmasas ražošanā; ja etāna - raksti 1., ja etēna - raksti 2, ja etīna - raksti 3, bet ja butadiēna-1,3 - raksti 4!
24.
Uzraksti, kāds nosaukums ir alkēnam, kas veidojas dehidratējot propanolu-1!
25.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etīnam reaģējot ar bromūdeni, ja etīna un broma daudzuma attiecība ir 1:1!