3.06.01. Uzdevums par tematu ALIFĀTISKIE (VIRKNES) OGĻŪDEŅRAŽI (1.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, cik ķīmiskās saites ir propāna molekulā (jāraksta skaitli)!
2.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas brometānu karsējot ar nātriju!
3.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai, kas veidojas butīnam-1 reaģējot ar ūdeņradi daudzuma attiecībā 1:1!
4.
Uzraksti, cik sigma (σ) saites ir etīna molekulā (jāraksta skaitli)!
5.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas polimerizējoties butadiēnam-1,3!
6.
Uzraksti, cik protonu ir etīna molekulā (jāraksta skaitli)!
7.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas butīnam-2 reaģējot ar hlorūdeni, ja būtīna-2 un hlora daudzuma attiecība ir 1:2!
8.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas polimerizējoties 2-metilbutadiēnam-1,3!
9.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 2-metilbutadiēnam-1,3 reaģējot ar ūdeņradi daudzuma attiecībā 1:1!
10.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etīnam reaģējot ar ūdeni!
11.
Uzraksti, kuras klases ogļūdeņražu pārstāvjiem ir raksturīgas gan aizvietošanas, gan pievienošanas reakcijas; ja alkāniem - raksti 1, ja alkēniem - raksti 2, ja alkīniem – raksti 3!
12.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas butadiēnam-1,3 reaģējot ar ūdeņradi daudzuma attiecībā 1:1!
13.
Uzraksti, viens mols kuras vielas – etēna vai ūdens – ieņem mazāku tilpumu (n.a.); ja metāna – raksti 1, ja ūdens – raksti 2!
14.
Uzraksti, kura viela deg gaisā ar kūpošu liesmu; ja metāns - raksti 1, ja etēns - raksti 2, bet ja etīns – raksti 3!
15.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai, kas veidojas polimerizējoties propēnam!
16.
Uzraksti, cik elektronu ir butadiēna-1,3 molekulā (jāraksta skaitli)!
17.
Uzraksti, viens mols kuras vielas – divinila vai izoprēna – ieņem lielāku tilpumu (n.a.); ja divinīla – raksti 1, ja izoprēna – raksti 2!
18.
Uzraksti, kā etāns šķīst ūdenī (ja labi, raksti 1, ja praktiski nešķīst, raksti 0)!
19.
Uzraksti, kāds simbols ir ķīmiskām elementam, kas nav atrodams polietilēnā, polivinilhlorīdā, izoprēna kaučukā, bet ir atrodams gumijas sastāvā!
20.
Uzraksti, kurai vielai – propānam vai oktānam – ir mazāks blīvums (n.a.) (ja propānam, raksti 1, ja oktānam – raksti 2)!
21.
Uzraksti, cik ķīmiskās saites ir etāna molekulā (jāraksta skaitli)!
22.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai, kas veidojas etīnam reaģējot ar ūdeņradi daudzuma attiecībā 1:1!
23.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metānam reaģējot ar bromu daudzuma attiecībā 1:4!
24.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propīnam reaģējot ar bromūdeņradi, ja propīna un bromūdeņraža daudzuma attiecība ir 1:1!
25.
Uzraksti, kurai vielai – etēnam vai heptānam – ir lielāks blīvums (n.a.) (ja etēnam, raksti 1, ja heptānam – raksti 2)!