3.06.01. Uzdevums par tematu ALIFĀTISKIE (VIRKNES) OGĻŪDEŅRAŽI (1.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kuru vielu var iegūt dehidratējot spirtu; ja etāni - raksti 1, ja etēnu - raksti 2, ja etīnu – raksti 3!
2.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etīnam reaģējot ar sudraba oksīda amonjakālo šķīdumu!
3.
Uzraksti, cik nepolāras kovalentās ķīmiskās saites ir etēna molekulā (jāraksta skaitli)!
4.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 2-metilbutēnam-1 reaģējot ar ūdeņradi!
5.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas brommetānu karsējot ar nātriju!
6.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metānam reaģējot ar hloru daudzuma attiecībā 1:2!
7.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propēnam reaģējot ar ūdens tvaiku!
8.
Uzraksti, kāds nosaukums ir otrai vielai, kura bez heksēna veidojas, norisinoties dekāna molekulas krekingam!
9.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 2-metilbutadiēnam-1,3 reaģējot ar ūdeņradi daudzuma attiecībā 1:2!
10.
Uzraksti, kuru izejvielu rūpniecībā izmanto, ražojot etīnu; ja dabasgāzi - raksti 1, ja naftu – raksti 2, ja akmeņogli – raksti 3, ja biogāzi – raksti 4!
11.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai, kas veidojas propīnam reaģējot ar ūdeņradi daudzuma attiecībā 1:2!
12.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propīnam reaģējot ar bromūdeni, ja propīna un broma daudzuma attiecība ir 1:1!
13.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etēnam reaģējot ar hlorūdeni!
14.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 2-metilbutadiēnam-1,3 reaģējot ar ūdeņradi daudzuma attiecībā 1:1!
15.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etīnam reaģējot ar bromūdeni, ja etīna un broma daudzuma attiecība ir 1:2!
16.
Uzraksti, kuru vielu var iegūt dehidratējot spirtu; ja butānu - raksti 1, ja butīnu-2 - raksti 2, ja butadiēnu-1,3 – raksti 3!
17.
Uzraksi, kāds nosaukums ir spirtam, kas veidojas propēnam reaģējot ar kālija permanganāta šķīdumu!
18.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propēnam reaģējot ar hlorūdeni!
19.
Uzraksti, kāda ir metāna molekulas telpiskā forma!
20.
Uzraksti, kurai vielai – metānam vai heksānam – ir lielāks blīvums (n.a.) (ja metānam, raksti 1, ja heksānam – raksti 2)!
21.
Uzraksti, kura viela deg gaisā ar dzeltenu liesmu; ja metāns, - raksti 1, ja etēns - raksti 2, bet ja etīns – raksti 3!
22.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metānam reaģējot ar bromu daudzuma attiecībā 1:3!
23.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas brometānu karsējot ar nātriju!
24.
Uzraksti, kurai vielai – etēnam vai heptānam – ir lielāks blīvums (n.a.) (ja etēnam, raksti 1, ja heptānam – raksti 2)!
25.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 2-metilbutadiēnam-1,3 reaģējot ar bromūdeni, ja 2-metilbutadiēna-1,3 un broma daudzuma attiecībā ir 1:1!